• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home ČLÁNKY A-Z ... Výsledky přijímacího řízení 2017/2018 - UČEBNÍ obory - 3. kolo

30.8.2017

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018 - UČEBNÍ OBORY


Učební obor:
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Všichni zájemci o uvedené učební obory otevírané ve školním roce 2017/2018, kteří splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy, budou přijati.

Rozhodnutí o přijetí Vám bylo odesláno poštou a zápisový lístek můžete osobně odevzdat v kanceláři ředitele školy. Zájemci, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem. Více informací u p. Krejčíkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?