• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home 9/2015 - 8/2016

9/2015 - 8/2016

30.8.2016

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O MATURITNÍ A UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
TŘETÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017


Maturitní obor:
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost se zaměřením
na ochranu životního prostředí

Přijatí uchazeči

Maturitní obor:
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost se zaměřením
na ochranu životního prostředí

Nepřijatí uchazeči

Učební obor:
23-52-H/01
Nástrojař

Učební obor:
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Všichni zájemci o uvedené učební obory otevírané ve školním roce 2016/2017, kteří splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy, budou přijati.

Rozhodnutí o přijetí Vám bylo odesláno poštou a zápisový lístek můžete osobně odevzdat v kanceláři ředitele školy. Zájemci, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem. Více informací u p. Bc. Řeháčkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2016/2017 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

26.8.2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA - PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2016 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 38

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky odstartují na začátku září podzimní zkušební období. Konkrétně v termínu od 1. do 6. září se budou konat didaktické testy i písemné práce společné části, po kterých budou následovat ústní zkoušky a zkoušky profilové. Informace k organizaci a průběhu zkoušky i doporučení k přípravě se čtenáři dozvědí právě v tomto čísle Maturitního zpravodaje.

Maturitní zpravodaj č. 38 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

26.8.2016

SDĚLENÍ PRO ŽÁKY STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ

Pracovní ochranné pomůcky a oděvy jsou zajišťovány školou zpravidla v prvním ročníku.

Dbejte o jejich správnou údržbu tak, aby jejich vlastnosti a ochranné prvky byly funkční po celou dobu tříletého studia.

Pracovní ochranné prostředky musí být čisté a řádně udržované.

 

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

25.8.2016

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V NÁHRADNÍM TERMÍNU JEDNOTLIVÝCH UČEBNÍCH OBORŮ


Formát .pdf ke stažení ...

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy


 

25.8.2016

STANOVENÍ TERMÍNŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2016 PRO OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01)


Ročníky:

V4 (2015-16) (a pro všechny absolventy oboru maturujících v roce 2016) v podzimním období 2016.

Formát .pdf ke stažení ...

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy


 

29.6.2016

VÝLET 1. ROČNÍKU DO ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ ZAHRADY MĚSTA PLZNĚ

Středa 29. června 2016 byla ve znamení výletu 1. ročníku oboru veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) pod vedením třídní učitelky p. Ing. Jany Mazáčkové. Třída využila expozice spojené s výukovým programem nebo komentovanou prohlídkou. Součástí byly i didaktické hry a aktivity, různé pomůcky nebo pracovní listy k programům zaměřeným na životní prostředí a jeho ochranu.

Dov Dov
Fotogalerie - © Ing. Jana Mazáčková

Autorka článku a fotografií: Ing. Jana Mazáčková

 

28.6.2016

MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE KE STUDIU NA NAŠÍ ŠKOLE MAJÍ ZÁJEMCI JEŠTĚ V DALŠÍCH KOLECH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE TŘETÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017

Termín třetího kola jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče maturitních oborů a učebních oborů je stanoven na

26. srpna 2016 od 8:00 hod.

Uchazeč, který se z objektivních důvodů nemůže dostavit, se omluví u ředitele školy.

Náhradní termín pro druhé kolo bude v pondělí 29. srpna 2016.

Více informací telefonicky u p. Bc. Řeháčkové - 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2016/2017 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

28.6.2016

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ CELONÁRODNÍ SBÍRKY

Dov SOŠ a SOU Nejdek, příspěvková organizace, se zapojí do letošního ročníku sbírkových dní SVĚTLUŠKY - dlouhodobého projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Více informací ...

 

28.6.2016

SPORTOVNÍ DEN

Vítězné družstvo tvořily zástupkyně 2. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01).

Dov Dov
Fotogalerie ...

Pořadatelka turnaje: Ing. Silvie Flídrová
Fotogalerie: Peter Weigel

 

24.6.2016

EXKURZE ŽÁKŮ N1 a S2S DO CHODOS CHODOV s.r.o.

Dov Pro žáky oborů nástrojař (23-52-H/01) a strojírenské práce (23-51-E/01) se dne 23. června 2016 uskutečnila exkurze do firmy Chodos s.r.o. v Chodově se zaměřením na způsoby obrábění, měření tvrdosti a programování nového lisu na vulkanizaci pneumatik.

Autor článku a fotografie: Ing. Roman Zatloukal

 

22.6.2016

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ, VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
A EUROPASSŮ

Slavnostního předávání výučních listů se ujali ředitel školy Mgr. Josef Dvořáček, vedoucí OP Stará Role Ing. Dana Vraná a vedoucí učitelka OUV Ing. Marcela Polcarová. Od největšího zaměstnavatele v Karlovarském kraji žáci obdrželi drobné dárky.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autoři fotografií: Mgr. Barbora Zindrová, Kateřina Budínová, Ing. Roman Zatloukal

 

16.6.2016

BYLINNÁ ZAHRADA V KRUŠNOHOŘÍ/ KRÄUTERGARTEN IM ERZGEBIRGE
BSZ ANNABERG-BUCHHOLZ
AKCE V RÁMCI UDRŽITELNOSTI PROJEKTU CÍL3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Ve čtvrtek dne 16. června 2016 navštívila skupina žáků oboru stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) a veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) odborné pracoviště BSZ für Ernährung, Technik und Wirtschaft des Erzgebirgskreises Annaberg-Buchholz, aby společně s vyučující odborného výcviku p. Evou Joklovou, ředitelem školy p. Mgr. Josefem Dvořáčkem a p. zástupcem Mgr. et Bc. Tomášem Babickým prohloubili své znalosti a dovednosti k tématu byliny v krušnohorské kuchyni v rámci udržitelnosti projektu CÍL 3 "Kulinářská kuchyně v Krušnohoří/ Erzgebirge".

Účastníci diskutovali o dalších aktivitách souvisejících s projektem v dotačním území. Akce byla ze strany učitelek odborného výcviku SOŠ a SOU Nejdek a BSZ Annberg-Buchholz paní Fischer a paní Eberlein dobře připravena. Všechny přítomné příjemně překvapily tradiční domácí nudle s bylinnými přídavky zhotovené skupinou p. Kateřiny Budínové.

V samotné krušnohorské kuchyni představovaly bylinky vždy důležitou roli. Vypráví se o lahodných bylinkových chlebech, které byly obohacené o fenykl, anýz, kmín i jiné bylinky z rozsáhlých zahrad kláštera nebo latinské školy. Například botanik Ludwig Camerarius podpořil používání ovoce, zeleniny a bylinek i pro jiné než léčebné a zdravotní účely a obohatil tak jídelní lístek krušnohorské kuchyně o mnoho vegetariánských pokrmů. Prohlédli jsme si rozsáhlou botanickou zahradu v lázních Wiesenbad.

Mezi krušnohorské bylinky tedy patří např. vratič obecný, mateřídouška, kozí brada, sadec konopáč, pelyněk brotan (lidově též boží dřevec), šťovík širokolistý, puškvorec, česnek, proskurník lékařský, chřest lékařský (lidově též hromové koření), pelyněk černobýl, pilát lékařský, hvozdík (hřebíček), pupava, pelyněk pontický, kerblík, čekanka obecná, plamének, starček lepkavý, oman pravý, fenykl, hořčice, violka (maceška), jahody, jestřabina lékařská, lékořice, čemeřice černá, yzop, popenec obecný, rebarbora, levandule, bazalka, libeček, řeřicha, rozmarýn, máta kadeřavá, meduňka, oměj, podbílek šupinatý, pastiňák, petržel, kozlík (baldrián), jitrocelová růže, routa, širokolistá šalvěj, krkavec toten, mydlice lékařská, mochyně, kopr, mangold, lebeda, anýz, zeměžluč a další.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Peter Weigel, Mgr. Josef Dvořáček, Jiří Rams

Autor článku: Peter Weigel
Autoři fotografií: Peter Weigel, Mgr. Josef Dvořáček, Jiří Rams

 

16.6.2016

EXKUZE NÁSTROJAŘŮ N2 DO CHODOS CHODOV s.r.o.

Dne 16. června 2016 jsme se sešli u vrátnice Chodosu s.r.o. Exkurzi jsme zahájili ve skladu hutního materiálu a postupně jsme prošli všechny provozy. Viděli jsme všemožné způsoby obrábění včetně honování. V kalírně jsme se zdrželi nejdéle a shlédli jsme měření tvrdosti HRC, HRB, HB a Poldi kladívkem. U závěrečné montáže jsme shlédli programování a oživování nového lisu na vulkanizaci pneumatik. Potkali jsme mnoho našich absolventů. Děkuji všem za účast a pomoc při zajištění exkurze. Musím konstatovat, že nás v Chodosu rádi viděli.

Dov Dov
Fotogalerie - © Jiří Malý

Autor článku a fotografií: Jiří Malý

 

8.6.2016

STRETECH 2016 - ČVUT PRAHA
Prezentace prací studentů středních škol

Dne 8. června 2016 se žáci strojírenského oboru zúčastnili prezentace středoškolské odborné činnosti v prostorách ČVUT v Praze spolu se žáky středních technických škol celé republiky. Strojírenské přípravky a výrobky zhotovené ve spolupráci pro firmu ASTOS a.s. AŠ vzbudily zájem zúčastněných odborníků, kteří se zajímali o funkci a postup zhotovení všech vystavovaných přípravků. Zajímali se také o výuku v oborech nástrojař (23-52-H/01) a strojírenské práce (23-51-E/01).
Popis zhotovení prezentovaného výrobku - lisovacího přípravku - byl publikován ve sborníku ČVUT. Spolu se svěráčkem "Nástrojař", řáčnovým klíčem, úhelníkem a univerzálním utahovacím klíčem připravil prezentaci výrobků učitel odborného výcviku p.
Ladislav Taušner se žáky, videoprezentaci výrobků uskutečnil p. Ing. Jan Švandrlík.
Žák
Jan Roppert (N2), který objasňoval funkce vystavovaných exponátů, obdržel diplom ČVUT. Prezentaci zájemcům provedl také ředitel školy p.
Mgr. Josef Dvořáček. Na závěr proběhla exkurze na Katedře měření a obrábění ČVUT Praha a v Národní technické knihovně. Studenti a žáci se navzájem seznámili se svými odbornými pracemi - viz fotogalerie. Příštího ročníku se mohou zúčastnit i studenti humanitního směru studia a oboru stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) s vhodně zvoleným tématem práce středoškolské odborné činnosti.

Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...,
Reportáž na Youtube.com ...

 

 

 

8.6.2016

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017 - UČEBNÍ OBORY

Všichni uchazeči o studium uvedených učebních oborů otevíraných ve školním roce 2016/2017 splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy a byli rozhodnutím ředitele školy přijati.

Zápisový lístek můžete osobně odevzdat do 10 dnů v kanceláři ředitele školy.

Zájemci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem.

V rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka bude vyznačen pouze kód a počet získaných bodů, pod kterým byl daný žák veden u přijímacího řízení.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.Učební obor:
23-52-H/01 Nástrojař


Učební obor:
23-51-E/01 Strojírenské práce


Učební obor:
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby


Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2016/2017 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

29.5.2016

SOUTĚŽ V TECHNICKÉ DOKUMENTACI A ODBORNÉM KRESLENÍ

Na škole proběhla již tradičně soutěž v TD a OK. Tentokrát se zaměřením na tvorbu ŘEZŮ. Vyhodnocení žáci dostanou odměnu a diplom při předávání vysvědčení. Cílem bylo zjistit úroveň našich žáků ve všech ročnících zábavnou formou bez dávání známek. Děkuji všem žákům za spolupráci a pedagogům - strojařům za objektivní hodnocení.

Dov

Vyhodnocení soutěže ke stažení ...

Autor článku: Jiří Malý

 

26.5.2016

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST SE ZAMĚŘENÍM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (68-43-M/01)
- 26.5.2016

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autoři fotografií: Mgr. Barbora Zindrová, Peter Weigel, Mgr. Josef Dvořáček

 

24.5.2016

ŽENA, KTERÁ PŘEŽILA HOLOCAUST ...
PŘEDNÁŠKA V KINĚ NEJDEK

Dov
Beseda paní PhDr. Michaely Vidlákové, pamětnice Holocaustu, se uskutečnila v prostorách kina v Nejdku. Žena, jež přežila nejútrpnější část dějin, představila studentům svůj příběh a pomohla jim uvědomit si, jaké katastrofy se v naší historii udály. Celou akci doprovázel pan Radek Hejret, který od počátku projektu Světlo paměti absolvoval již více než 310 přednášek a besed s pamětníky, při nichž oslovil přes 10 500 žáků na základních a středních školách.

 

Autor článku a fotografie: Peter Weigel

 

16.5.2016

STANOVENÍ TERMÍNŮ MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2016 PRO OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01)


Ročníky:

V4 (2015-16) (a pro všechny absolventy oboru maturujících v roce 2016) v jarním podzimním období 2016.

Formát .pdf ke stažení ...

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy


 

8.6.2016

FOOD CUP KARLOVY VARY 2016
AKCE V RÁMCI UDRŽITELNOSTI PROJEKTU CÍL3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

V sobotu 7. května 2016 se konal již 8. ročník Food Festival Karlovy Vary před hotelem Thermal. Tato již tradiční akce je nejen přehlídkou gastronomického umění kuchařů, kteří zastupují hotely a restaurace z Karlových Varů a okolí. Zároveň je nedílnou součástí programu Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech. Food Festival se také každoročně snaží podporovat mladé začínající kuchaře. Součástí festivalového odpoledne je juniorská kuchařská soutěž Karlovarský Food Cup, které se letos poprvé zúčastnila i naše škola.

Soutěžním úkolem bylo připravit hlavní pokrm na téma „Co se jedlo za vlády Karla IV?“ Soutěže se zúčastnilo sedm týmů po dvou učních, z nichž dva týmy tvořili naši žáci 1. a 2. ročníku obor Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01).

Konkurence byla veliká, ale „naši“ se nezalekli a předvedli pěkný výkon. Zaslouženě tak obsadili krásné 2. a 4. místo.

Soutěži předcházely dva zkušební dny ve cvičné kuchyni ve Staré Roli, kde si žáci vše vyzkoušeli a naučili pod vedením učitelek odborného výcviku p. Marie Gersdorfové, p. Michaely Kaštánkové a p. Kateřiny Budínové. Poděkování také patří UOV p. Evě Joklové, která v době nácviku vaření soutěžních pokrmů zajišťovala výuku pro ostatní žáky, dále také vedoucí učitelce pro OV p. Ing. Marcele Polcarové, která zajišťovala dopravu všeho potřebného na místo konání soutěže a pak zase zpět.

2. místo
Klára Milčinská a Helena Řežábková
Soutěžní pokrm: Zvěřinový steak krále Karla IV, dušené červené zelí s jablky, celerové hranolky

4. místo
Marek Eminger a Miroslav David
Soutěžní pokrm: Pečená ryba, dušená čočka se zeleninou, obložená rukolovým salátem.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Fotogalerie z přípravných dnů - © Kateřina Budínová,
Fotogalerie ze soutěže 1 - © Kateřina Budínová, Fotogalerie ze soutěže 2 - © Ing. Marcela Polcarová

Autorka článku: Kateřina Budínová
Autorky fotografií: Kateřina Budínová, Ing. Marcela Polcarová

 

4.5.2016

WIE KOMME ICH ZUM/ ZUR ? ... DIE STADT UND IHRE SEHENSWÜRDIGKEITEN
ORIENTACE VE MĚSTĚ V NĚMECKÉM JAZYCE ...

Studenti 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) si připravili příspěvky k nejdůležitějším pamětihodnostem města Nejdek a dne 4. května 2016 v němčině a formou překladu prezentovali své připravené materiály. Během prohlídky města si zopakovali fráze pro orientaci a slovní zásobu z oblastí nakupování a služeb.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel
Autoři fotografií: Peter Weigel, Patrick Rau (V1)

 

26.4.2016

HARMONOGRAM ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY - JARO 2016

Harmonogram ústní části podzimní maturitní zkoušky pro ročníky: V4 (2015-16) ... - viz příloha.

Vedení školy

 

22.4.2016

MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE KE STUDIU NA NAŠÍ ŠKOLE MAJÍ ZÁJEMCI JEŠTĚ V DALŠÍCH KOLECH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE DRUHÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017

Termín druhého kola jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče maturitních oborů a učebních oborů je stanoven na

8. června 2016 od 8:00 hod.

Uchazeč, který se z objektivních důvodů nemůže dostavit, se omluví u ředitele školy.

Náhradní termín pro druhé kolo bude v pátek 10. června 2016.

Více informací telefonicky u p. Bc. Řeháčkové - 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2016/2017 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

22.4.2016

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2016 - SCHÉMATA ZKOUŠEK, KATALOGY POŽADAVKŮ


PODROBNÉ JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA (JZS) PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ MZ V ROCE 2016JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A NEPOVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MZ MATEMATIKA+ – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2016


SDĚLENÍ MŠMT, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ A PÍSEMNÝCH PRACÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ JARO 2016
SDĚLENÍ MŠMT, KTERÝM SE URČUJÍ KONKRÉTNÍ TERMÍNY KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ A PÍSEMNÝCH PRACÍ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ JARO 2016


KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ČESKÝ JAZYK
A LITERATURAKATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ANGLICKÝ JAZYKKATALOG POŽADAVKŮZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NĚMECKÝ JAZYKKATALOG POŽADAVKŮZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

MATEMATIKA


Více informací na novamaturita.cz

 

22.4.2016

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017

Vyhodnocení I. kola přijímacích zkoušek v SOŠ a SOU Nejdek konaných dne 15. dubna 2016 pro obor veřejnoprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01).
Uchazeči odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek


Přijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Nepřijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2016/2017 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

22.4.2016

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2016/2017 - UČEBNÍ OBORY

Všichni uchazeči o studium uvedených učebních oborů otevíraných ve školním roce 2016/2017 splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy a byli rozhodnutím ředitele školy přijati.

Zápisový lístek můžete osobně odevzdat do 10 dnů v kanceláři ředitele školy.

Zájemci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem.

V rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka bude vyznačen pouze kód a počet získaných bodů, pod kterým byl daný žák veden u přijímacího řízení.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.


Učební obor: 23-52-H/01 Nástrojař

Učební obor: 23-51-E/01 Strojírenské práce


Učební obor: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby


Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2016/2017 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

19.4.2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - JARO 2016
ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dává maturantům k dispozici další příručku, v níž žáci naleznou ucelené informace k maturitní zkoušce jaro 2016, její organizaci i hodnocení.

Žákovský průvodce obsahuje mj. nejčastější chyby, kterých se maturanti při jednotlivých zkouškách dopouštějí, a poskytuje řadu doporučení, na co si dát v průběhu maturitní zkoušky pozor. .

Žákovský průvodce ke stažení (.pdf) ...

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

13.4.2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 37

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje další tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje. Maturitní zpravodaj s pořadovým číslem 37 je zaměřen na komplexní zkoušku z českého jazyka a literatury, která je povinná pro všechny maturanty.

Věříme, že Vám Zpravodaj dodá veškeré informace přehledně, a zároveň připomene důležité aspekty zkoušky včetně doporučení, na co se při přípravě na zkoušku i na zkoušku samotnou zaměřit..

Maturitní zpravodaj č. 37 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

8.4.2016

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD MĚSTA NEJDEK
Exkurze 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) - 8.4.2016

Dne 8. dubna 2016 se konala exkurze do čističky odpadních vod v Nejdku. Cestou jsme se naučili názvy jarních bylin, několika nerostů a hornin. Byla to velice poučná cesta, zahráli jsme si také hru Drápky. Pracovníci v ČOV musí nosit ochranné oblečení. Vybavení technologie stojí v přepočtu miliony korun. Na začátku čističky jsou česla s bagříkem, který vytahuje z česel pevný nerozložitelný odpad, který lidé zahodí např do toalety. Dále tam jsou trubky s přepady v případě veliké vody, sedimentační vyhnívací nádrže, které jsou hluboké asi 7 metrů a na hladině mají zdánlivě pevný povrch. Provzdušňování bakterií povádí kompresory, kterě jsou 24 hod. v provozu.

Odpadní voda recirkuluje i zpět a bakterie víří. V případě vypnutí proudu je v záloze generátor, palivem je nafta. Z čističky vychází sedimentovaný černý kal a ten se odstraňuje a kompostuje, sedimentovaný černý kal se lehce recykluje. Na konci procesu jsou provzdušňovací bazény, které jsou hluboké asi 8 metrů. Když jsou v bazénu zelené řasy, tak je voda vyčištěna, pokud jsou řasy šedé voda je znečištěná, na nádrži plují krásně baculaté kachny divoké. V podzemí čističky bylo 6-7 kompresorů.

Závěrem chci říci, že nesmíme házet do odpadu pevné a nerozložitelné věci. Čistička odpadních vod je důležitá pro město Nejdek a řeku Rolavu, zajišťuje čistící proces, jinak by vyhynuly živočichové a voda v řece by nebyla čistá a zapáchala. Čistá voda vytéká do řeky Rolava. Děkujeme za organizaci exkurze p. Kováčové z Městského úřadu Nejdek a pracovníkům ČOV města Nejdek. Exkurzi provázel p. Mgr. Josef Dvořáček.

Dov Dov Více ve fotogalerii ...

Autorky článku: Eva Pilátová, Andrea Stárková (V1)
Autor fotografií: Kryštof Sewald (V1)

 

5.4.2016

PODPORA NÁVRATU DO VZDĚLÁVÁNÍ


Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Karlových Varech nabízí ve spolupráci se školami, krajským úřadem, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi mladým lidem, kteří jsou buď uchazeči, nebo zájemci o zaměstnání v evidenci ÚP ČR, anebo osoby s nedokončeným středním vzděláním, možnost návratu do vzdělávání v rámci projektu „Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji“ v období prosinec 2015 až říjen 2018.


Více na plakátu ...


Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy

 

29.3.2016

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dov Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí školního roku 2015/2016 se uskuteční dne 6. dubna 2015 od 15:30 (SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600) a na OP Stará Role (Závodu míru 144) dne 7. dubna 2015 od 15:30.

Vedení školy

 

24.3.2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 36

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě zveřejnilo aktuální číslo Maturitního zpravodaje s pořadovým číslem 36, které je zaměřené na maturitní zkoušku z cizích jazyků.

Maturitní zpravodaj č. 36 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

23.3.2016

MEZINÁRODNÍ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
PREZENTACE ŠKOLY DNE 23.3.2016
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Dov

Dov
V Mariánských Lázních proběhla v měsíci březnu 5. Mezinárodní konference ředitelů středních škol. Karlovarský kraj prezentovaly tři střední školy včetně Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek. Téma konference bylo zaměřeno na výchovu žáků k toleranci, vlastenectví a mezinárodní spolupráci škol.

Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek navštívilo dvanáct ředitelů velkých ruských středních škol. Jen pro zajímavost, ta největší má 4.5 tisíce žáků. Velký zájem účastníků konference vzbudil náš projekt "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge". Jeho prezentaci provedl ředitel školy Mgr. Josef Dvořáček a paní učitelka odborného výcviku Marie Gersdorfová. Prezentaci projektu ve škole provedli žáci odborného výcviku oboru stravovací a ubytovací služby s p. Katkou Budínovou a p. Michaelou Kaštánkovou Pecháčovou.

Hosté ochutnali tradiční kuchyni Krušnohorců, vybrané menu: čočková polévka a české maso na pivě s karlovarským knedlíkem, dezertem byly pravé české buchty s mákem, povidly nebo tvarohem. Hosté projevili velký zájem o speciální školství a podmínky vzdělávání v českých středních školách. SOŠ a SOU Nejdek prezentovali a ukázali Mgr. et Bc. Tomáš Babický a Ing. Marcela Polcarová, některé dotazy odpověděla Bc. Lucie Řeháčková. Komunikace probíhala dvojjazyčně. Diskuze proběhla i na odborná témata, otázky i odpovědi byly obsažné a informace oboustranně přínosné.


Fotogalerie ...


Autor článku a fotografií:
Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy

 

23.3.2016

EXKURZE DO FIRMY INTEPLAST CZ, s.r.o. (Klášterec nad Ohří, Vernéřov)
2. - 3. ROČNÍK OBORU NÁSTROJAŘ (23-52-H/02)

Dne 22. března 2016 se žáci oboru Nástrojař (23-52-H/02) účastnili exkurze do výrobního závodu INTEPLAST CZ, s.r.o. v Klášteci nad Ohří, kam se dopravili vlakem. Exkurze byla zajímavá, byla výzvou pro 2. ročník pro příští rok individuální praxe. Šikovní letošní absolventi mají možnost uplatnění jako zaměstnanci našich sociálních partnerů.

Autorka článku a fotografií: Ing. Marcela Polcarová

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

 

18.3.2016

EXKURZE ŽÁKŮ SOŠ A SOU NEJDEK U VČELAŘE
Akce v rámci udržitelnosti projektu CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Dov
Krušné hory jsou naším domovem, ale je zajímavé, že v současné krušnohorské kuchyni zřejmě v důsledku historického vývoje převládají vlivy celoevropské, tradiční receptury i medových pokrmů obtížně hledáte. Ke zlepšení a postupnému obnovení tradic v krajině pomáhá i vzájemná spolupráce mezi učiteli, žáky a odborníky, kteří žijí blízko Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek. Snaha najít šikovného včelaře, který nebude litovat svého času a žákům vysvětlí tajemství zdroje medu a jeho zázračných vlivů na člověka ve všech souvislostech byla završena naučnou návštěvou přítele Hrachovce ze Suché u Nejdku. Žákům jsme chtěli přiblížit podmínky a zdroje tradiční krajiny i historii stravovacích návyků našich předků, která s medem, propolisem a včelím voskem souvisí. S tím vším byly spojeny aktivity i dotazy žáků při získávání informací. Simona připravila ve spolupráci s rodinným včelařem prezentaci, Dominika sdělila zajímavý poznatek z dlouhodobých účinků kosmetického využití enzymů a aminokyselin v medu, který můžete namazat nejen na chléb ale jednoduše i na rty.

Společné pracovní zážitky z pátku 18. března 2016, překonávající bariéru třídy při běžném vyučování jsou přínosem pro vzdělávání v předmětu základy přírodních věd. Výsledky práce a výklad přítele Hrachovce o životě včel a včelařství žáci pozorně vyslechli. Žáci ocenili nejenom pracovní výsledky včelaře při návštěvě upravené zahrady a včelína, ale i naplnění cíle setkání. Pracovní atmosféru potvrdily ukázky rámečků, úlů, vrbové kočičkové školky ve skleníku a dokonce i medu. Zaujala nás i včelí dělba práce v úlu a připravené políčko na fialovou svazenku včelám slibuje i pěkné kvítky pro pastvu. Ze stráně se na nás díval i vyřezávaný Ambrož, patron včelařů a vyučovací hodina bohužel končila, řada včelích tajemství ale ještě čeká na objevení… A příteli Hrachovcovi a jeho manželce děkujeme.


Článek ke stažení v .pdf ...

Z textů kolektivu žáků V3: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy

 

16.3.2016

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 35

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro vás připravilo tematické číslo Maturitního zpravodaje zaměřeného na maturitní zkoušku z matematiky. Součástí tematického čísla jsou také informace k nepovinné zkoušce Matematika+.

Maturitní zpravodaj č. 35 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

4.3.2016

LYŽAŘSKÝ VÝCHOVNĚ VÝCVIKOVÝ POBYT V PERNINKU ...

Zimní lyžařský výchovně výcvikový pobyt proběhl dne 4. března 2016 v SOŠ a SOU Nejdek. Konal se ve slavném středisku Pernink v Krušných horách, kde byl poprvé v Čechách zkoušen snowboard. Proběhly také dva závody ve snowbordingu a lyžování ve dvou typech tratí. Umístění žáků bylo vyhodnoceno podle získaných časů ve všech kategoriích.

Snowbord slalom, sjezd:

Startovní číslo:

Čas:

Umístění:

Bahulová Denisa, V1

36

27.50

1.

Pelikánová Adéla, V4

35

32,46

2

Polášková Sára, V1

34

37.19

3.

 

Sjezdové lyže:

Startovní číslo:

Čas:

Umístění:

Ritzerová Tereza, V2

32

23.32

1.

Abrahám Vilibald, N1

31

24.04

2.

Šidlíková Gabriela, V2

33

26.32

3.


Průběh, jízdné a ceny do soutěžních závodů za sponzorského společného přispění zajistilo SRPŠ SOŠ a SOU Nejdek z.s., Skiareál Velflink, Škola lyžování Marian Pernink a SOŠ a SOU Nejdek. Organizačně byla akce zaštítěna SOŠ a SOU Nejdek. Závody se podařily a pista sjezdovky byla perfektně připravena. Těšíme se na další ročník :-). Všem sponzorům děkujeme.

Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

Dov Dov
Fotogalerie ...

 

22.2.2016

PROSTOROVÉ VIDĚNÍ POMOCÍ 3D TISKÁREN

V prostorách Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávací centra se dne 18. února 2016 uskutečnila prezenační a vzdělávací akce na téma 3D tiskárny. Jedná se o pokročilé zařízení, které umožňuje elektronickou informaci přenesenou po informační síti převést do hmotného předmětu , jehož parametry jsou závislé na polymeru, který je v „tiskárně“ použit v zavěšené cívce Tyto tiskárny rozvíjejí obrazotvornost a představivost pro 3D zobrazení ve strojírenství, např. při výrobě forem a prostorové vidění u žáků.

Tiskárna je dostupná i v provedení STAVEBNICE s cenou kolem 19 000 korun. U vlastnoručně sestavených tiskáren je dobře vidět práci ve 3 osách: X, Y, Z. Akce, při které se vyučující seznámili s činností zmíněné tiskárny proběhla v interaktivní učebně a tvorba součástky byla předvedena názorně. Informace je převedena do souboru formátu .STL a tiskem na 3D tiskárně „PRŮŠA“ zhotovena, materiálem je termoplastický polymer. Zájemci o tuto formu tvořivosti mohou získat další informace na stránkách: http://www.prusa3d.cz a spoustu výrobků na: www.thingiverse.cz. Pokud chcete tvořit vlastní výrobky, tak je třeba stáhnou aplikaci na stránkách https://www.tinkercad.com.

Dov Dov

Autor textu a fotografií: Jiří Malý

 

14.2.2016

MERKUR NÁM POMÁHÁ
při aplikaci moderních metod obrábění

CNC frézka MERKUR nám pomáhá při výuce NÁSTROJAŘŮ. Žáci se začínají seznamovat s programováním v F2000, převedením dat do PC Merkuru, úpravou referenčních souřadnic a případnou editací dat. Zkontrolují zda nástroj dělá co má a frézují požadovaný tvar. Dá se říci, že po zvládnutí CADu Inventor 12 získají další zkušenost pro uplatnění v oboru NÁSTROJAŘ (23-52-H/01).

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor textu a fotografií: Jiří Malý

MERKUR_1

 

10.2.2016

Dov

VŠICHNI, KTEŘÍ NÁS CHTĚJÍ KONTAKTOVAT, VOLEJTE NA MOBILNÍ TELEFONY:

Mgr. Josef Dvořáček - ředitel školy: (+420) 603 471 493 popř. (+420) 728 114 895

Mgr. et Bc. Tomáš Babický - zástupce ředitele školy: (+420) 739 322 463

Kancelář školy: (+420) 739 550 679

Sborovna Nejdek: (+420) 736 532 268

Více v kontaktních informacích ...


 

5.2.2016

STANOVY SRPŠ SOŠ a SOU NEJDEK Rooseveltova 600, z.s.

Dokument ke stažení ve formátu .pdf


 

4.2.2016

DOTAZNÍKOVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA GLOBÁLNÍ A ROZVOJOVÁ TÉMATA V ŠVP

Vážená paní učitelko, pane učiteli,

žádám Vás o vyplnění dotazníkového zjišťování zaměřeného na globální a rozvojová témata v ŠVP předmětů, které vyučujete.

V případě, že navrhujete změnu v ŠVP, která zahrne nově uvedené pojmy do Vámi vyučovaného předmětu, předejte návrh písemně vedoucímu předmětové komise do 15. února 2016.

Další informace ...

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

DOTAZNÍK KE STAŽENÍ VE FORMÁTU .PDF
Průvodní dopis ve formátu .pdf


 

28.1.2016

VÝSLEDKY SOUTĚŽE V RYCHLOSTI A PŘESNOSTI PSANÍ NA POČÍTAČI PRO 1. a 2. ROČNÍK

V příloze najdete výsledky soutěže v rámci předmětu Technika administrativy, která probíhala v prostorách učeben 8 a 10. Skládala se ze 3 částí zaměřených na jednotlivé dílčí dovednosti - kvízového cvičení z typografických základů, psaní slov dle zadání (60 sekund) a opisu textu v délce 3 minut.

Dov Dov
Fotogalerie soutěže ..., Více informací o předmětu ...

Autoři článku: Peter Weigel, Ing. Ivana Schwarzová
Autoři fotografií: Mgr. Josef Dvořáček, Peter Weigel

 

28.1.2016

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016

Ředitel SOŠ a SOU Nejdek rozhodl, že bude konáno přijímací řízení pro uvedené obory vzdělání, hodnocené v souladu s ustanovením § 60 odst. 4 a 13 písm. a) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon): Uchazeč shodně vyplní dvě přihlášky, školy uvede ve stejném pořadí podle místa, kde chce případně konat přijímací zkoušku (pořadí neurčuje přednost pro přijetí na dané školy). Uchazeč přihlášky zašle řediteli školy do 15. 03. 2016 s originálními podpisy.

Více k přijímacímu řízení 2016/2017 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

28.1.2016

STIPENDIA VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM OD 1. ZÁŘÍ 2015

V příloze najdete Pravidla pro poskytování stupendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech ve středních školách zřizovaných Karlovarkým krajem platná od 1. září 2015. .

Výše motivačního stipendia činí za každé pololetí školního roku
a) v 1. ročníku 1500,- Kč,
b) ve 2. ročníku 2000,- Kč,
c) ve 3. a 4. ročníku 2500,- Kč.

Výše prospěchového stipendia činí za každé pololetí školního roku ve všech ročnících 1000,- Kč.

Dokument ke stažení (.pdf)

Vedení školy

 

 

26.1.2016

INFORMACE K PŘÍJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ROK 2016/2017

Pro školní rok 2016/2017 otevíráme 1 maturitní třídu čtyřletého studia a nejméně 4 třídy tříletých učebních oborů.

Přijímací zkoušku nekonají uchazeči o učební obor.

Všichni uchazeči o maturitní obor projdou tzv. pokusným ověřováním, které se bude konat formou jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky.

Jednotné testy pro maturitní obor se budou konat ve dnech:

Čtyřleté studium – 15. 4. 2016 od 8. 00 (náhradní termín 13. 5. 2016 od 8. 00)

Přihlášky ke studiu je nutné doručit do 15. března 2016 (poštou nebo osobně) do sekretariátu školy.

Pokyny k vyplňování přihlášek k přijímacímu řízení - viz soubor ve formátu .pdf

Mgr. Josef Dvořáček,
ředitel školy


 

 

21.1.2016

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE ...
Würde ich mich im Ausland verständigen? ...

Jazyková učebna č. 9 se proměnila od 11. 1.do 14. 1. stejně jako ve dnech 18. a 19. ledna 2016 v místnost, kde postupně probíhalo školní kolo konverzační soutěže v Nj ve všech skupinách (s ohledem k jazykovým úrovním A1+, A2, B1 a B2). Žáci absolvovali postupně poslechová cvičení, porozumění textu a konverzační část na běžná komunikační témata. Soutěž je postupová do okresního kola.

Dov Dov Dov
Výsledky soutěže, fotogalerie soutěže ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

21.1.2016

ROZVRH HODIN OD 2. POLOLETÍ 2015/2016

Na webových stránkách školy - viz odkaz - jsou k dispozici rozvrhy hodin pro školní rok 2015/2016 s platností od 2. pololetí 2015/2016.

Změny se týkají pouze oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřenín na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) - ve dnech úterý a čtvrtek

Více informací zde ...
, Přehled rozvrhů v .pdf

Vedení školy

 

15.1.2016

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ

Žáci prvního a druhého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) navštívili "Svět záchranářů", kde se naučili chovat při mimořádných situacích.

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka článku a fotografií: Ing. Jana Mazáčková

 

14.1.2016

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ INTERAKTIVNĚ
ANEB "KDO UMÍ, TEN UMÍ!"
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Ve čtvrtek dne 14. ledna 2016 proběhl na všech pracovištích teoretického úseku a praktického vyučování prezentační den školy - budoucí zájemci o studium měli možnost nahlédnout do výuky maturitního oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01), individuálního odborného výcviku v oborech Nástrojař (23-52-H/01) a Strojírenské práce (23-51-E/01) a mohli se seznámit s výukou žáků oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01). Celá akce proběhla v rámci udržitelnosti projektu CÍL 3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge".

Dov Dov
Fotogalerie ze dne otevřených dveří ..., Videoprezentace aktivit školy ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

11.1.2016

INFORMACE PRO PEDAGOGY - KONZULTAČNÍ SEMINÁŘEPodrobné informace (maturita a přijímací zkoušky)
o obsahu a termínech konání konzultačních seminářů (KOSS)
pro pedagogické pracovníky

Termín realizace:
leden - duben 2016

Formát .pdf

Vedení školy

 

7.1.2016

NAVŠTIVTE NÁS VE ČTVRTEK 14. LEDNA 2016 NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH!

Prezentace školy, informace o studijních a učebních oborech, ukázky výuky, přijímací zkoušky nanečisto a bohaté občerstvení jsou hlavní přednosti dne otevřených dveří na Střední odborné škole a středním odborném učilišti v Nejdku. Navštivte nás od 9 do 17 hodin a vyzkoušejte si zajímavé projekty a aktivity!

 

21.12.2015

KRÁJENÍ ŠTOLY, SOŠ a SOU Nejdek
Akce v rámci projektu ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" 2015

CESTA ZA TRADICÍ KRUŠNOHORSKÉ ŠTOLY - FREIBERG/ DRESDEN

V pondělí dne 21. prosince se žáci oborů Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) a Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) se svými vyučujícími vydali autobusem do Freibergu a Drážďan, aby se seznámili s vánočními tradicemi na saské straně Krušných hor. V dopoledních hodinách se uskutečnila prohlídka centra Freibergu, které tvoří domy z doby 1480-1620 a Dóm Panny Marie - pozdně gotickou halovou trojlodní stavbu s vysokou sedlovou střechou a bohatě členěnou klenbou.
Následovala historická kolekce porcelánu Middelschulte tvořená převážně míšeňským porcelánem v rámci výstavy Terra mineralia, která je umístěna na renesančním zámku Freudenstein - původním sídle saských kurfiřtů.

Odpoledne jsme dorazili na drážďanský Altmarkt - nejstarší vánoční trh v Německu, který letos slaví 581. výročí svého založení. Žáky rozdělené napříč obory do skupin vedli p. ředitel Mgr. Josef Dvořáček, p. Ing. Marcela Polcarová, p. Ing. Jana Mazáčková, p. Hana Petričičová a p. Peter Weigel. Postupně si všichni prohlédli nejznámější památky města jako Frauenkirche, Semperovu operu a světoznámou galerii Zwinger.

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Peter Weigel

 

Autor článku a publikace projektu: Peter Weigel

 

16.12.2015

ADVENTNÍ JARMARK S HEJTMASKÝM PUNČEM
PODĚKOVÁNÍ ZA PREZENTACI PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí spolupracovníci,

dovolte mi, abych Vám jménem hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla mnohokrát poděkovala za výbornou spolupráci a aktivní účast Vás a Vašich žáků na Adventním jarmarku s hejtmanským punčem, který se konal v pátek 11. prosince v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Poděkování patří také Vám, všem, kteří jste se podíleli na organizaci celé akce.

S přáním krásného dne a Adventu

Mgr. Věra Frimlová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů


Více informací o projektu ..

 

14.12.2015

KRUŠNOHORSKÉ VÁNOCE NA HRADĚ LOKET
PREZENTACE V RÁMCI UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ZIEL 3
"KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" - 12.-13.12.2015

Žáci ze tříd S1A, S1S a S2S dobrovolně prezentovali ve dnech 12. - 13. prosince 2015 s učitelkami odborného výcviku - p. Michaelou Kaštánkovou Pecháčovou, p. Marií Gersdorfovou, p. Kateřinou Budínovou a p. Evou Joklovou naší školu a výrobky, které sami upekli a uvařili. Návštěvníci se vraceli i druhý den pro skvělou staročeskou čočkovou polévku i houstičky, kompot ze sušeného ovoce a sleďový salát. I šípkový čaj slavil úspěch. Žáci šípky vlastnoručně natrhali a potom čaj uvařili. Takže 100% BIO. Prý už se na nás těší další rok.

Dov Dov Dov

Více ve fotogalerii ...

Autorky článku a fotografií : Michaela Kaštánková Pecháčová, Kateřina Budínová

 

12.12.2015

NĚMČINA V BAVORSKU ANEB "SO SAN MIR BAYERN ..."
JAZYKOVĚ-VZDĚLÁVACÍ POBYT V NĚMECKU V RÁMCI VÝZVY 56

Jazykově-vzdělávací pobyt na území Bavorska probíhal ve dnech 8. – 12. prosince 2015 a byl vhodně doplněn mimoškolním programem – prohlídkami center Mnichova a Regensburgu, světoznámého lyžařského střediska Garmisch-Partenkirchen, nejnavštěvovanějšího německého zámku Neuschwanstein a benediktínského kláštera Ettal. Výuka byla realizována v prostorách Studienkreis Schongau s důrazem na komunikativní kompetence – žáci byli rozděleni do malých skupin dle jazykových úrovní A1 - B1 a tři dny absolvovali výuku v rozsahu 3 vyučovacích hodin se zaměřením na běžné jazykové situace, sociální komunikaci a reálie Bavorska.

V jazykové výuce se prolínala skupinová práce s řadou her a jazykových aktivit, nechyběly ani multimediální prvky jazykové výuky. Pestrost výuky doplňovaly vhodně dialogy a procvičování výslovnosti. Kooperativně se žáci snažili o plnění zadaných úkolů a aktivně se zapojili do jednotlivých fází konverzačních částí. Žáci byli motivováni do jazykové výuky množstvím didaktických prvků, jež přispěly k porozumění rodilým mluvčím, kteří se snažili žáky především “rozmluvit“ a zbavit ostychu z komunikace v němčině.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov

Více ve fotogalerii ...
Fotogalerie na školním profilu ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

11.12.2015

ADVENTNÍ ODPOLEDNE V KARLOVÝCH VARECH
Hejtmanský punč
Akce v rámci projektu CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

Autor fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

 

8.12.2015

ZÁŽITKOVÝ DEN NA SOŠ A SOU NEJDEK
Z POHLEDU OBORU STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-51-E/01)

Pro žáky základních škol regionu byla dne 8. prosince 2015 připravena učitelkami OV p. Michaelkou Kaštánkovou Pecháčovou a p. Kateřinou Budínovou tvorba a zdobení perníčků. Žáci se aktivním způsobem zapojili také do teoretické výuky ve vybraných odborných učebnách školy.

Dov Dov Dov

Více ve fotogalerii ...

Autorky článku a fotografií: Michaela Kaštánková Pecháčová, Kateřina Budínová

 

27.11.2015

KRUŠNOHORSKÉ VÁNOCE NA HRADĚ LOKET
ADVENTNÍ ODPOLEDNE V KARLOVÝCH VARECH - HEJTMANSKÝ PUNČ
POZVÁNKA NA PREZENTACI PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

V rámci udržitelnosti projektu CÍL 3 budou zástupci naší školy prezentovat původní regionální gastronomii a zvyky vážící se k regionu Krušných hor na obou stranách hranice v rámci 2 významných akcí regionu - v pátek dne 11. prosince 2015 před Krajským úřadem Karlovarského kraje při příležitosti Adventního jarmarku s hejtmanským punčem a ve dnech 12. a 13. prosince 2015 na vyhlášených vánočních trzích na hradě Loket, kde se návštěvníci mohou těšit také na ukázky paličkování, košíkářství nebo řezbářství a vyzkouší si výrobu slaměných ozdob nebo vonných františků.
Představíme Vám nejen původní hornickou kuchyni, ale i speciality jako staročeskou čočkovou polévku, saláty ze sušeného ovoce, sleďový salát a perníčky.
Těšíme se na Vás!

Dov Dov

Adventní jarmark s hejtmanským punčem ..., Článek Mgr. Jany Pavlíkové (úprava Mgr. Josef Dvořáček) ...
Krušnohorské Vánoce na hradě Loket ..., Více informací o projektu ...

Autor článku/ publikace projektu: Peter Weigel

 

27.11.2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 34

Nové číslo Maturitního zpravodaje informuje žáky maturitních ročníků o povinnosti přihlásit se k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016. Tento termín je pro žáky v posledním ročníku středoškolského studia termínem řádným. Žáci se přihlašují pomocí formuláře Přihlášky k maturitní zkoušce, který obdrží v polovině listopadu od ředitele školy. Přihlášku po jejím kompletním vyplnění a doplnění o případné přílohy odevzdají zpět vedení školy, a to nejpozději do 1. prosince 2015.

Maturitní zpravodaj č. 34 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

26.11.2015

PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE JARO 2016


Nejpozději do 1. prosince 2015 odevzdat řediteli školy přihlášku k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2015/2016. (Žáci s PUP pro konání MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i posudek PUP) . Více informací v maturitním kalendáři.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel SOŠ a SOU Nejdek

 

25.11.2015

SOUTĚZ V PŘÍPRAVE KRUŠNOHORSKÝCH POKRMŮ
Společně s BSZ Annaberg-Buchholz ... - 25.11.2015
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Středa 25. listopadu 2015 byla ve znamení soutěže pro žáky oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01), neboť se utkali se žáky a kuchaři z BSZ Annaberg-Buchholz a vařili bramborové polévky - dle receptur vítězné polévky ze soutěže v Neudorfu a také ověřené receptury v rámci projektu CÍL 3 . Německá strana byla zastoupena p. zástupcem ředitele A. Becherem a učitelkami OV p. Eberlein, p. Fischer. Naše škola byla zastoupena žáky pod vedením p. Mgr. et. Bc. Tomáše Babického, p. Ing. Marcely Polcarové, vedoucí OV, učitelek OV p. Michaely Kaštánkové Pecháčové, p. Kateřiny Budínové, p. Marie Gersdorfové, p. Evy Joklové a překladatelem p. Peterem Weigelem. Druhou část akce tvořila prohlídka Vánočního domu v Karlových Varech.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov

Více informací o projektu ..., Fotogalerie - © Peter Weigel

Autor článku/ publikace projektu: Peter Weigel

 

25.11.2015

"JE TOHLE JEŠTĚ HUDBA??"
Výchovný koncert Karlovarského symfonického orchestru, 25.11.2015

V rámci cyklu výchovných koncertů v prostorách koncertního sálu Antonína Dvořáka (Lázně III) v Karlových Varech se studenti oboru Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí (69-43-M/01) seznámili vtipnou formou s klasickou hudbou od počátků zaznamenaných skladeb až do současnosti. Během programu se aktivně zapojili do rozličných rytmů a fantazií. Koncert se uskutečnil díky podpoře Statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.

Dov Fotogalerie ...

Autorka článku a fotografií: Ing. Jana Mazáčková

 

19.11.2015

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ INTERAKTIVNĚ
ANEB "KDO UMÍ, TEN UMÍ!"

Ve čtvrtek dne 19. listopadu se na všech pracovištích teoretického úseku a praktického vyučování uskutečnil netradičně pojatý prezentační den školy. Budoucí uchazeči se účastnili přímo výuky v maturitním oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01), aktivně se podíleli na vytváření různých výrobků v rámci individuální odborného výcviku v oborech Nástrojař (23-52-H/01) a Strojírenské práce (23-51-E/01), seznámili se s výukou žáků oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) a mohli ochutnat pokrmy vytvořené v rámci udržitelnosti projektu CÍL 3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge".

Dov Dov Dov{
Fotogalerie ze dne otevřených dveří ..., Videoprezentace aktivit školy ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

11.11.2015

NAVŠTIVTE NÁS VE ČTVRTEK 19. LISTOPADU NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH!

 

11.11.2015

PŘEDNÁŠKY V RÁMCI PROJEKTU EXIT TOUR
aneb Minimální preventivní program ...

Dov Studenti všech tříd oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) se účastnili dne 11. listopadu 2015 přednášek "Pornografie a kult těla" a "Život v závislostech", které zajistila organizace ACET ČR, z.s. Diskutovali o tématech jako psychická manipulace, plastické operace a negativní působení pornografie na člověka nebo postupný vznik závislosti včetně jejích důsledků.

Fotogalerie ...

 

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

31.10.2015

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY ZE DNE 3.11.2015


Ve školním roce 2015/2016 bude v SOŠ a SOU Nejdek konáno přijímací řízení v oboru vzdělání ukončeném maturitní zkouškou Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 formou pokusného ověřování organizace přijímacího řízení s využitím povinné přijímací zkoušky.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel SOŠ a SOU Nejdek

 

31.10.2015

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dov Třídní schůzky v 1. čtvrtletí školního roku 2015/2016 se uskuteční dne 10. listopadu 2015 od 15:30 (SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600) a na OP Stará Role (Závodu míru 144) dne 11. listopadu 2015 od 15:30.

Vedení školy

 

27.10.2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 33

Nové číslo Maturitního zpravodaje seznamuje nejen žáky s novinkami týkající se maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016, ale přináší ucelené informace k maturitě obecně, jak se k ní přihlásit, jak se na ni řádně připravit a kde hledat podložené informace. Ve Zpravodaji naleznete také harmonogram a další užitečné informace pro vzdělávání pedagogů.

Maturitní zpravodaj č. 33 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

25.10.2015

POSVÍCENÍ V ZEMI POLÉVEK
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ POLÉVEK V SASKÉM NEUDORFU
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

V saském Neudorfu, někdy nazývaném také "vesnicí polévky", se již od roku 1992 každoročně koná soutěž ve vaření polévky a souboj siláků v přetahování o polévkový hrnec za podpory účastníků ze všech koutů Německa. Učitelky odborného výcviku p. Gersdorfová a p. Joklová se pokusily přispět v rámci udržitelnosti projektu „ERZGEBIRGE/ KRUŠNOHOŘÍ KULINARISCH ERLEBEN - Regionale Küche als Ausdruck einer (wiederentdeckten) gemeinsamen Identität im sächsisch-böhmischen Grenzraum“ svým kuchařským uměním a prezentovaly se staročeskou čočkovou a bramborovou polévkou se zelím a rajčaty.

Mezi 25 polévkami, které byly na soutěži hodnoceny, vyhrála bramborová polévka na gdańský způsob v konkurenci mezi polévkami jako gyrosová, kokosovo-dýňová, marokánská citronovo-jogurtová nebo špenátovo-estragonová na základě hodnocení šesti porotců (z Neudorfu, Berlína a Aschaffenburgu). Nechyběly ani regionální speciality jako hustá nudlová polévka, krušnohorská senná polévka a houbová polévka.

Oslavy byly zahájeny slavnostní mší pro rodiny ve zdejším evangelickém kostele a oslavami 416. výročí vzniku farnosti v Neudorfu. Hlavní část se uskutečnila již po osmé ve slavnostním sálu hotelu Kaiserhof za účasti starosty obce Sehmatal Andrease Schiedela a pastrora evangelické farnosti Nico Piehlera.

Po vyhlášení Královny polévek 2015 se opět jako každoročně uskutečnilo světové mistrovství v přetahování polévkového hrnce. Nechyběla ani dražba nejlepší polévky ve speciální keramické nádobce - s nejvyšší nabídkou 26 EUR. Po slavnostním vyhlášení výsledků měli všichni účastníci možnost ochutnat jednotlivé polévky za poslechu dechové hudby Neudorfer Blasmusik a porovnat tak jednotlivé výkony soutěžících.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ...
, Fotogalerie 1 - © Mgr. Josef Dvořáček, Fotogalerie 2 - © Peter Weigel

Autor článku: Peter Weigel
Autoři fotografií: Mgr. Josef Dvořáček, Peter Weigel

 

25.10.2015

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ SCHŮZI SRPŠ SOŠ a SOU NEJDEK, ROOSEVELTOVA 600, z.s.

Dov Vážení rodiče a přátelé školy,

jménem p. ředitele a celého pedagogického sboru Vás srdečně zveme na ustavující schůzi Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ), která proběhne dne 10. listopadu 2015 v 15:30 hod. v prostorách školy v Nejdku.

Vaše účast je velice důležitá, jelikož ustavující schůzí bude splněna podmínka oficiální existence SRPŠ jako orgánu, jehož prostřednictvím můžete spolurozhodovat o školní i mimoškolní činnosti studentů a žáků naší školy.

Těšíme se na Vaši účast!

Svolávající: Mgr. Ladislav Novák
Publikace: Peter Weigel

 

24.10.2015

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
POZVÁNKA NA VÝSTAVU STŘEDNÍCH ŠKOL V PROSTORÁCH ISŠ CHEB VE SPOLUPRÁCI S KARLOVARSKÝM KRAJEM

Dov

Vážení uchazeči,
prezentaci naší školy najdete na výstavní akci "Kam po základní škole?", která se uskuteční

ve středu dne 4. listopadu 2015
v Centru odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb na adrese Na hrázi 1.

Od 9 do 16.30 hodin je pro Vás připravena prezentace všech oborů školy. Zároveň si můžete udělat test profesní orientace. Rovněž se představí zástupci zaměstnavatelů a sociální partneři školy, kteří umožňují praxi a nabízejí po ukončení střední školy absolventům uplatnění nebo možnosti podpory na vysokých školách.

Prezentace oborů školy ...
Více informací ...

Autor článku: Peter Weigel

 

23.10.2015

EXKURZE DO HOTELU IMPERIAL KARLOVY VARY
Udržitelnost projektu CÍL 3 - 22.10.2015

Dov Ve dne 22. října 2015 jsme šli se žáky ze tříd S2A a S2S (obor Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01) na exkurzi do hotelu Imperial v Karlových Varech. Hotel Imperial je významnou karlovarskou památkou. Pochází z počátku 20. století a už v té době patřil k nejvýznamnějším a nejluxusnějším hotelům v Karlových Varech. A patří k nim i dnes. Tomu nasvědčuje i to, že hotel navštívila spousta významných osobností, např. bulharský car Ferdinand I., členové dynastie Rothshildů a ze současnosti například Václav Klaus nebo Miloš Zeman. Hotel Imperial je ideálně postaven nad městem a řadí se k nejkrásnějším lázeňským hotelům v Karlových Varech. V hotelu se nachází luxusní ubytování 4* superior, 2 prestižní hotelové restaurace, rozsáhlé balneocentrum a bohaté služby a servis. Hotel Imperial nabízí již od roku 1912 hotelové a lázeňské služby té nejvyšší kvality. V nedávné době byly interiéry této neoklasicistní dominanty Karlových Varů kompletně zrekonstruovány. Avšak místa, ve kterých pobývaly významné české i zahraniční osobnosti, si i přes rekonstrukci zachovala jedinečnou atmosféru a styl. Všechny hotelové pokoje jsou nekuřácké.
Shlédli jsme zde hotelovou recepci, sklady, přípravny, cukrárnu, odbytové a výrobní středisko, o kterých se v současné době učíme v předmětu Zařízení závodů, Technologie, Stolničení a Potraviny a výživa.
Exkurze se nám moc líbila a děkujeme.

Více ve fotogalerii ...

Autorky článku a fotografií: Mgr. Daniela Rafajová a Hana Petričičová


 

22.10.2015

FESTIVAL NĚMECKÉHO FILMU "DAS FILMFEST" PRAHA
Deutsch besser verstehen ... - 22.10.2015

Studenti 1.-4. ročníku německého jazyka shlédli v pražském kině Lucerna film "WHO AM I – KEIN SYSTEM IST SICHER" (2014) s českými a anglickými titulky - akční velkofilm hollywoodského střihu s hvězdným hereckým obsazením byl nominován v šesti kategoriích Německé filmové ceny a získal Bavorskou filmovou cenu za nejlepší režii. Prohlédli si také s výkladem v cizím jazyce vybrané pražské pamětihodnosti a zopakovali slovní zásobu týkající se orientace ve městě.

Dov Dov Dov Více ve fotogalerii ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

13.10.2015

VÝSTAVA A WORKSHOP "ŠKOLA 2016" KARLOVY VARY 13. - 15.10.2015
V první Top pětce středních škol Karlovarského kraje se opět umístila SOŠ a SOU Nejdek!

Od 13. října 2015 prezentují naši žáci napříč obory aktivity spojené s projekty školy. Zájemci se mohou se seznámit s praktickými ukázkami práce oborů Nástrojař (23-52-H/01) a Strojírenské práce (23-51-E/01), ale i v rámci udržitelnosti projektu CÍL 3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge" podporovaném Evropskou unií ochutnat původní pokrmy na základě ověřených receptur krušnohorských pokrmů a obdivovat pokrmy vytvořené v rámci výuky oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01). Nechybí ani zastoupení maturitního oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01), který je prezentován aktivitami v odborných předmětech a jazycích.

Několik fotografií z výstavy, která probíhá ve známém lázeňském hotelu Thermal, prezentuje právě uvařené speciality z projektu. Ochutnávky probíhají na místě a zúčastní se jich návštěvníci naší expozice!

Dov Dov Dov
Fotogalerie 1 - © Peter Weigel, Fotogalerie 2 - © Michaela Kaštánková
Fotogalerie 3 - © Kateřina Budínová

Autoři článku: Peter Weigel, Mgr. Josef Dvořáček
Autoři fotografií: Peter Weigel, Michaela Kaštánková, Kateřina Budínová

 

12.10.2015

JAK PŘEDCHÁZET NUDĚ A NACHLAZENÍ?

Nyní je ideální čas pro sběr šípků. Víme, že červené plody, které zdobí podzimní přírodu, mají veliký zdroj vitamínů. Především vitamín C, který nás ochrání před nachlazením, nebo dokonce i chřipkou, ale také vitamíny B1 a B2, jež se podílejí na metabolismu tuků, bílkovin a cukrů.
Šípky můžeme sušit na šípkový čaj, ale také z nich vařit různé pokrmy. Napadlo nás zkusit pro nás netradiční šípkový džem. Nejdříve žáci museli jít na šípky a nutno říct, že tato výprava se neobešla bez škrábanců. Ale to se nedá nic dělat. Nakonec se nasbíralo spousta plodů. Poté šípky žáci museli očistit a vyndat semínka. Zde se objevila u některých žáků i alergická reakce. Ale velké věci si žádají i velké oběti.
Nakonec jsme dosáhli kýženého konce a povedl se nám lahodný džem. Příště si uděláme třeba „Se šípkovou???“ Velký dík patří žákům 1. i 2. ročníků a všem, kteří se této akce zúčastnili.

Dov Dov Fotogalerie ...

Autorka článku a fotografií: Michaela Kaštánková

 

12.10.2015

OZNÁMENÍ VYHLÁŠENÍ DNŮ ŘEDITELSKÉHO VOLNA
VE DNECH 26.-27. ŘÍJNA 2015 a 16. LISTOPADU 2015

Podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dny 26. a 27. října 2015 (pondělí a úterý) a 16. listopadu 2015 (pondělí), dny ředitelského volna.

Dny volna jsou ředitelem školy vyhlášeny z organizačních a technických důvodů.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel SOŠ a SOU Nejdek

 

12.10.2015

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE? - VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Prezentace školy v prostorách SPŠ Ostrov - 9. - 10.10.2014

Dne 8. října 2015 se v areálu Střední průmyslové školy Ostrov konala přehlídka krajských středních škol. Tato akce probíhá každoročně a je určena především žákům ze základních škol a jejich rodičům, kteří řeší nelehkou otázku „Kam po základní škole?“. Naše škola zde měla také zastoupení a jsme rádi za velký zájem návštěvníků. Poděkování patří i našim učitelům a žákům, kteří zde naší školu prezentovali.

Expozice Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek byla bohatá na množství výrobků a fotografií z činnosti školy. Navštívil ji krajský radní pro školství pan Edmund Janisch a vedoucí odboru školství Karlovarského kraje paní Ing. Jana Trantinová. Na závěr výstavy přišla i zástupkyně Úřadu práce a informovala se o naší činnosti. Prezentační prostory byly navštíveny množstvím žáků i učitelů včetně výchovných poradců ze základních škol, kteří se zajímali o možnost studia, dotazovali se na studium všech oborů školy. Učitelé naší školy měli možnost s rodiči i kolegy z jiných škol prokonzultovat situaci a možnosti uplatnění absolventů SOŠ a SOU Nejdek v regionu. Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci prezentace SOŠ a SOU Nejdek patří poděkování ředitele školy.

Dov Dov Dov
Dov Dov Dov
Fotogalerie ..., Prezentace školy ..., Propagační video školy na youtube ...

Autorky úvodu: Mgr. Daniela Rafajová, Hana Petričičová,
Autor 2. části textu a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

 

6.10.2015

PREZENTACE NAŠICH OBORŮ
POZVÁNKA NA VÝSTAVU "ŠKOLA 2016" - HOTEL THERMAL KARLOVY VARY

Vážení uchazeči,
prezentaci naší školy najdete na výstavní akci "ŠKOLA 2016 - Karlovy Vary Thermal". Akce se uskuteční ve dnech 13. - 15. října 2015.

Více informací o Škole 2016 ...

 

5.10.2015

POZNÁVÁNÍ OVOCE A ZELENINY - TRŽIŠTĚ V KARLOVÝCH VARECH
S1A a S1S (obor Stravovací a ubytovací služby - 65-51-/01) - 25.9.2015

V pátek dne 25. září 2015 jsme s žáky tříd S1A a S1S oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) navštívili tržiště v centru Karlových Varů za účelem poznávání ovoce a zeleniny. Žáci měli za úkol vypsat a určit druhy ovoce a zeleniny, zemi původu a cenu za měrnou jednotku. Pro někoho jednoduchá věc, pro jiného možnost dozvědět se, že je mnoho druhů jablek, rajčat, paprik, cibule, že fíky se prodávají na kusy …. u malin vypočítat cenu za 1 kg … kam zařadit ořechy či meloun? Nejvíce zboží pocházelo ze Slovenska, česká zelenina z oblasti Litoměřic byla jak malovaná, zbývající druhy pocházející z celého světa prodávali vietnamští prodejci. Během plnění úkolu se žáci seznámili s běžně dostupnou zeleninou i ovocem na našem trhu, což je pro začínající kuchaře velmi důležité. Je dobré vědět nejen jak má kvalitní surovina vypadat, ale také za kolik se dá koupit. Informace a znalosti získané touto formou výuky se nám již dříve osvědčily, žáci si takto zapamatují více než když si o surovinách jen čtou v učebnici.

Dov Dov Více ve fotogalerii ...

Autorka článku a fotografií: Kateřina Budínová
Publikace: Peter Weigel

 

3.10.2015

POSVIŤTE SI NA TECHNIKU!
WITTE NOC TECHNIKŮ A KONSTRUKTÉRŮ AUTOMOTIVE 1.10.2015

Žáci SOŠ a SOU Nejdek zejména strojírenských oborů se s panem kolegou Jiřím Malým akce zúčastnili a prezentovali školu. LED světlo bylo hlavním magnetem 4. ročníku WITTE Noci techniků a konstruktérů. Od 16 do 21 hodiny byli všichni zájemci na stanovištích s absolutní novinkou z produkce nejdeckého výrobce tzv. LED softtouch. Připraveny byly i zkušební jízdy v novém modelu Ford Focus, kde bylo LED osvětlení jako prvním voze na světě instalováno. V 19:30 a 20:30 hodin byla k vidění Techmania LED show.

WITTE Noc techniků a konstruktérů se vždy koná pod patronátem jedné světové automobilky. Akce se poprvé uskutečnila v roce 2008 a jejími hosty byl autor patentu WITOL pan Edvard Rückert a Česká hlavička Jan Voříšek. V roce 2009 byla ve znamení značky Volvo a bezpečnostních systémů, o rok poté se zájemci těšili na hvězdu Mercedes Benz. Na letošní WITTE Noci se představí značka Ford. SOŠ a SOU Nejdek patří mezi tradiční účastníky samozřejmě pod patronací akce Witte Noc techniků a konstruktérů.

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor textu a fotografií: Jiří Malý

 

29.9.2015

HLEDÁTE NOVOU PRÁCI? PŘEMÝŠLÍTE, CO PO UKONČENÍ STUDIA?
15. PŘESHRANIČNÍ BURZA PRÁCE - 1.10.2015

Dov Dov Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech, EURES a příhraniční Bundesagentur für Arbeit v Annaberg-Buchholz pořádají v rámci přeshraničního partnerství EURES-TriRegio ve čtvrtek dne 1. října 2015 od 12:00 do 17:00 v budově ÚP ČR, krajské pobočky v Karlových Varech již 15. přeshraniční burzu pracovních příležitostí.

Žáci zde mohou získat informace o možnostech praxe během svých studií a o pracovních možnostech po ukončení školy a navázat v tomto smyslu první kontakty. Novou práci nabídne zájemcům řada firem z Německa, Rakouska a České republiky. Součástí bude také přednáška o životních a pracovních podmínkách v SRN. Během akce si mohou studenti udělat představu o možnostech svého budoucího uplatnění, mohou navázat cenné kontakty se zaměstnavateli z ČR i zahraničí, dozvědět se o různých podpůrných programech pro mladé v EU/EHP. Stejně tak pro zástupce škol je šance navázat se zaměstnavateli zajímavou spolupráci, která může zvýšit atraktivitu a prestiž školy.

Leták ke stažení ...
Více o 15. přeshraniční burze práce (.pdf)

 

Autor článku: Peter Weigel

 

24.9.2015

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ - PODZIM 2015
OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST SE ZAMĚŘENÍM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (68-43-M/01)
- 24.9.2015

Dov Dov Fotogalerie ...

Autor fotografií: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy

 

24.9.2015

"PO STOPÁCH PŘEDKŮ" V KRUŠNÝCH HORÁCH - 23.9.2015

Ve středu dne 23. září 2015 poznávali žáci 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) hornické stezky předků a shlédli zajímavá místa v okolí Johanngeorgenstadtu, Potůček a Horní Blatné. Prohlédli si hornické muzeum a důl v Johanngeorgenstadtu - ze štoly vyfárali hornických vláčkem a prošli si skalní terén Jindřišských skal (oblast známých „Strašidel“) i historická místa v okolí.

V průběhu akce se žáci účastnili poznávacích soutěží zaměřených na byliny, dřeviny a houby. Zahráli si paměťové hry a opekáli špekáčky. Po příchodu na nádraží v Horní Blatné se všichni shodli na opakování podobných akcí, které by zahrnovaly širší okolí a trénink turistických dovedností včetně přespání.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

 

22.9.2015

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
POZVÁNKA NA VÝSTAVU STŘEDNÍCH ŠKOL V PROSTORÁCH SPŠ OSTROV VE SPOLUPRÁCI S KARLOVARSKÝM KRAJEM

Dov

Vážení uchazeči,
prezentaci naší školy najdete na výstavní akci "Kam po základní škole?", která se uskuteční

ve čtvrtek dne 8. října 2015 v prostorách SPŠ Ostrov

ve čtvrtek dne 22. října 2015 ve sportovní hale ISŠTE Sokolov

ve středu 4. listopadu 2015 v prostorách ISŠ Cheb.

V dopoledních hodinách je pro Vás připravena prezentace všech oborů školy. Zároveň si můžete udělat test profesní orientace. Rovněž se představí zástupci zaměstnavatelů a sociální partneři školy, kteří umožňují praxi a nabízejí po ukončení střední školy absolventům uplatnění nebo možnosti podpory na vysokých školách.

Prezentace oborů školy ...
Plakát k výstavě ke stažení (.pdf), více informací o 3. ročníku výstavy ...

Autor článku: Peter Weigel

 

21.9.2015

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 4. ROČNÍKU

Dov
Slavnostní předání maturitních vysvědčení se uskuteční v následujícím termínu:

Obor: Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

čtvrtek 24. září 2015 od 15:00

v učebně č. 1 v budově školy v Nejdku
Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

21.9.2015

SEZNAMY ČETBY K ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2016
Seznam četby k ústní části spol. mat. zkoušky z Českého jazyka a literatury (.pdf)

 

18.9.2015

POZVÁNKA NA WITTE NOC TECHNIKŮ A KONSTRUKTÉRŮ AUTOMOTIVE 1.10.2015
DŮM KULTURY A MÍROVÉ NÁMĚSTÍ OSTROV

Dov Firma Witte Automotive Nejdek zve ve čtvrtek dne 1. října 2015 žáky a rodiče na NOC TECHNIKŮ A KONSTRUKTÉRŮ. Akce se uskuteční v Domu kultury a na Mírovém náměstí v Ostrově. Do akce se aktivně zapojí naši učitelé a žáci oboru Nástrojař (23-52-H/01).

Více na www.witte-automotive.com
Plakát ke stažení ...

 

12.9.2015

PEČENÍ CHLEBA - EKOLOGICKÁ FARMA A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOZODOJ
S1A a S1S (obor Stravovací a ubytovací služby - 65-51-/01) - 11.9.2015

V pátek 11. září 2015 jsme se vypravili s žáky tříd S1A a S1S obor Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) na exkurzi na farmu Kozodoj, která se nachází nedaleko naší školy ve Staré Roli směrem po vyznačené cyklostezce do Nové Role. Z nabízených témat pro střední školy jsme si vybrali ekologický výukový program o základní lidské potravině, výrobě chleba a pečiva. Také jsme se dozvěděli jak dlouhá je cesta obilného zrna na kuchyňský stůl a všechny souvislosti, které jsou s touto proměnou spojené.
Přednáška obsahovala ukázku a poznávání druhů obilí a jejich využití v potravinářství i v krmení hospodářských zvířat. Povídání o historii, jak se dřív silo, sklízelo, jak se mlátilo obilí a mlela mouka. Žáci měli možnost si osahat pravý cep a mletí na žentouru. Také jsme se dozvěděli z čeho je chléb a pečivo, co vše patří do těsta a jak se peče chléb z žitného kvasu. Žáci si z předem připraveného, již vykynutého těsta vytvarovali chlebové bagetky různých tvarů, které pak upekli v troubě. Hotové pečivo jsme nakonec společně ochutnali.
Při prohlídce areálu farmy nám lektor ukázal zvířata žijící u nich na farmě (koně, oslíky, muly, lamy, divoké i domácí prase, slepice, krocany, husy). Měli jsme možnost podívat se jak zvířata žijí a jaké mají potřeby a zároveň si poslechnout velmi zajímavé povídání o každém konkrétním zvířeti. Některá ze zvířat mají nejen jméno, ale i svůj příběh. Studenti se také seznámili se zvířaty, která člověku dávají mléko (kráva, koza, ovce).

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Kateřina Budínová

Autorka článku a fotografií: Kateřina Budínová
Publikace: Peter Weigel

 

10.9.2015

PŘEDSTAVUJEME OBOR STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-51-E/01)

Dov Rok se sešel s rokem, je tu září a s ním nový školní rok 2015/2016.
Jsme žáci učebního oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01)
a do prvního ročníku nás nově nastoupilo 37.

Chceme se uplatnit v gastronomické oblasti při výrobě a podávání pokrmů.

Získané vědomosti, dovednosti a návyky pro budoucí profesi kuchaře uplatníme nejen v našem světoznámém lázeňském městě Karlovy Vary, ale i jinde, dnes třeba i v zahraničí.

„Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.“
ARISTOTELÉS

Autorky článku a fotografie:
Mgr. Daniela Rafajová a Hana Petričičová
vyučující oboru Stravovací a ubytovací služby

 

10.9.2015

ROZVRH HODIN OD 14. ZÁŘÍ 2015

Na webových stránkách školy - viz odkaz - jsou k dispozici rozvrhy hodin pro školní rok 2015/2016 od 14.9.2015.

Změny se týkají pouze oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřenín na ochranu životního prostředí (68-43-M/01).

Více informací zde ..., Přehled rozvrhů v .pdf

Vedení školy

 

9.9.2015

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY - PODZIM 2015

Harmonogram ústní části podzimní maturitní zkoušky pro ročníky: V4 (2014-15) ... - viz příloha.

Vedení školy

 

1.9.2015

OSLAVY 120 LET PLEŠIVECKÉ ROZHLEDNY - 29. SRPNA 2015
PLEŠIVEC-KÖNIGSMÜHLE -
Podíl na Akci v rámci projektu ZIEL 3
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Dne 29. srpna 2015 v osadě Loučná - Königsmühle proběhla u příležitosti setkání českoněmeckých rodáků z kraje Krušných hor prezentace projektu Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge. Prezentaci provedl Mgr. Josef Dvořáček. Přítomní byli seznámeni s projektovou publikací a zájemci je obdrželi. Mnozí se dotazovali na projekt, zajímali se o výsledky a nabízeli spolupráci. O projektu byl informován i organizátor setkání v Königsmühle Petr Mikšíček, který si převzal jednu z publikací Tak chutná domov. Tento den se na Plešivci v Krušných horách slavilo výročí 120 let kamenné rozhledny. Na jedné z fotografií přebírají informační publikaci vedoucí restaurace Plešivec a starosta obce Abertamy pan Zdeněk Lakatoš. Veřejná prezentace projektu probíhala za hudebního doprovodu Františka Severy a účastníci obdrželi publikaci a podrobné informace podle zájmu. Atmosféra setkání je patrná z fotografií. Informačního setkání se účastnilo přes 300 posluchačů.

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

 

31.8.2015

VÝSLEDKY PÁTÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016


Maturitní obor:
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost

Učební obor:
23-52-H/01
Nástrojař

Učební obor:
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Učební obor:
23-51-E/01
Strojírenské práce

Více informací u p. Bc. Řeháčkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2015/2016 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

27.8.2015

ROZVRH HODIN OD 1. ZÁŘÍ 2015

Na webových stránkách školy - viz odkaz - jsou k dispozici rozvrhy hodin pro školní rok 2015/2016 od 1.9.2015.

Více informací zde ..., Přehled rozvrhů v .pdf

Vedení školy

 

Zpět | Nahoru