• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home 9/2014 - 8/2015

9/2014 - 8/2015

25.8.2015

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015-2016

Více v příloze ve formátu .pdf

Vedení školy

 

25.8.2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2015 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 32

V novém vydání Maturitního zpravodaje naleznete kompletní informace k podzimnímu termínu 2015. Mimo jiné se zde dozvíte, komu je termín určen, kdy a jakým způsobem se k podzimnímu zkušebnímu termínu přihlásit, užitečné informace k organizaci zkoušky a další rady a doporučení pro hladký, efektivní a úspěšný průběh maturitní zkoušky. .

Maturitní zpravodaj č. 32 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

14.8.2015

TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY - PODZIM 2015

Termíny jednotlivých částí podzimní maturitní zkoušky pro ročníky: V4 (2014-15) a pro všechny ročníky absolventů - viz příloha.

Vedení školy

 

14.8.2015

SDĚLENÍ MŠMT – JEDNOTNÉ ČASOVÉ SCHÉMA ZKOUŠEK V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2015

Spádovou školou pro podzimní maturitní zkoušky je Střední zdravotnická škola a vyšší odborná zdravotnická škola Karlovy Vary, Poděbradská 2, Karlovy Vary - www.zdravkakv.cz.


Sdělení MŠMT JZS
podzim 2015 (.pdf)

JZS podzim 2015
přílohy (.pdf)

Podrobné JZS
podzim 2015 (.pdf)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro podzimní zkušební období roku 2015.

Vedení školy

 

12.8.2015

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015

Dokument v příloze ke stažení ve formátu .pdf.

Vedení školy

 

29.7.2015

SMUTNÁ ZPRÁVA A POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S ING. JOSEFEM MIKULECKÝM

Dov

S lítostí oznamujeme, že dne 25. 7. 2015 zemřel pan Ing. Josef Mikulecký, bývalý pedagog SOŠ a SOU Nejdek. Do poslední chvíle žil naplno a rozdával radost.

Oznamujeme smutnou zprávu pro všechny přátele a kolegy, kteří se s ním chtějí naposledy rozloučit dne 31. 7. 2015 v obřadní síni krematoria v Karlových Varech.

Děkujeme za vzpomínku.

Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy
Ing. Rostislav Mikulecký, syn

 

9.7.2015

PÁTÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016
ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI V ČR

Přijímací řízení se uskuteční v pátek dne

28. srpna 2015 od 10.00 hodin

a v náhradním termínu v pondělí dne

31. srpna 2015 od 10.00 hodin

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce školy na adrese Nejdek, Rooseveltova 600.

Více informací u p. Bc. Řeháčkové na tel. 739 550 679.

Vedení školy

Více k přijímacímu řízení 2015/2016..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

7.7.2015

VÝSLEDKY ČTVRTÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016


Maturitní obor:
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost

Učební obor:
23-52-H/01
Nástrojař

Více informací u p. Bc. Řeháčkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2015/2016 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

25.6.2015

SOUTĚŽ V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

Již tradičně proběhla koncem školního roku na naší škole soutěž v technickém kreslení. Zúčastnily se ho všechny tři ročníky technických oborů nástrojař a zámečník. Jako podklad pro soutěž jsme již opakovaně použili digitální učební materiál (DUM) „Soutěž v TD a výsledky“, který zpracoval učitel odborných předmětů naší školy, Jiří Malý. Tento DUM lze najít na www.rvp.cz –> Digitální učební materiály –> DUM –> Odborné vzdělávání –> Technická odvětví –> Soutěž v TD a výsledky. Žáci měli na výběr jednu ze tří součástí nakreslenou v kótovaném 3D pohledu (pro každý ročník jiné obtížnosti). Jejich úkolem bylo nakreslit tuto součást jako technický výkres ve všech potřebných pohledech a se všemi náležitostmi. Hodnocení prováděli učitelé odborných předmětů – Jiří Malý, Martin Daněk, Milan Kočan, Jan Švandrlík, Ladislav Taušner a Ing. Roman Zatloukal.

Soutěže se zúčastnilo 6 tříd – nástrojaři z N1., N2., N3. a zámečníci z S1.S, S2.S a S3.S. Hodnotila se jak technická správnost provedení výkresu, tak i úroveň grafického projevu žáků. Vítězové v jednotlivých třídách:

S1.S Antonín Černý
S2.S Lukáš Kellner
S3.S David Hlaváč
N1. Jan Roppert
N2. Štěpán Čech
N3. Patrik Drábek


Absolutním vítězem se stal David Hlaváč z S3.S. Vítězové obdrželi věcné ceny z programu Ziel 3/Cíl 3 a na oslazení studentského života velkou „Studentskou pečeť“. Absolutní vítěz navíc vyhrál hlavolam „Ježek v kleci“. Smyslem této soutěže je posilování úrovně grafického projevu žáků, neboť jakkoliv postoupila technika a většina technických výkresů se v současnosti vytváří v CAD programech, stále zůstává v platnosti to, že technik se vyjadřuje obrázkem.

Dov

Formát .pdf ke stažení ...

Autor článku: Ing. Jan Švandrlík

 

24.6.2015

ŠKOLNÍ VÝLET DO SVATOŠSKÝCH SKAL
1. ročník oboru Veřejnosprávní činnost - 24.6.2015

Ve středu dne 24. června 2015 se uskutečnil výlet třídy V1 do národní přírodní památky Svatošské skály - místa, které inspirovalo řadu umělců (J. W. Goethe, V. Mrštík, H. Marschner, aj.)

Autorka článku a fotografií: Mgr. Heda Jubánková

Dov Dov
Fotogalerie ...

 

23.6.2015

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ, VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
A EUROPASSŮ - OBOR STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-51-E/01) -
23.6.2015

Podívejte se na tváře našich absolventů, kteří prožili společné významné životní okamžiky při slavnostním obřadu v obřadní síni města Nejdek za účasti rodičů, představitelů města, významného zaměstnavatele Witte, spol. s r.o. Nejdek a ředitele i pedagogů SOŠ a SOU Nejdek, jakož i v prostorách auly OP SOŠ a SOU Nejdek v Karlových Varech dne 23. června 2015. Další třídy holek a kluků z učebních a maturitních oborů definitivně završily svůj čas strávený na naší škole a úspěšně absolvovaly. Slova díků, vzpomínky, fotografie ze společně strávených chvil, slzy účastníků i blahopřání provázela poslední chvíle žáků na střední škole.

Slavnostního předávání výučních listů se tradičně ujali všichni uvedení hosté a ředitel školy Mgr. Josef Dvořáček, který mimo podané ruky věnoval každému absolventovi i několik povzbudivých slov do dalších let. Od největšího zaměstnavatele v Karlovarském kraji a od úřadu města Nejdek žáci obdrželi drobný dárek, významné kontaktní informace a květinu. Fotografie z předávání maturitních vysvědčení, výučních listů s průvodním mezinárodním Europassem je ve fotogalerii.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

 

23.6.2015

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY ŠKOLY V ROCE 2015

Dov Na aktualizované výkony nejlepších sportovců v jednotlivých disciplínách k 6/2015 se můžete podívat také v přiloženém souboru ve formátu .pdf.

Autorka výsledků: Ing. Marcela Polcarová

 

19.6.2015

VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016


Maturitní obor:
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost

Učební obor:
23-51-E/01
Strojírenské práce

Učební obor:
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Více informací u p. Bc. Řeháčkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2015/2016 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

19.6.2015

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Akce v rámci projektu ZIEL 3

V průběhu dne otevřených dveří si mohli budoucí uchazeči o studium prohlédnout prostory všech pracovišť teoretického úseku a úseku praktického vyučování včetně Domova mládeže.

Dov Dov
Fotogalerie ze dne otevřených dveří ..., Videoprezentace jednotlivých oborů školy ...

Autorka fotografií: Bc. Lucie Řeháčková

 

18.6.2015

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-51-H/01)
ÚSTNÍ ČÁST -
18.6.2015

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka fotografií: Ing. Marcela Polcarová

 

18.6.2015

EXKURZE DO FIRMY WITTE AUTOMOTIVE NEJDEK
1. ročník oboru Nástrojař - 18.6.2015

Nástrojaři z třídy N1 navštívili dne 18. června 2015 partnerskou firmu Witte v Nejdku. Vyrábí se tu zamykací a uzavírací systémy do automobilů světoznámých značek. Jako strojaře nás nejvíce zaujala NÁSTROJÁRNA. Zde pracuje mnoho našich absolventů. Bylo vidět mnoho zajímavého, od pěkného prostředí přes licí nástroje, způsoby strojního obrábění až po vstřikování plastových odlitků. Celá exkurze byla velice zajímavá a pomůže „prvákům“ v další orientaci studia. Těšíme se na další „díl“ ve 2. ročníku. Díky.

Autor článku a fotografií: Jiří Malý

Dov Dov
Více ve fotogalerii ..., Stránky firmy Witte Automotive Nejdek, spol. s.r.o.

 

16.6.2015

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY OBORU STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-51-H/01)
2. - 11.6.2015

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka fotografií: Kateřina Budínová

 

16.6.2015

STIPENDIA VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM OD 1. ZÁŘÍ 2015

V příloze najdete Pravidla pro poskytování stupendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech ve středních školách zřizovaných Karlovarkým krajem platná od 1. září 2015. .

Výše motivačního stipendia činí za každé pololetí školního roku
a) v 1. ročníku 1500,- Kč,
b) ve 2. ročníku 2000,- Kč,
c) ve 3. a 4. ročníku 2500,- Kč.

Výše prospěchového stipendia činí za každé pololetí školního roku ve všech ročnících 1000,- Kč.

Dokument ke stažení (.pdf)

Vedení školy

 

 

11.6.2015

STRETECH 2015 - ČVUT PRAHA
Prezentace prací studentů středních škol - 10.6.2015

ČVUT v Praze uspořádala ve spolupráci se středními školami ve středu dne 10. června 2015 devátý ročník setkání a prezentace prací studentů středních škol „Středoškolská technika 2015 - StreTech 2015“. Cílem konference StreTech bylo umožnit setkání a prezentaci prací žáků a jejich středních škol na půdě světoznámé technické univerzity.
Práce byly individuální nebo kolektivní, byly prezentovány buď formou posteru nebo modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. K prezentaci byl vhodný i některý z výsledků středoškolské výuky a témata pro konferenci StreTech 2015 nebyla nijak omezená - humanitní, umělecká, přírodovědná nebo technická.
SOŠ a SOU Nejdek prezentovala svěráček "Nástrojař" zhotovený žáky strojírenských oborů školy. Doprovod zajistili pedagogové p. Mgr Josef Dvořáček a p. Jiří Malý. Žáci z naší školy byli velmi motivováni prostředím univerzity při návštěvě moderních odborných pracovišť.
Informace o konferenci StreTech jsou uvedeny také na internetu: http: //www.fsid.cvut.cz/stretech/.

Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

 

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

5.6.2015

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY OBORŮ NÁSTROJAŘ (23-52-H/01) A STROJÍRENSKÉ PRÁCE (23-51-E/01)
V PROSTORÁCH OP PŘI METALIS, s.r.o. - 3. - 4.6.2015

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Milan Kočan

 

28.5.2015

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST SE ZAMĚŘENÍM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (68-43-M/01)
- 28.5.2015

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Peter Weigel

 

26.5.2015

PŘIHLÁŠKA K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCEPřiložený soubor ke stažení ve formátech

.xlsx
(MS Excel)
.pdf
(Acrobat Reader)

Více informací o závěrečné zkoušce ...

Vedení školy

 

25.5.2015

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY
JAZYKOVÉ A ODBORNÉ UČEBNY INTERAKTIVNĚ ...

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

Autor fotografií: Peter Weigel

 

22.5.2015

DŮL MARIE TEREZIE A VLČÍ JÁMY
UDRŽITELNOST PROJEKTU "REGION" - HORNÍ BLATNÁ
POZNÁVÁME BOHATSTVÍ KRUŠNÝCH HOR - V1 - 21.5.2015

Dne 21. května 2015 navštívila skupina 1. ročníku oboru veřejnosprávní činnost se změřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) pod vedením p. Mgr. Josefa Dvořáčka obec Horní Blatná a Hornické muzeum. Tématem exkurze bylo také poznávání krušnohorských bylin a sbírání nerostů, které se následně použijí při psaní seminární práce.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy

 

19.5.2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2015

Ve dnech 19. - 21. května 2015 probíhá ústní část maturitních zkoušek oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) v jarním maturitním termínu.

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

Autor fotografií: Peter Weigel

 

17.5.2015

PREZENTACE FIRMY MEUSBURGER
PRO OBOR NÁSTROJAŘ (23-52-H/01) - 14.5.2015

Dov Stavebnicový systém MEUSBURGER umožňuje vyrábět rychle a levně především nástroje pro tlakové lití kovů, vstřikování plastů a také střižné nástroje. Rakouská firma má široký sortiment veškerých opakovaných dílů. Jsou vyrobeny z kvalitních tepelně zpracovaných ocelí a v požadované přesnosti.

Zástupci firmy, p. Horna a p. Paleček informovali nástrojaře druhého a třetího ročníku o možnostech spolupráce. Prezentovali online práci s internetem a tvorbu nástroje včetně poptávky a případné koupě. Závěrem rozdali dárky.

Materiály ke stažení ..., Fotogalerie - © Jiří Malý ...

Autor článku a fotografií: Jiří Malý


 

17.5.2015

EXKUZE DO FIREM V CHODOVĚ
CHODOS CHODOV s.r.o. a LINCOLN CZ s.r.o.
13.5.2015

Dne 13. května 2015 se uskutečnila exkurze do 2 firem v Chodově. Celkem 15 žáků naší školy vidělo mnoho zajímavého z hlediska organizace výroby a výrobního zařízení. V Chodosu jsme viděli konvenční i CNC obrábění, montáž lisů na pneumatiky pro gumárenský průmysl. Nejvíce nás zaujala kalírna, kde si žáci prohlédli měření tvrdosti oceli podle Brinella a Rockwella. Potkali jsme i několik absolventů naší školy.

Ve firmě Lincoln CZ, která je nově projektována a postavena jako udržitelně a ekonomicky efektivní stavba září vše novotou. Mazací systémy, které jsou finálním výrobkem tady vyrábí přes 400 zaměstnanců včetně našich žáků 3.ročníku. Viděli jsme honování malých otvorů i měření drsnosti povrchu. Děkuji průvodcům za výklad a žákům za kázeň a zájem. Přidávám ještě několik fotografií.

Dov Dov
Fotogalerie - © Jiří Malý

Autor článku a fotografií: Jiří Malý

 

13.5.2015

POLÉVKY A BYLINKY KRUŠNOHORSKÉ KUCHYNĚ - UKÁZKOVÁ PRÁCE ŽÁKŮ
BSZ ANNABERG-BUCHHOLZ, MUZEU POLÉVEK NEUDORF
PROJEKT CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Středa 13. května 2015 byla pro některé žáky oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) velikým překvapením. Společně s projektovými partnery z BSZ Annaberg-Buchholz uvařili a ověřili další řadu původních receptů plných jarních bylinek rostoucích na krušnohorských loukách a společnou skupinovou prací se mohli přesvědčit jak prospívají lidskému zdraví. Zúčastnili se terénního poznávacího cvičení, ve kterém se pod vedením p. Eberlein, p. Fischer, p. ředitele Mgr. Josefa Dvořáčka, p. zástupce Mgr. et. Bc. Tomáše Babického a p. Petera Weigela seznámili s některými vhodnými jarními bylinami.

Školu v Annabergu navštívil i nový radní pro školství Karlovarského kraje p. Ing.
Edmund Janisch a p. vedoucí odboru školství Karlovarského kraje paní Ing. Janu Trantinovou zastoupila p. Ing. Irena Lauermannová. Informovali se o další spolupráci obou škol a o postupu v rámci Programu spolupráce 2020. Závěr tvořila návštěva Muzea polévek v nedalekém Neudorfu.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ...,
Fotogalerie - © Mgr. Josef Dvořáček, Fotogalerie - © Peter Weigel, Fotogalerie - © Mgr. et Bc. Tomáš Babický

Autor článku/ publikace projektu: Peter Weigel
Fotografie: Mgr. Josef Dvořáček, Peter Weigel

 

13.5.2015

HARMONOGRAM ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2015

Všichni maturanti se dostaví na zahájení v úterý 19. 5. 2015 v 7.15 hodin.

Maturanti, kteří mají opravný či náhradní termíny, se dostaví nejpozději 30 minut před zahájením zkoušky v daný den.

Soubor ke stažení ve formátu .pdf

Vedení školy

 

11.5.2015

"CEJCH" V PODÁNÍ ZÁPADOČESKÉHO DIVADLA V CHEBU ...

Dov Dramatizace románu Zdeňka Šmída, autora stále populárních knížek "Proč bychom se netopili" a "Proč bychom se nepotili" a dalších cestopisů, líčí nadhledem, jemným humorem a shovívavostí k lidské pošetilosti a zatvrzelosti ságu několika generací rodu Schmelzerů, německých horalů na české straně Krušných hor, jejichž předkové sem ve středověku přišli hledat vzácné kovy. Děj se však odehrává hlavně ve století dvacátém, kdy do osudu rodu a s ním spřízněných Čechů neblaze zasáhnou dějiny.

Zpracováno dle: divadlocheb.cz


 

6.5.2015

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016 - UČEBNÍ OBORY


Učební obor:
23-52-H/01
Nástrojař

Učební obor:
23-51-E/01
Strojírenské práce

Učební obor:
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Všichni zájemci o uvedené učební obory otevírané ve školním roce 2014/2015, kteří splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy, budou přijati.

Rozhodnutí o přijetí Vám bylo odesláno poštou a zápisový lístek můžete osobně odevzdat v kanceláři ředitele školy. Zájemci, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem. Více informací u p. Bc. Řeháčkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2015/2016 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

29.4.2015

POZVÁNKA NA VELETRH VĚDY

Chcete se dozvědět více o vědě? Pak jste zváni na vědecko-popularizační akci "Veletrh vědy", kterou pořádá Akademie věd ČR a projekt Otevřená věda. "Veletrh vědy" se uskuteční ve dnech 21. – 23. května 2015 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Veletrhu se zúčastní nejvýznamnější vědecké instituce z České republiky, zkušení popularizátoři vědy ze science center i zahraniční odborníci. K vidění budou výstavní stánky, interaktivní exponáty nebo výstavy, navštívit můžete i divadelní představení vědců nebo přednášky.

Vstupné je zdarma, před výstavní halou je možnost bezplatného parkování.

Pozvánka ke stažení (.pdf), Více informací ...

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček

 

28.4.2015

ZÁPOLENÍ V BOWLINGU ŽÁKŮ UBYTOVANÝCH NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Dov V úterý 28. dubna 2015 se chlapci ubytovaní na Domově mládeže zúčastnili turnaje bowlingu ve Staré Roli. V herně "U PAŘILŮ" si pod vedením vedoucího vychovatele zahráli Míra Rádl, Martin Michalec, Filip Veit, Martin Paulus a Pavel Volín.

Více ve fotogalerii ...

Autor článku a fotografií: Radovan Němec, vedoucí vychovatel


 

27.4.2015

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU JARO 2015

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytlo další souhrnně zpracované užitečné informace ke zkouškám společné části maturitní zkoušky a také doporučení, na co si dát při organizaci maturitní zkoušky pozor.

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

22.4.2015

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE DRUHÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016

Termín druhého kola jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče maturitních oborů je stanoven na

6. května 2015 od 8:00 hod.

Uchazeč, který se z objektivních důvodů nemůže dostavit, se omluví u ředitele školy do 3 dnů od termínu testování.

Náhradní termín pro druhé kolo bude v pátek 22. května 2015.

V dalších kolech přijímacího řízení budou výsledky PILOTního testu využity podle kódu přiděleného v kole prvním.'

Více informací telefonicky u p. Bc. Řeháčkové - 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2015/2016 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

22.4.2015

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016 - UČEBNÍ OBORY

Všichni uchazeči o studium uvedených učebních oborů otevíraných ve školním roce 2015/2016 splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy a byli rozhodnutím ředitele školy přijati.

Zápisový lístek můžete osobně odevzdat do 10 dnů v kanceláři ředitele školy.

Zájemci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem.

V rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka bude vyznačen pouze kód a počet získaných bodů, pod kterým byl daný žák veden u přijímacího řízení.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.


Učební obor: 23-52-H/01 Nástrojař

Učební obor: 23-51-E/01 Strojírenské práce


Učební obor: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby


Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2015/2016 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

22.4.2015

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016

Vyhodnocení I. kola přijímacích zkoušek v SOŠ a SOU Nejdek konaných dne 15. dubna 2015 pro obor veřejnoprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01).

Všichni žáci uvedeni
nad červenou čarou splnili kriteria pro přijetí do shora uvedených oborů a byli rozhodnutím ředitele školy přijati. Uchazeči odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek
Rooseveltova 600
362 21 NejdekStudijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2015/2016 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

22.4.2015

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016

Vyhodnocení I. kola přijímacích zkoušek v SOŠ a SOU Nejdek konaných dne 15. dubna 2015 pro obor veřejnoprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01).

Všichni žáci uvedeni
nad červenou čarou splnili kriteria pro přijetí do shora uvedených oborů a byli rozhodnutím ředitele školy přijati. Uchazeči odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek
Rooseveltova 600
362 21 NejdekStudijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2015/2016 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

7.5.2015

POZVÁNKA MOVIE & ACTION CAMP
Stanový tábor v německém Selbu - 5. - 7.6.2015

Máš zájem o nová média, sport a filmování? Chceš strávit jeden víkend se stejnými nadšenci ze sousední země s cílem natočit krátký film?

Plakát ke stažení (.pdf)

Autor článku: Peter Weigel

 

16.4.2015

KULINÁŘSKÁ BYLINNÁ KUCHYNĚ DNE 13.5.2015
V BSZ Annaberg-BUCHHOLZ
PROJEKT CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Dne 16. dubna 2015 proběhlo plánované setkání projektových partnerů v SOŠ a SOU Nejdek a BSZ Annaberg-Buchholz. Společně jsme se zamysleli nad společnou akcí, která je naplánována na květen v Annabergu. Byly také projednány návrhy záměrů další spolupráce škol a možnost dohodnout ze strany BSZ Annaberg (p. Becher) spolupráci zaměstnavatelů v Sasku a v České republice v projektové činnosti škol v období 2014-2020. Kolegové obdrželi tiskové materiály k projektovému období. Naši kolegové z BSZ Annaberg se zúčastnili od 9.30 hod. exkurze ve firmě Witte Automotive s.r.o. v Nejdku, kterou ze strany SOŠ a SOU Nejdek zajistila p. Ing. Marcela Polcarová a ve firmě p. Mgr. Martina Poštová. Jednání proběhlo za krásného jarního dne ve škole, odkud jsme přešli do firmy na exkurzi. Další jednání proběhnou formou písemné komunikace a v Annabergu v květnu 2015.

Dov Dov
Více informací o projektu ..., Fotogalerie - © Mgr. Josef Dvořáček

Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy
Publikace projektu: Peter Weigel, manažer projektu

 

16.4.2015

Z ÚPRAV OKOLÍ ŠKOLY ...

Ve čtvrtek dne 16. dubna 2015 se pod vedením vedoucí učitelky odborného výcviku p. Ing. Marcely Polcarové uskutečnily úpravy okolí školy.

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Mgr. Josef Dvořáček ...

Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy

 

14.4.2015

PODPORA VÝROČNÍ KONFERENCE SÄCHSISCHE AUFBAUBANK V KARLOVÝCH VARECH
PROJEKT CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

UKÁZKOVÝ DEN PRÁCE ŽÁKŮ OBORU STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-51-E/01)

Všestrannému rozvoji česko-saského příhraničního regionu přispěli naši žáci a vyučující odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01), když v úterý dne 14. dubna 2014 byli jako tým vybráni Saskou rozvojovou bankou (Sächsische Aufbaubank) pro přípravu poledního menu na základě ověřených receptur projektu “Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge“.

Výměnou oboustranných zkušeností s Lead partnerem projektu Wirtchaftsförderung Erzgebirge GmbH (Úřad pro podporu hospodářství Krušné hory GmbH (s.r.o.) a dalšími projektovými partnery: Tourismusverband Erzgebirge (Turistického spolku Krušnohoří, o.p.s.), Berufsschulzentrum für Ernährung, Technik und Wirtschaft včetně Krajského úřadu ve městě Annaberg-Buchholz se podařilo realizovat projekt, který je především inspirací pro další návazné oblasti regionálního přeshraničního rozvoje.

Roční konferenci saské banky v prostorách hotelu Dvorana v Karlových Varech netvořila jen samotná prezentace původních pokrmů jako bílé zelné polévky, českého pivního masa, staročeské sekaniny apod. Cílem bylo především zachování kontinuity a rozvoj marketingových strategií v oblasti gastronomie, kultury, tradic vše s důrazem na dvojjazyčnost. Účastníky konference vyzkoušel p. Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy, také z jejich znalostí regionu. Nejlepší odpovědi byly ohodnocené knihou „Erb-Gerichte/ Pokrmy našich babiček“, na které se také naše škola velkou měrou překladatelsky podílela.

Dov Dov Dov
Dov Dov Dov

Více informací o projektu ..., Projektový blog ..., Projektový kalendář ...,
Oficiální stránka projektu ..., Erzgebirge kulinarisch ...,
Fotogalerie - © Peter Weigel

Autor článku a fotografií: Peter Weigel, manažer projektu

 

7.4.2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2015 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 31

Maturitní zpravodaj č. 31 podrobně informuje o maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura ve zkušebním období JARO 2015 .

Maturitní zpravodaj č. 31 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

1.4.2015

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dov Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí školního roku 2014/2015 se uskuteční dne 7. dubna 2015 od 15:30 (SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600) a na OP Stará Role (Závodu míru 144) dne 9. dubna 2015 od 15:30.

Vedení školy

 

1.4.2015

TRADIČNÍ KRUŠNOHORSKÉ VELIKONOCE
UDRŽITELNOST CÍL 3
"KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Dne 1. dubna 2014 proběhla na Velikonočních trzích v Karlových Varech prezentace krušnohorských tradic a pokrmů v rámci projektu s dotačním titutem CÍL3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge". Zájemci z řad veřejnosti se mohli seznámit s rituály a zvyky typickými pro oblast Krušnohoří na obou stranách hranice a ochutnat nabízené pokrmy: velikonoční nádivku, beránka, mazanec. Nechyběla ani řada dekorací vytvořená žáky oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01).

Dov Dov Dov

Fotogalerie ... , Projektový blog ..., Kalendář pokrmů ..., Více informací o projektu ...

Autoři fotografií: Ing. Jana Mazáčková, Mgr. Josef Dvořáček
Autor článku a publikace projektu: Peter Weigel

 

30.3.2015

INSPIRACE NA VELIKONOCE...
Akce v rámci udržitelnosti projektu CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Dov
V předvelikonočním týdnu se žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) pod vedením p. Kateřiny Budínové aktivně zapojili do tvoření nejrůznějších velikonočních dekorací a ozdob, které udělají radost a vnesou jaro do každého interiéru.

Zároveň Vás zveme na prezentaci nejrůznějších pokrmů krušnohorské kuchyně vytvořené našimi žáky na Velikonoční trhy v Karlových Varech dne 1. dubna 2015.

Znáte-li některý tradiční krušnohorský recept, zašlete jeho název a jednoduchý pracovní postup na naši adresu: SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek, Česká republika. Uvítáme informační prameny, starý sešit s recepty nebo zapsanou vzpomínku z vyprávění pamětníků. Na obálku napište heslo Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge. Elektronicky na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Více ve fotogalerii ...

Autorka fotografií: Kateřina Budínová
Publikace projektu: Peter Weigel

 

30.3.2015

DEN UČITELŮ ...
Akce v rámci projektu CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Dne 30. března 2015 proběhla v rámci Dne učitelů ve školní jídelně ZŠ Nejdek náměstí Karla IV. prezentace výsledků projektu "Kulinářské zážitly v Krušnohoří/ Erzgebirge" pod vedením ředitele školy p. Mgr. Josefa Dvořáčka a učitelky odborného výcviku p. Michaely Kaštánkové Pecháčové. Nedílnou součástí programu bylo vystoupení tanečního uskupení tvořeného ze studentů 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01).

Autorka fotografií: Ing. Jana Mazáčková
Publikace projektu: Peter Weigel

Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

 

 

 

 

 

 

25.3.2015

3. MÍSTO V SILOVÉM VÍCEBOJI AŠSK KARLOVY VARY

V úterý 24. března 2015 se zúčastnila dvě družstva školní sportovní soutěže - Silový víceboj, který pořádala AŠSK Karlovy Vary. Dívky soutěžily v těchto disciplínách: šplh na tyči, sedy-lehy, hod medicimbalem a trojskok snožmo z místa. Nastoupily v této sestavě: Ritzerová Tereza, Krůtová Dominika, Bikarová Michaela a Šidlíková Tereza. Maximální nasazení všech sil v dívčím družstvu se nám vyplatilo. Odměna v podobě krásného 3. místa stála za to.

Chlapecké družstvo ve složení Vachel Milan, Volín Pavel, Balšán Dominik a Dražovský Tomáš, si také nevedli vůbec špatně. Po čtyřech disciplínách - shyby, vznosy na hrazdě, tlaky činkou se 75% zátěží své váhy nad hlavou a trojskokem snožmo všechny svaly bolely, ale skvělé 5. místo jsme vybojovali s vypětím všech sil. Veliké poděkování a poklona za úžasný výkon jim patří právem. Doufám, že to je dobrá motivace pro příští školní rok a že se opět zúčastníme. DĚKUJI TĚMTO ŽÁKŮM ZA SKVĚLOU REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY!

Autorka článku a fotografií: Ing. Marcela Polcarová

Dov Dov Dov
Diplom ve formátu .pdf

 

24.3.2015

DEN UČITELŮ V NEJDKU

Dov Žáci SOŠ a SOU Nejdek se aktivně zúčastní Dne učitelů, který organizuje Město Nejdek dne 30. března 2015 ve školní jídelně ZŠ Nejdek náměstí Karla IV. Žáci 1. ročníku maturitního oboru Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) předvedou taneční vystoupení. Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) se budou podílet na přípravě občerstvení.

Počítáme s tím, že bude také prezentován projekt s dotačního titulu CÍL 3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge", kde je SOŠ a SOU Nejdek jediným přeshraničním partnerem. Uvedený projekt má přímou návaznost na jevy související s osídlením Krušných hor v blízké i vzdálené historii.

Pozvánka ke stažení ve formátu .pdf

Autor článku:
Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy

 

20.3.2015

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ v SOŠ A SOU NEJDEK

Dov Dne 20. března jsme všichni venku na školní terase pozorovali zatmění slunce, následující zatmění slunce bude viditelné až příští století pro naše potomky. Záznamy dávných předků potvrzují, že dokázali tento zajímavý jev rovněž předpovědět a jen vyvolení věděli, kdy se v průběhu jasného slunečního dne část zastíněné atmosféry Země rychle ochladí a potemní … Pro uvedená pozorování dávní předkové nepotřebovali elektřinu počítače ani mobily, stačily terénní astronomické pozorovatelny např. Stonehenge.

Část žáků SOŠ a SOU Nejdek s kolegyní Ing. Polcarovou provedla pozorování vysoko na kótě Pajndl nad městem Nejdek. Svářečská sklíčka a sluneční filtry umožnily zájemcům shlédnout srpek měsíce přecházejícího přes sluneční kotouč.

Zatmění mezi lety 2011-2026 bylo tím nejvýraznějším, které v Čechách nastalo. Zatemněno bylo okolo 73 procent slunečního disku. Jev jsme spatřili a zakreslili v celém průběhu a maximální fáze zatmění proběhla poměrně vysoko, přes 35° nad obzorem. Přes výtečné podmínky pozorování se nám nepodařilo najít planetu Venuši, protože jsme nepoužili dalekohled. Příští zatmění bude v září 2015 na svátek svatého Václava, bude možné spatřit úplné zatmění měsíce. Podrobnější informace žáci zapsali a zakreslili do sešitů. Viz také http://astro.sci.muni.cz/zatmeni/.

Přes poměrně rychlé ochlazení vzduchu se nám podařilo pozorování úspěšně provést v terénu a zdokumentovat i s časovými údaji.

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy
Autor fotografie: www.hvezdarnazebrak.cz

 

16.3.2015

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ V ČESKÝCH HAMRECH ...
Aktivně za zimními sporty ...

Ve dnech 9. – 13. března 2015 proběhl lyžařský výcvik pro žáky 1. a 2. ročníků oborů Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) a Nástrojař (23-52-H/01). Pedagogický dozor zajistily p. učitelky Mgr. Heda Jubánková a Ing. Marcela Polcarová. Ubytováni jsme byli v hotelu Habsburg v Českých Hamrech, odkud nás vozil skibus na Klínovec, kde jsme lyžovali na sjezdovkách Dámská a Pařezovka. V kurzu se sešly děti, které již obstojně lyžovaly, i ty, které na lyžích stály poprvé. Ty se během výcviku zbavily strachu a lyžování si vychutnávaly plnými doušky.
Z bezpečnostních důvodů se 3. den odpoledne nelyžuje, tak polovina dětí využila tento čas k návštěvě bazénu v hotelu Nástup, druhá polovina si udělala výlet na Boží Dar a prošla si Ježíškovu cestu. Vše samozřejmě pod dozorem p. učitelek.
Večer se konaly přednášky, např. o nebezpečí hor či historii lyžování, ty se střídaly se společenskými hrami a soutěžemi. Poslední večer si připravili žáci soutěž o miss a mistra lyžařského výcviku, ale ne v klasické podobě, nýbrž chlapci převlečeni za dívky se ucházeli o titul miss a dívky s chlapeckou image bojovaly o titul mister, což s sebou přineslo spoustu legrace. Výcvik proběhl bez problémů, spokojeni byli všichni zúčastnění, jak žáci, tak učitelky.

Autorka článku a fotografií: Mgr. Heda Jubánková
vedoucí lyžařského kurzu

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

 

27.2.2015

EXPERIMENTÁLNÍ METODY STUDIA MATERIÁLŮ

Dov Dne 26. února 2015 se někteří pedagogičtí zaměstnanci školy zúčastnili vzdělávací akce na téma Experimentální metody studia materiálů v prostorách Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní Českého vysokého učení technického. Celá akce se zaměřila na studium vlastností kovových a nekovových materiálů s problematikou:

• princip světelných mikroskopů pro analýzy technických materiálů,
• příprava metalografických vzorků včetně metody zviditelnění jejich mikrostruktury,
• základy elektronové mikroskopie,
• zkouška tahem a zkouška rázem v ohybu pomocí Charpyho kladiva,
vyhodnocení tvrdosti zkoušených vzorků metodami dle Brinella, Rockwella a Vickerse na připravených vzorcích z uhlíkové oceli s rozdílným zpracováním,
• vyhodnocení mikrostruktur uhlíkových a legovaných ocelí na světelném metalografickém mikroskopu Carl Zeiss Neophot 32 a řádkovacím elektronovém mikroskopu Jeol JSM 7600F s mikoranalyzátorem EDS,
• fraktografická analýza s využitím stereomikroskopu a řádkovacího elektronového mikroskopu.

Seminář nás obohatil o zkušenosti z praxe, které jsou pro výuku tolik cenné. Často jsou poněkud odlišné od teoretických poznatků.

Autor článku a fotografie:
Ladislav Taušner, učitel odborného výcviku

 

25.2.2015

VÝSLEDKY SOUTĚŽE V RYCHLOSTI A PŘESNOSTI PSANÍ NA POČÍTAČI
pro 1. a 2. ročník ...

V příloze najdete výsledky soutěže v rámci předmětu Technika administrativy, která probíhala ve dnech 19. a 20. února 2015.

Více informací o předmětu ...

Autor článku: Peter Weigel
Garant soutěže: Ing. Ivana Schwarzová

 

24.2.2015

ČTVRTÉ MÍSTO VE SPORTOVNÍ SOUTĚŽI AŠSK BASKETBAL CHLAPCŮ

Dov

Dov

Dnes 24. února 2015 se naše škola zúčastnila sportovní soutěže v basketbalu chlapců - okresního kola středních škol pořádaného oblastní radou AŠSK. V nelehkém boji s deseti středními školami jsme se umístili na krásném čtvrtém místě. Před sebou jsme zanechali jen takové velikány jako jsou školy SOŠ logistická a SOU Dalovice (3. místo), SPŠ Ostrov (2. místo) a První české gymnázium (1. místo).

Velký dík patří borcům, kteří se s neuvěřitelným nasazením podíleli na skvělé reprezentaci naší školy. Obdiv a uznání si zaslouží tito žáci: Martin Atanasov, Antonín Sterzik, Tomáš Peška, David Kuruc, Tomáš Dražovský, Jan Svoboda, Jiří Rams, Tomáš Stupka, Lukáš Kellner a Jan Bittner, za asistenci a morální podporu Jakub Plechšmíd.

Ještě jednou, hoši DĚKUJEME!!!

Autorka článku: Ing. Marcela Polcarová
Autoři fotografií: thearmiakv.cz, ftvs.cuni.cz

 

19.2.2015

EXKURZE DO FIRMY WITTE AUTOMOTIVE V NEJDKU
PROJEKT POSPOLU - PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Zdařilá exkurze v rámci projektu POSPOLU proběhla dne 19. února 2015 v naší partnerské firmě. Akce byla zaměřena na vstřikování plastů. Pan Michal Schlosser nám připravil prezentaci s ukázkou 3D nástroje (formy) a demo vstřiku plastu do tvarové dutiny. Vše jsme si ověřili přímo v provozu vstřikovny (lisovny) a nástrojárny. Nástrojaři 3. ročníku tak měli možnost ověřit si teoretické znalosti ze školy. Horké vtoky, granule, šoupátko, šikmý kolík, vyhazováky: to jsou pojmy, které je vůbec nepřekvapí. Děkuji žákům za 100% účast a paní Martině Poštové za organizaci akce. Naše práce mistrů a učitelů tak není vůbec marná.

Dov Dov
Více ve fotogalerii ..., O projektu POSPOLU ...

Autor článku: za třídu nástrojařů N3
Jiří Malý, třídní učitel

 

17.2.2015

PŘIHLASTE SE DO PREZENTIÁDY 2015
SOUŤEŽ V PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTECH ...

Máte dobrý nápad? Ano? A jste schopní jej prosadit? Skvělá myšlenka totiž nestačí k tomu, aby se vaše sny staly skutečností. Dobré nápady bez správného přednesu zmizí okamžitě v propadlišti dějin. Nebojte se je prezentovat. Přitom své nápady prezentujete každý den. Kamarádům, rodičům nebo učitelům. A v budoucnu tomu nebude jinak. Budete stát před svými kolegy, potenciálními investory nebo před vlastními zaměstnanci. Pokud vás však ovládají strach nebo tréma, Prezentiáda+ je ideální příležitost, jak s nimi zatočit. Při tvorbě si oprášíte znalosti Wordu, Excelu i PowerPointu. V každém případě budete potřebovat jak skvělé nápady, tak pádné argumenty.

Témata soutěže 2015:

A. "Fundraisingový projekt"


B. "Moje hra"


Uzávěrka soutěže je 13. 3. 2015!

Informace k soutěži ..., Zadání soutěže ...

 

Autor článku: Peter Weigel

 

17.2.2015

SOUTĚŽ V RYCHLOSTI A PŘESNOSTI PSANÍ NA POČÍTAČI
pro 1. a 2. ročník ...

Soutěž se uskuteční ve dnech dne 19. a 20. února 2015 v prostorách učeben č. 8 a 10 uzpůsobených pro písemnou a elektronickou komunikaci.

Dov Dov
Více informací ...

Autor článku: Peter Weigel
Garant soutěže: Ing. Ivana Schwarzová

 

16.2.2015

VERSUCH´S MAL IN DEUTSCHLAND/ DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU ...
Über die Möglichkeiten in Deutschland erfahren ...

Jaké jsou možnosti studentů od krátkodobých a střednědobých pobytů až po studium v Německu? Jaké je to být evropským dobrovolníkem nebo pracovat v německy mluvících zemích? Motivační formou plnou jazykových her se studenti Nj jako prvního cizího jazyka 1. - 4. ročníku seznámili se zkušenosti studentky p. Martiny Palákové nejen z jejího studijního pobytu v Německu a informovali se o možnostech svého dalšího uplatnění.

Dov Dov Dov
Fotogalerie z prezentace ..., Více o projektu ..., Video ..., Profil na facebook.com ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

31.1.2015

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015/2016

Ředitel SOŠ a SOU Nejdek rozhodl, že bude konáno přijímací řízení pro uvedené obory vzdělání, hodnocené v souladu s ustanovením § 60 odst. 4 a 13 písm. a) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon): Uchazeč shodně vyplní dvě přihlášky, školy uvede ve stejném pořadí podle místa, kde chce případně konat přijímací zkoušku (pořadí neurčuje přednost pro přijetí na dané školy). Uchazeč přihlášky zašle řediteli školy do 15. 03. 2015 s originálními podpisy.

Více k přijímacímu řízení 2015/2016 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

28.1.2015

VÍTE CO JE KYBERŠIKANA?
Prezentace PČR a MP Nejdek ...

Ve středu dne 28. ledna 2015 proběhla na učebně č. 1 prezentace pracovníků Policie ČR a Městské policie Nejdek k problematice prevence kriminality v oblasti nebezpečných komunikačních jevů. Účastníci shlédli řadu ukázek a diskutovali o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií - internetu, mobilních telefonů, apod. (např. vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování).

Dov Dov Fotogalerie ..., Více o kyberšikaně ...

Autor článku: Peter Weigel
Autorka fotografií: Ing. Silvie Flídrová

 

21.1.2015

POZVÁNKA ČT 2 - "CESTA KE KAMENI" ...

Česká televize na druhém programu začala vysílat šestidílný cyklus vzdělávacích pořadů nazvaný "Cesta ke kameni". Dokumenty byly připraveny popularizátory věd o Zemi z Geologického ústavu AV ČR, České geologické služby, Národního muzea a z dalších organizací. Na pozvánce najdete termíny vysílání jednotlivých dílů. Informace o jednotlivých dílech nabízí Česká televize na webových stránkách:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10862055614-cesta-ke-kameni/dily/
Další informace jsou připraveny na stránkách autorů: http://www.skyfilm.cz/cesta-ke-kameni/

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

19.1.2015

MATURITNÍ PLES V4

Dov

Dov

Dne 16. ledna 2015 se konal opět po roce maturitní ples studentů 4. ročníku SOŠ a SOU Nejdek oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01). Akce se uskutečnila v Lidovém domě ve Staré Roli. V 19 hodin se pomalu zaplňoval sál a už byla všude cítit nervozita. Ples byl zahájen ve 20 hodin skvělým moderátorem Mgr. Milanem Parnahajem.

Prvním bodem programu bylo předtančení studentů. Studenti, kteří byli převlečení za vojáky, a studentky za letušky sklidili bouřlivý potlesk. Chtělo bychom ještě jednou upřímně poděkovat choreografce Šárce Horákové, bez které bychom takový úspěch neměli. Hlavním bodem programu bylo šerpování studentů a studentek. Následovaly: studentská hymna Gaudeamus igitur, proslov ředitele školy Mgr. Josefa Dvořáčka a slavnostní přípitek. O půlnoci ještě studenti rozhýbali sál svým půlnočním překvapením. Po volné zábavě akce byla ukončena ve 2 hodiny ráno. Podle ohlasů hostů se maturitní ples velmi líbil.

Chtěli bychom srdečně poděkovat sponzorům, bez kterých by se tato akce neuskutečnila:
COLAS s. r. o. Vlnap a. s., Město Nejdek, Zverimex Baset – Jiří Lipavský, Swiss Form a. s., Libor Čihák – Deratizace, Thun 1794 a. s., Concordia Lesov, Thun 1794 a. s. Nová Role a Pekárna Pekos Chodov.

Více ve fotogalerii ...
Fotogalerie na facebook.com ...

Za celou třídu V4: Václav Boháč

 

15.1.2015

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
UKÁZKY PRÁCE ŽÁKŮ - KRUŠNOHORSKÉ RECEPTY
...

V průběhu propagačního dne školy si mohli budoucí uchazeči o studium prohlédnout prostory všech pracovišť teoretického úseku a úseku praktického vyučování včetně Domova mládeže a byli seznámeni s novou podobou přijímacích zkoušek na střední školy - viz článek ...

Dov Dov Dov
Fotogalerie ze dne otevřených dveří ..., Videoprezentace jednotlivých oborů školy ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

15.1.2015

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE ...
Alltagsthemen und Situationen ...

V prostorách učebny Nj č. 9 se uskutečnilo v týdnu od 11. ledna 2015 školní kolo konverzační soutěže v Nj ve všech skupinách (s obhledem k jazykovým úrovním A1+ - B2). Žáci absolvovali postupně poslechová cvičení a porozumění textu a konverzační část na témata jako např. problémy mládeže, rodina, mezilidské vztahy, příroda a ochrana životního prostředí, cestování, zvyky a tradice apod. Soutěž je postupová okresního kola v prostorách DM Karlovy Vary. Nejlepší žáci dostanou možnost navštívit v příštím školním roce Das Filmfest v pražském kině Lucerna nebo si budou moci složit základní jazykový certifikát B1-B2.

Dov Dov Dov
Výsledky soutěže, fotogalerie soutěže ...

Garant soutěže: Peter Weigel
Autoři fotografií: Mgr. et. Bc. Tomáš Babický, Peter Weigel, Václav Boháč (V4)

 

13.1.2015

INFORMACE PRO UCHAZEČE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2015/2016

Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015. Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a k dispozici je na následujících odkazech.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

Více informací v přiloženém .pdf ..., Více o přijímacím řízení ...

INFORMACE Z KRAJSKÉHO PORTÁLU ...

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

23.12.2014

KRÁJENÍ ŠTOLY - Akce v rámci projektu ZIEL 3
"KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" - 19.12.2014

Vánoční nálada zasáhla samozřejmě nejen SOŠ a SOU Nejdek, ale i Domov mládeže. Výuka ke konci kalendářního roku se nesla v radostné náladě a příjemném očekávání nadcházejících svátečních dní. Bohužel se to podepsalo i na pozornosti žáků při hodinách, avšak zvýšená tolderance ze strany našich učitelů situaci zachránila. Poslední den výuky vše vyvrcholilo a spontánnost celé akce byla úžasná. Všichni žáci školy a učitelé, samozřejmě včetně celého kolektivu zaměstnanců školy, se sešli ve vstupní hale u vánočního stromku a rozloučili se zpěvem vánočních koled. Řeč, kterou pronesl pan ředitel, byla motivující a podpořila příjemnou atmosféru. Všichni si pochutnali na krušnohorské štole včetně žáků naší partnerské školy BSZ Annaberg-Buchholz v Německu, kde proběhla paralelní akce. V Annabergu byly štoly upečeny podle tradičního krušnohorského receptu, jež byl ověřen v rámci projektu CÍL 3/ ZIEL 3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge" na opravdu povedené tradiční akci "Krájení štoly".

Ochutnávka dopadla dobře a protáhla se do odpoledních hodin. Na celé akci byl přítomen i zástupce městské policie Nejdek, který také umí hezky zpívat. Akce, které se zúčastnili žáci a učitelé školy, byla příjemným zakončením vyučování v tomto kalendářním roce a podpořila sváteční náladu všech účastníků několik dní po zdařilém výjezdu a návratu žáků z města Drážďany.
Pro příští rok jsme společně uvažovali o předsevzetích a akcích, které v roce 2015 podpoří u žáků tvořivost, osobitost a zodpovědnost za sebe sama. Pod stromečkem byly lyže shorties a přilby, protože nás čeká lyžařský kurz. Na závěr jsme si popřáli mnoho štěstí a zdraví.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov

Projektový blog ..., Projektový kalendář ..., Fotogalerie ...

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček
Autor fotografií: Mgr. et Bc. Tomáš Babický
Publikace projektu: Peter Weigel

 

18.12.2014

VÁNOČNÍ DŮM V KARLOVARSKÉM ZÁMEČKU DOUBÍ
EXKURZE 1. ROČNÍKU

Dne 18. prosince 2014 jsme s třídou S1A a S1S navštívili výstavu "Vánoční dům“, která je každoročně pořádána na Zámečku v Doubí. Vánoční dům v Karlových Varech je prvním a jediným v České republice, je plný ručně malovaných ozdob, andílků, stromečků, světýlek, svíček, nádherných dekorací. Lidé sem chodí pro inspiraci, za nákupy, za odpočinkem, klidem, odreagovat se, zavzpomínat si a nasát vánoční atmosféru. Je možné i posedět v nebeské kavárně. Počasí bylo spíš podzimní, lilo jak z konve, ale to nás neodradilo. Před vstupem do Vánočního domu jsme si prohlédli rozsvícený Betlém. Dále jsme pokračovali do první části výstavy, kde jsme si prohlédli bohatě zdobené stromečky, různé varianty adventních věnců, nechyběly ani svícny, svíčky a všechny možné i nemožné druhy vánočních ozdob. Ve druhé části výstavy byly drobnější ozdoby určené i na prodej, různě blikající vánoční hračky a také neprodejné historické kousky určené jen na koukání. .

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

Autorka článku a fotografií: Kateřina Budínová

 

17.12.2014

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE CÍL3/ ZIEL3
"KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ KRUŠNOHOŘÍ - UKONČENÍ PROJEKTU - POKRAČOVÁNÍ TRADICE ..."
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

Pro žáky i učitele SOŠ a SOU Nejdek a BSZ Annaberg-Buchholz byl dne 17. prosince 2014 slavnostně ukončen projekt s dotačním titulem CÍL3/ ZIEL3 „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge" - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené společné identity v sasko-českém pohraničí" v krásných prostorách Krajského úřadu ve městě Annaberg-Buchholz. Za účasti p. starosty města Annaberg-Buchholz p. Thomase Proksche se uskutečnilo krátké shrnutí projektových aktivit v průběhu dvou let nejen ze strany lead partnera - Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH (Podpory hospodářství Krušnohoří, s.r.o.) a dalších projektových partnerů - Tourismusverband Erzgebirge e.V. (Turistického spolku Krušnohoří, o.p.s.), ale i zástupců škol. Jednotlivé příspěvky se soustředily na téma "Jídlo jako tradice a identita" s důrazem na udržitelnost projektu, jehož hlavním motem jsou "zděděné pokrmy" v podobě znovuobjevených receptů a skutečností z oblasti kulturních dějin krušnohorského regionu na obou stranách hranice.

Dov Dov Dov

Projektový blog ..., Projektový kalendář ..., Fotogalerie - © Peter Weigel, Petr Baumann ...
Článek - © Mgr. Josef Dvořáček, p. Petr Baumann ke stažení (.pdf)

Autor článku, propagace projektu: Peter Weigel

 

18.12.2014

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJ VE FLORBALU

Dne 18. prosince 2014 se uskutečnil pod vedením p. Radovana Němce sportovní turnaj ve florbalu. Soutěžily mezi sebou družstva složená ze zástupců jednotlivých tříd napříč obory.

Pořadatel turnajů: Radovan Němec
Autor fotografií: Václav Boháč, V4

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

16.12.2014

VÝJEZD č. 4 - GASTRONOMICKÉ TRADICE V SASKU
DRESDNER STRIEZELMARKT - DRÁŽĎANSKÝ VÁNOČNÍ TRH
WEIHNACHTSBRÄUCHE UND SPEISEN IM ERZGEBIRGE - VÁNOČNÍ ZVYKY A POKRMY V KRUŠNOHOŘÍ
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

V úterý dne 16. prosince se žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) s vyučujícími odborného výcviku vydali autobusem do hlavního města Saska na tradiční vánoční trh na drážďanském náměstí Arltmarkt - nejstarší vánoční trh v Německu, který letos slaví 580. výročí svého založení. Název "Striezelmarkt" je odvozen od znamenitého pečiva, které dosáhlo dnešního světového věhlasu pod názvem "Dresdner Christstollen", tedy drážďanská vánoční štola. Název "Strutzel" nebo "Striezel" označoval ve středověké němčině podlouhlé pečivo z kynutého těsta, které bylo částečně pletené. Pečivo mělo pravděpodobně připomínat do plenek zabalené dítě z křesťanského vánočního příběhu. Program trhů byl vhodně doplněn ukázkami tvorby tradičního pečiva, žáci si mohli na místě vyzkoušet přípravu některých regionálních specialit.

Kromě vánočního trhu se uskutečnila prohlídka nejznámějších památek města - jako Frauenkirche, procházka po Brühlské terase nazývané "Balkonem Evropy", návštěva okolí drážanského zámku včetně Semperovy opery a světoznámé galerie Zwinger. Procházka městem byla zakončena prohlídkou Muzea hygieny - interaktivní formou se žáci seznámili s historickými i moderními exponáty se zaměřením na výživu a její zpracování v lidském těle.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Petr Baumann, Fotogalerie - © Peter Weigel, Fotogalerie - © Bc. Jiří Vlček, Fotogalerie - © Kateřina Budínová

 

Autor článku: Peter Weigel, manažer projektu

 

15.12.2014

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Dov

Ředitel SOŠ a SOU Nejdek podle čl. 12 volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 430/06/05,

oznamuje
uskutečnění řádných voleb do pedagogické kurie školské rady školy
SOŠ a SOU Nejdek


Formát .pdf v příloze ...

Mgr. et Bc. Tomáš Babický
zástupce ředitele

 

15.12.2014

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJ V ŠACHU

Dne 15. prosince 2014 se konal šachový turnaj, tentokráte s 12 hráči. Turnaj vyhráli studenti 4. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01). Všem sportovcům bych chtěl poděkovat za bezproblémový průběh celé sportovní akce a panu Mgr. Částkovi za odbornou spolupráci při řešení šachového turnaje.

Pořadatel turnajů: Ing. Jan Švandrlík

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

11.12.2014

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - INFORMACE

Volby do školské rady do žákovské kurie pro zákonné zástupce se uskuteční dne 18. prosince 2014 od 15 do 16 hodin

- v Nejdku v učebně č. 1,

- ve Staré Roli v jídelně.

Více informací v důležitých termínech školy ...

Mgr. et Bc. Tomáš Babický
zástupce ředitele

 

9.12.2014

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ VE VAŘENÍ ZE ZELÍ - 2. ROČNÍK
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

V úterý 9. prosince 2014 si mohli žáci 2. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) změřit své síly ve vaření pokrmů z vlastnoručně naloženého kysaného zelí. Tito žáci se připravují v průběhu školního roku na své budoucí povolání nejen v teoretické a praktické výuce, úspěšně se účastní i mezinárodního kulinářského projektu ZIEL 3 „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge“ podporovaného Evropskou unií. Školní příprava je pestrá a poznatky si žáci prakticky ověřují. V tomto projektu mají žáci možnost soutěžit nejen s německými kolegy, ale i se svými spolužáky.

Letošní již druhý ročník této soutěže připravily učitelky odborného výcviku Kateřina Budínová, Michaela Kaštánková-Pecháčová, Marie Gersdorfová a Eva Joklová. Soutěžní pokrmy byly tradiční pochoutky z kysaného zelí, které jsou obsaženy na školních projektových stránkách. Žáci již tradičně soutěžili ve vaření těchto pokrmů: zelná polévka s klobásou, zelná polévka bílá, masové kuličky se zelím, tvarohové pagáče se zelím a salát z kysaného zelí. Čtyři družstva si vylosovala „svůj pokrm“ a soutěž mohla začít. Bylo znát, že žáci již mají zkušenosti s organizací práce, se zručností při přípravě potravin a že se nebojí dochucovat pokrmy. Všichni se opravdu snažili předvést to nejlepší, co se do dnešního dne naučili.

V 11.30. bylo vše hotové! Žáci slavnostně prostřeli velkou jídelnu a pozvali všechny žáky i učitelé, kteří byli přítomni na odloučeném pracovišti ve Staré Roli, na ochutnávku již zmíněných pokrmů. Ti jim na oplátku po ochutnání dávali hlas za „nejlepší pokrm“. Na 1. místě se umístil pokrm masové kuličky se zelím, 2. místo získala zelná polévka s klobásou, 3. místo tvarohové pagáče se zelím a salát z kysaného zelí, 4. místo zbylo pro zelnou polévku bílou. Žáci obdrželi diplomy a drobné ceny. Všichni jsme si pochutnali a ujistili se, že domácí kysané zelí je opravdová lahůdka.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Fotogalerie 1 - © Kateřina Budínová ..., Fotogalerie 2 - © Michaela Kaštánková-Pecháčová ...

Autorka článku a fotografií: Kateřina Budínová, Michaela Kaštánková-Pecháčová
Publikace projektu: Peter Weigel

 

7.12.2014

CÍTIL JSEM SE U VÁS "JAKO DOMA"
PROJEKT POSPOLU - PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - 15.8.2014

Dov "Nejdek (07.11.2014) – V rámci projektu „POSPOLU“ proběhla ve dnech 1. až 5. 12. 2014 moje „stáž“ v nejdecké partnerské firmě Witte Nejdek. Vše připravila Mgr. Martina Poštová a po vstupním školení jsem nastoupil s identifikační kartou do firmy. Všude byli ochotní pracovníci a hlavně absolventi naší školy – moji žáci. Bylo jich opravdu hodně. Za všechny bych jmenoval Jardu Formáčka, Romana Výruta, Zdeňka Turečka, Jardu Veselíka, Jirku Kříže, Martina Tauce a Zdeňka Liticha.

Prošel jsem mnoho pracovišť, viděl spoustu nových a zajímavých věcí. Začal jsem od konstrukce a SolidWorksu, přes nástrojárnu v Nejdku i Dalovicích, lisovnu, kalírnu, měrové středisko i svařovnu. Poslední den jsem strávil na dílně s CNC obráběním, kde jsem zažil nefalšované řešení výrobních problémů a tak jsem v duchu srovnával, jak jsem to kdysi musel řešit i já. ...

Pokračování tiskové zprávy ..., Tisková zpráva ve formátu .pdf ..., O projektu POSPOLU ...

Autorka článku: Jiří Malý

 

4.12.2014

KRUŠNOHORSKÉ POKRMY Z KYSELÉHO ZELÍ/ VÁNOČNÍ TRHY V ANNABERG-BUCHHOLZ
UKÁZKOVÝ DEN PRÁCE ŽÁKŮ A PREZENTACE V RESTAURACI SOCIÁLNÍHO PARTNERA
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Ve čtvrtek dne 4. prosince se v rámci projektu ZIEL 3 uskutečnilo další společné vaření gastronomických specialit krušnohorské kuchyně pro žáky oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) "Slavnost kyselého zelí" u našeho německého partnera BSZ Annaberg-Buchholz. V rámci společného setkání si měli žáci možnost prohlédnout dominantu města - evangelický kostel sv. Anny, ve kterém vyslechli krátký koncert. Všechny velmi mile překvapila vánoční atmosféra centra města, ve kterém nechyběly tradiční symboly adventní doby charakteristické pro německou oblast Krušnohoří. Nedílnou součást komunikace žáků tvořila orientace v reálném prostředí a zvládnutí různých komunikačních situací s důrazem na porozumnění jednotlivých činností a úkonů v cizím jazyce.

Dov Dov Dov
Dov Dov Dov

Více informací o projektu ...,
Fotogalerie - © Mgr. et. Bc. Tomáš Babický, Fotogalerie - © Petr Baumann, Fotogalerie - © Peter Weigel

Autor článku: Peter Weigel, manažer projektu

 

2.12.2014

SOUTĚŽ V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH - 1. ROČNÍK
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

V úterý 2. prosince 2014 si mohli žáci 1. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) změřit své síly v odborných dovednostech. Tito žáci se připravují v průběhu školního roku na své budoucí povolání nejen v teoretické a praktické výuce, úspěšně se účastní i mezinárodního kulinářského projektu ZIEL3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge“ podporovaného Evropskou unií. Školní příprava je pestrá a poznatky si žáci prakticky ověřují. V tomto projektu mají žáci možnost soutěžit nejen s německými kolegy, ale i se svými spolužáky.
Soutěžily celkem čtyři týmy - Stylaři, Kokosáci z kuchyně, Kájův gang a Kaštánci. Žáci si zvolili název svého týmu a poté obdrželi seznam soutěžních úkolů, pravidla hodnocení s možností získávat bodové hodnocení, speciální prémie, ale také pokuty za nedodržení pravidel soutěže. Soutěžilo se v těchto úkolech:
1) krájení cibule na vídeňský způsob, 2) krájení krutonů, 3) výroba domácích nudlí, 4) normování, 5) poznávání ingrediencí poslepu, 6) zdobení vánočních perníčků.
Hodnotitelskou komisi tvořily učitelky odborného výcviku Michaela Kaštánková-Pecháčová, Kateřina Budínová, Marie Gersdorfová a Eva Joklová, které tuto soutěž pro své žáky připravily. Předmětem hodnocením bylo dodržování bezpečnosti a hygieny při práci s potravinami, zručnost, estetičnost, spolupráce v týmu a také využití teoretických znalostí. Stejně tak byl hodnocen i úklid a čistota pracoviště. Žáci se snažili jak nejvíc mohli a předvedli své znalosti a dovednosti odpovídající požadované úrovni vzdělání žáků 1. ročníku.

Vyhodnocení:
1. místo: tým Kokosáci z kuchyně (op DM Lidická KV)
2. místo: tým Kaštánci (op Nejdek)
3. místo: tým Stylaři (op ŠJ Jízdárenská KV)
4. místo: tým Kájův gang (op Stará Role KV)


Žáci za své výkony obdrželi diplomy a zasloužené ceny. Někteří se už těší na další soutěž!

Dov Dov Dov
Fotogalerie 1 - © Kateřina Budínová ...

Autorka článku a fotografií: Kateřina Budínová
Publikace projektu: Peter Weigel

 

25.11.2014

ZÁPOLENÍ V BOWLINGU ŽÁKŮ UBYTOVANÝCH NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Dov Dne 25. listopadu 2014 se několik žáků, kteří jsou ubytovaní na domově mládeže, sešlo ve Staré Roli, aby si společně zahráli bowling. Zápolení proběhlo od 16.00 do 19.00 hodin v podniku „Bowling u Pařilů“. Odpoledne se všem líbilo a po skončení akce jsme se rozhodli, že zápolení v bowlingu v novém kalendářním roce zopakujeme.

Více ve fotogalerii ...

Autor článku a fotografií: Radovan Němec, vedoucí vychovatel


 

20.11.2014

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PREZENTACE AKTIVIT JEDNOTLIVÝCH OBORŮ A PROJEKTOVÉ ČINNOSTI ...

V průběhu propagačního dne školy si mohli budoucí uchazeči o studium prohlédnout prostory všech pracovišť teoretického úseku a úseku praktického vyučování včetně Domova mládeže. Za pomoci studentek 2. a 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost a 2. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby dostali žáci 9. tříd ZŠ příležitost seznámit se s výukou v jednotlivých předmětech.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov

Fotogalerie ze dne otevřených dveří ..., Videoprezentace jednotlivých oborů školy ...

Autor článku: Peter Weigel
Autoři fotografií: Peter Weigel, Kateřina Budínová, Mgr. et Bc. Tomáš Babický

 

7.11.2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2015 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 28

Maturitní zpravodaj č. 28 podrobně informuje o přihlašování žáků k maturitní zkoušce JARO 2015.

Maturitní zpravodaj č. 28 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

6.11.2014

MERKUR, STAVEBNICE NOVÉ GENERACE A POMŮCKA PRO TRÉNINK MANUÁLNÍ ZRUČNOSTI ŽÁKŮ A LOGICKÝCH SOUVISLOSTÍ PŘI PROGRAMOVÁNÍ NC TECHNOLOGIE Z PROSTŘEDKŮ NADACE ČEZ

V letošním školním roce obdržela SOŠ a SOU Nejdek učební pomůcky nové generace tzv. Merkur Education vybavený moderními mechanickými a elektronickými prvky od výše zmíněné společnosti, jedná se o model sluneční elektrárny, model klasického parního stroje a 2 stolní frézky pro nácvik praktických dovedností při nácviku obsluhy NC technologie s příslušenstvím.

Učební pomůcky byly předány řediteli SOŠ a SOU Nejdek Mgr. Josefu Dvořáčkovi přímo hejtmanem Karlovarského kraje na setkání ředitelů středních odborných škol se zástupcem nadace ČEZ a ředitelem firmy Merkur toys s.r.o. panem Křížem z Police nad Metují. I v malém městečku v Podkrkonoší lze rozvíjet tradici velké značky úspěšných stavebnic nové generace, které budou využity přímo ve výuce strojírenských předmětů žáků střední odborné školy a středního odborného učiliště v městech Podkrušnohoří na Karlovarsku.

Dov Dov
Tisková zpráva Nadace ČEZ ..., Více na stránkách Karlovarského deníku ...

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček
Fotogalerie: karlovarsky.denik.cz

 

4.11.2014

ZÍSKALI JSME PRESTIŽNÍ UMÍSTĚNÍ
PŘI VYHODNOCENÍ 100 FIREM VE 14 KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

Dov

Dov
SOŠ a SOU Nejdek získala titul

ŠKOLA S KVALITNÍ PŘÍPRAVOU NA ZAMĚSTNÁNÍ
a logo za rok 2014
"DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI 2014".

Titul propůjčil naší střední škole Klub zaměstnavatelů a největší vzdělávací portál Kam po maturitě.


V Karlovarském kraji SOŠ a SOU Nejdek získala 2. místo ze všech středních škol kraje po hlasování zaměstnavatelů, kde se uplatňují naši absolventi.

První místo získala Střední odborná škola logistická Dalovice z předměstí Karlových Varů a třetí místo ISŠT Sokolov.

Získaný titul je úspěchem všech kolegů učitelů a učitelů odborného výcviku zmíněných škol podílejících se na přípravě žáků pro budoucnost našeho krásného kraje. Předání proběhlo v prostorách firmy Doosan Škoda Power výroba turbín s.r.o. v Plzni.

Více na stránkách Klubu zaměstnavatelů o.p.s. ...

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel školy

 

4.11.2014

ŽIVOT V ZÁVISLOSTI
BESEDA V PROSTORÁCH KINOKAVÁRNY NEJDEK 4.11.2014

Studenti 1. - 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) se v prostorách kinokavárny účastnili mediální prezentace p. Romana Povaly - externisty, který je zván do kontaktních center a osobně pomáhá závislým lidem z ulice.

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

23.10.2014

VÝROČNÍ SEMINÁŘ A PROJEKTOVÁ KONFERENCE V KARLOVÝCH VARECH
UKÁZKOVÝ DEN PRÁCE ŽÁKŮ A SPOLEČNÉ VAŘENÍ
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

Pod záštitou primátora města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka a za účasti významných hostů z vedení Karlovarského kraje, krajského města Annaberg-Buchholz, Podpory hospodářství Krušnohoří (Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH) a Turistického spolku Krušnohoří (Tourismusverband e.V.) Annaberg-Buchholz se uskutečnil VÝROČNÍ SEMINÁŘ A PROJEKTOVÁ KONFERENCE k projektu podpořenému z programu CÍL 3/ ZIEL 3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge – Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí" spojená s prezentací ukázkového dne práce žáků v reprezentativních prostorách Alžbětiných lázních v Karlových Varech. Konference je vyvrcholením dvouleté sběratelské a projektové přeshraniční činnosti, aktivit německých a českých žáků, učitelů i badatelů v uvedeném projektu.

Z projevu Mgr. Jiří Klsáka, náměstka primátora Karlových Varů: "... hledáme kořeny svého regionu, poznáváme jeho historii i kulturu, a nacházíme mnoho společných rysů, mnoho společných hodnot. Mezi ně patří i regionální kuchyně, kterou zdaleka nereprezentuje jen Karlovarský knedlík, bavorský Knödel nebo saský Kloss. ... Věřím, že tento seminář a tato konference přinesou daleko zevrubnější informaci o krušnohorské gastronomii, a že pomohou vrátit do života místní speciality. Vím, že jsme kraj velice krásný, a myslím, že určitě můžeme být i krajem velice chutným."

Dle vyjádření školy p. Mgr. Josefa Dvořáčka - "V každém případě ukazuje cestu jak dál v místní gastronomii. Co je naše tradiční česká kuchyně, co lze nabídnout hostům v lázních Karlovarského kraje a co je svébytné a neopakovatelné. To představuje sekundární a bezplatný benefit projektu pro všechny soukromé restaurace a hotely od Drážďan po Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Je to cesta jak lze znovu přivést do Karlovarských lázní tradiční hosty. Žáci a učitelé Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Nejdku realizovali moderní tzv. zážitkovou pedagogiku, čisté činnostní učení. Pracovalo se prakticky ve smíšených skupinách v kuchyních české nebo německé školy podle domluvy a finančních možností projektových partnerů. Rovněž učitelé utvořili společný mezinárodní tým, který realizoval tematická zaměstnání.

Moderátoři akce Ing. Jana Mazáčková a p. Peter Weigel - včetně simultánního tlumočení. Přednesené příspěvky všech zmíněných hostů byly inspirativní, pečlivě připravené a ukázaly cesty další činnosti v době udržitelnosti projektu. Akce se účastnili také zástupci gastronomických firem regionu Krušnohoří. Celá akce byla podpořena zájmem řady médií."

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov

Projektový blog ..., Projektový kalendář ...,
Projev náměstka primátora Karlových Varů p. Mgr. Jiřího Klsáka (.pdf)

Je libo jedlový salát? Profesor objevuje taje historické gastronomie (idnes.cz) ...
Krušnohorská kuchyně nabízí kulinářské zážitky (Krajské listy) ...
Erzgebirgs-Genüsse in Karlsbad (Annaberger Wochenblatt) ...

Fotogalerie 1 - © Mgr. Josef Dvořáček ...
, Fotogalerie 2 - © Petr Baumann ..., Fotogalerie 3 - © Michaela Kaštánková ...

Autor článku, propagace projektu: Peter Weigel
Autoři fotografií: Mgr. Josef Dvořáček, Petr Baumann

 

20.10.2014

„JE TOHLE JEŠTĚ HUDBA??”
Výchovný koncert Karlovarského symfonického orchestru, 20.10.2014

V rámci cyklu výchovných koncertů v prostorách koncertního sálu Antonína Dvořáka (Lázně III) v Karlových Varech se studenti oboru Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí (69-43-M/01) seznámili vtipnou formou s klasickou hudbou od počátků zaznamenaných skladeb až do současnosti. Během programu se aktivně zapojili do rozličných rytmů a fantazií. Koncert se uskutečnil díky podpoře Statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel
Autorka fotografií: Ing. Jana Mazáčková

 

21.10.2014

POZNATKY PŘÍMO OD ODBORNÍKŮ
PROJEKT POSPOLU - PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Nejdek (22.10.2014) Součástí projektu Pospolu, který propojil čtyři střední odborné školy a firmu WITTE Automotive ve snaze vychovávat efektivněji studenty technických oborů, jsou také přednášky odborníků. „Jako učitel můžete studentům v lavicích několikrát látku opakovat, ale pokud se objeví profesionál z praxe, třeba konstruktér, vnímají studenti výklad jinak. Navíc odborníci WITTE Automotive do všech přednášek vložili a do konce projektu ještě vloží praktické ukázky. Pro větší názornost je součástí přednášky také instruktáž v provozech WITTE Automotive v Nejdku,“ říká Mgr. Libor Háček, hlavní koordinátor projektu ze SPŠ Ostrov.

Tisková zpráva ve formátu .pdf ..., O projektu POSPOLU ...

Autorka článku: Mgr. Martina Poštová, Witte Automotive Nejdek
Webové stránky: Peter Weigel

 

16.10.2014

POZNÁVÁME BOHATSTVÍ KRUŠNÝCH HOR - PO STOPÁCH PŘEDKŮ
EXKURZE 1. ROČNÍKU - 15.10.2014

Středeční ráno jsme začali startem v naší třídě. Vedení naší skupiny se ujal pan ředitel Mgr. Josef Dvořáček a p. Mgr. Sylva Šebesto- překladatelka. Na nádraží byla prezentována historie tratě Krušnohorský Semmmering, Horní Blatné a Potůček. Jeli jsme vlakem směrem na Johanngeorgenstadt, vystoupali jsme soupravou RegioShark do výšky přes 900 m n. m. Při jízdě vlakem nám pan ředitel Mgr. Josef Dvořáček přednesl pár zajímavostí o částech cesty, kterou jsme projížděli. Při jízdě nám také dva z našich studentů přednesli zajímavé referáty o místech, kam jsme se chystali. Po příjezdu do města Johanngeorgenstadt jsme navštívili stříbrný důl Frisch Glück "Glöckl", kde jsme si zkusili těžké hornické práce, vyposlechli jsme si zajímavé vyprávění o historii a vzniku podzemních dolů, vyzkoušeli jsme si též malý hornický vláček a byli jsme poučeni o nebezpečí, které mohlo horníky potkat. A to vše v hloubce 50 m. Na konci této exkurze jsme měli možnost podívat se na ukázku barevné ultrafialové luminiscence nerostů v podzemí.

Po opuštění města Johanngeorgenstadt jsme zamířili do Potůček, přes které jsme přešli a už jsme byli na hřebenové turistické cestě do Horní Blatné. Sbírali jsme nerosty a horniny, byly nám přednášeny pověsti o Krušných horách a také jsme byli obodováni v poznávání dřevin, bylin a hub. Na vlakové zastávce v Horní Blatné jsme si zahráli hru malého Kima pro trénování paměti. Po ukončení hry a nástupu do vlaku, jsme oficiálně ukončili exkurzi v nadmořské výšce přes 1000 m n. m.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ....,

Článek studenta 1. ročníku ...

Autorka článku: Lucie Földesová
(1. ročník oboru Veřejnosprávní činnost)
Autor fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

 

15.10.2014

PREZENTACE PROJEKTU ŠKOLY
CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"
VÝSTAVA A WORKSHOP "ŠKOLA 2015" KARLOVY VARY 14. - 16.10.2014

Dne 15. října 2014 prezentovali naši žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) aktivity spojené s projektem „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí“ podporovaném Evropskou unií. Zájemci mohli ochutnat původní pokrmy na základě ověřených receptur krušnohorských pokrmů a seznámili se s gastronomií obou stran Krušných hor.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel
Autor fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

 

15.10.2014

VÝSTAVA A WORKSHOP "ŠKOLA 2015" KARLOVY VARY 14. - 16.10.2014

Dne 14. října 2014 byla v prostorách hotelu Thermal v Karlových Varech slavnostně zahájena výstava Škola 2015 s cílem představit nabídku oborů školy, možnosti uplatnění budoucích absolventů a spolupráci se zahraničím. Podrobnější informace Vám také rádi poskytneme při návštěvě dne otevřených dveří všech budov školy, odborných pracovišť nebo partnerských firem ve čtvrtek dne 20. listopadu 2014.

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel
Autorka fotografií: Kateřina Budínová

 

10.10.2014

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE? - VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL KARLOVARSKÉHO KRAJE
Prezentace školy v prostorách SPŠ Ostrov - 9. - 10.10.2014

Ve dnech 9. - 10. října 2014 se tým učitelů a žáků z SOŠ a SOU Nejdek zúčastnil prezentace všech oborů studia školy, která proběhla v prostorách SPŠ Ostrov. Prezentaci navštívily stovky žáků se svými učiteli z celého regionu. Žáci ze základních škol se v rámci prezentace oborů naší školy zajímali především o aktuální aktivity spojené s projektem CÍL3/ ZIEL3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge - regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí" (obor Stravovací a ubytovací služby - 65-51-E/01) a nechyběly také praktické ukázky v programech určených pro tvorbu 3D modelů, které žáci vytváří v rámci výuky oboru Nástrojař (23-52-H/01), který má na naší škole dlouholetou tradici.

Autor článku: Peter Weigel
Autor fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

Dov Dov Dov
Fotogalerie 1 - © Petr Baumann, Fotografie 2 - © Mgr. et Bc. Tomáš Babický,
Video o naší škole ..., Prezentace školy ..., Více na školním facebooku ...

 

9.10.2014

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SEMINÁŘ A ZÁVĚREČNOU KONFERENCI
Projekt ZIEL 3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge" - 23.10.2014

Dov

DovVážené dámy a pánové,
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek spolu s lead partnerem a projektovými partnery si Vás a Vaše spolupracovníky dovolují pozvat na

VÝROČNÍ SEMINÁŘ A ZÁVĚREČNOU KONFERENCI
k projektu podpořenému z programu CÍL 3/ ZIEL 3

Erzgebirge/ Krušnohoří kulinarisch erleben – Regionale Küche als Ausdruck einer (wiederentdeckten) gemeinsamen Identität im sächsisch-böhmischen Grenzraum

Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge – Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí

spojenou s prezentací ukázkového dne práce žáků

ve čtvrtek dne 23. října 2014 (10–14 hodin)

v Alžbětiných lázních v Karlových Varech
(Smetanovy sady 1, Karlovy Vary, http://www.karlovyvary.cz/cs/alzbetiny-lazne)

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZAL PRIMÁTOR MĚSTA KARLOVY VARY
ING. PETR KULHÁNEK

Pozvánka a plakát ke stažení (.pdf), Einladung und Flyer zum Herunterladen (.pdf),
Projektový blog ..., Projektový kalendář ...

Autor článku: Peter Weigel

 

7.10.2014

PŘÍPRAVY NA VÝROČNÍ SEMINÁŘ A PROJEKTOVOU KONFERENCI
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

Nejen žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01), ale i skupiny 4. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) se aktivně podílí na přípravě projektové konference dne 23. října 2014 v Alžbětiných lázních v Karlových Varech.

Dov Dov Dov

Pozvánka a plakát ke stažení (.pdf), Einladung und Flyer zum Herunterladen (.pdf),
Fotogalerie 1 - © Michaela Kaštánková ..., Fotogalerie 2 - © Peter Weigel ...

Autoři článku a fotografií: Michaela Kaštánková, Peter Weigel

 

5.10.2014

13. FARMÁŘSKÉ TRHY V SASKÉM ANNABERGU
SETKÁNÍ S PROJEKTOVÝM PARTNEREM A VEŘEJNÁ PREZENTACE RECEPTŮ
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

V neděli dne 5. října 2014 se p. ředitel Mgr. Josef Dvořáček, p. Peter Weigel, p. Kateřina Budínová a p. Michaela Kaštánková a p. Petr Baumann účastnili v rámci 13. Annabergských farmářských trhů kuchařské show s olympijskou vítězkou ve vaření Steffi Kerber-Reichelovou a autorem knihy "Erb-Gerichte" Prof. Gotthardem B. Schickerem. Velmi podnětné bylo pro další spolupráci setkání s p. Barbarou Klepsch, vrchní starostkou krajského města Annaberg-Buchholz, p. Veronikou Hiebl - zástupkyní Turistického spolku Krušnohoří a p. Susann Thiele z Podpory hospodářství Krušnohoří.
Součástí programu na Tržním náměstí v Annabergu byly ukázky selských zvyků a rozmanitá nabídka typických krušnohorských přírodních produktů, koření, ovoce, zeleniny, medu, bylinných likérů, kváskových chlebů z pece a přírodních sýrů. V rámci odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) se podařilo do dnešního dne ověřit řadu receptů pokrmů krušnohorské kuchyně, které jsou také k nahlédnutí v projektovém kalendáři.

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ..., Propagační flyer ..., Fotogalerie 1 - © Mgr. Josef Dvořáček, Fotogalerie 2 - © Peter Weigel,
Fotogalerie 3 - © Petr Baumann

Autor článku, publikace a překlady k projektu: Peter Weigel

 

30.9.2014

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ KRUŠNOHORSKÝCH POKRMŮ - KARÁSKY
2. ROČNÍK - PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

V úterý 30. září 2014 si žáci tříd S2A a S2S oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) zasoutěžili ve výrobě houstiček – Karásků. Tyto houstičky jsou typickou přílohou k pokrmu Uzené maso se šafránovo-česnekovou omáčkou. Tento recept poskytla naší škole paní Božena Krautová/Nácalová z obce Lukavec u Lovosic v souvislosti s naší účastí v projektu Ziel 3/ Cíl 3 „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge“. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků rozdělených do dvojic. Úkolem bylo zadělat kynuté těsto přesně podle receptu. Z poloviny těsta vyrobit pletené houstičky – Karásky a z druhé poloviny libovolné tvary dle vlastní fantazie. Pod šikovnýma rukama žáků tak vznikaly krásné houstičky, preclíky, uzlíky, točenky, kytičky, copánky apod. Po upečení houstiček od všech soutěžících, žáci vybrali své nejpovedenější karásky. Vyhodnotit ty nejlepší nebylo vůbec snadné, krásné byly všechny. Tři nejlepší dvojice obdržely diplomy a věcné ceny, ostatním žákům za snahu byly předány pochvalné listy a sladkosti. Zatímco se pět dvojic pustilo do zadělávání těsta, zbývající tři dvojice během čekání na místo u „válu“ začali s přípravou Uzeného masa se šafránovo-česnekovou omáčkou. Snaha se vyplatila, maso i omáčka byly vynikající. Což mohli potvrdit všichni žáci i učitelky odborného výcviku. Všichni jsme si pochutnali. Soutěž a společné vaření pro žáky druhých ročníků oboru Stravovací a ubytovací služby připravily učitelky odborného výcviku Kateřina Budínová, Michaela Kaštánková Pecháčová, Marie Gerdorfová a Eva Joklová.

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ..., Fotogalerie 1 - © Kateřina Budínová ..., Fotogalerie 2 - © Michaela Kaštánková ...

Autorka článku a fotografií: Kateřina Budínová
Publikace projektu: Peter Weigel

 

30.9.2014

SEZNAMY ČETBY K ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2015
Seznam četby k ústní části spol. mat. zkoušky z Českého jazyka a literatury (.pdf)

 

30.9.2014

PŘEDSTAVUJEME NAŠI ŠKOLU ...
POZVÁNKY NEJEN NA VÝSTAVY STŘEDNÍCH ŠKOL V ŘÍJNU 2014

Dov Vážení uchazeči,

naši školu prezentujeme tradičně každým rokem na propagačních akcích Karlovarského kraje. Prohlédněte si naši prezentaci plnou aktuálních projektových aktivit jako "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge" nebo "POSPOLU" a další ... a seznamte se s naší širokou škálou nabízených oborů.

ČTVRTEK 2. ŘÍJNA 2014
CHEB - Výstava středních škol Karlovarského kraje
Více k prezentaci ...

9. - 10. ŘÍJNA 2014
SPŠ OSTROV - Kam po základní škole?
Více k prezentaci ... | Fotogalerie minulého ročníku ...

14. - 16. ŘÍJNA 2014
KARLOVY VARY - Hotel Thermal - "ŠKOLA 2015"
Více informací ... | Fotogalerie minulého ročníku ...


ÚTERÝ 21. ŘÍJNA 2014
SOKOLOV - Výstava středních škol Karlovarského kraje
Více k prezentaci ...

POKUD SI CHCETE PROHLÉDNOUT ŠKOLU, STAČÍ NÁS KONTAKTOVAT NEBO RÁDI PŘIJEDEME ZA VÁMI!

Více informací na emailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonním čísle 353 825 353. Zde nás najdete ...

 

26.9.2014

PEČENÍ CHLEBA - EKOLOGICKÁ FARMA A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOZODOJ
S1A a S1S (obor Stravovací a ubytovací služby - 65-51-/01)

V pátek dne 26. září 2014 jsme se vypravili s žáky S1A a S1S na exkurzi na farmu Kozodoj, která se nachází nedaleko naší školy ve Staré Roli směrem po vyznačené cyklostezce do Nové Role. Z nabízených témat pro střední školy jsme si vybrali ekologický výukový program o základní lidské potravině, výrobě chleba a pečiva. Také jsme se dozvěděli jak dlouhá je cesta obilného zrna na kuchyňský stůl a všechny souvislosti, které jsou s touto proměnou spojené. Přednáška obsahovala ukázku a poznávání druhů obilí a jejich využití v potravinářství i v krmení hospodářských zvířat. Povídání o historii, jak se dřív silo, sklízelo, jak se mlátilo obilí a mlela mouka. Žáci měli možnost si osahat pravý cep a mletí na žentouru. Také jsme se dozvěděli z čeho je chléb a pečivo, co vše patří do těsta a jak se peče chléb z žitného kvasu. Žáci si z předem připraveného, již vykynutého těsta vytvarovali chlebové bagetky různých tvarů, které pak upekli v troubě. Hotové pečivo jsme nakonec společně ochutnali. Při prohlídce areálu farmy nám lektor ukázal zvířata žijící u nich na farmě (koně, oslíky, muly, lamy, divoké i domácí prase, slepice, krocany, husy). Měli jsme možnost podívat se jak zvířata žijí a jaké mají potřeby a zároveň si poslechnout velmi zajímavé povídání o každém konkrétním zvířeti. Některá ze zvířat má nejen jméno ale i svůj příběh. Studenti se také seznámili se zvířaty, která člověku dávají mléko (kráva, koza, ovce). Odborný dohled žákům během celé exkurze zajišťovaly učitelky OV Kateřina Budínová, Marie Gersdorfová, Michaela Kaštánková, Eva Joklová.

Dov Dov Dov
Fotogalerie 1 - © Kateřina Budínová, Fotogalerie 2 - © Michaela Kaštánková

Autorka článku a fotografií: Kateřina Budínová

 

24.9.2014

SOUTĚŽILI JSME O TITUL MACHŘI ROKU
JARMARK ŘEMESEL V SOKOLOVĚ - 23.9.2014

Žáci SOŠ a SOU Nejdek prezentovali na náměstí v Sokolově v rámci akce Machři roku 2014 spolu s učiteli obory školy. Předvedli všem zájemcům z řad rodičů a žáků ze základních i středních škol výsledky práce s ukázkami několika výrobků. Proběhla setkání s rodiči a žáky, kteří měli zájem o výuku v SOŠ a SOU Nejdek. Společně s různými partnery z firem, např. Witte Nejdek s.r.o., EPT konektor Svatava, Astos Aš jsme informovali žáky o možnostech a perspektivách zaměstnání v uvedených firmách. V 10.00 hod proběhla krátká konference p. hejtmana Novotného se zástupcii firem, škol, ministerstva školství, průmyslu a hospodářské komory na téma významné vzájemné spolupráce při odborné přípravě žáků v učňovských oborech. Byly zmíněné dobré zkušenosti se stipendijním programem Karlovarského kraje, kterým je v naší škole podporován obor Nástrojař. Z ohlasů firemního prostředí vnímáme zájem o absolventy a všechny dobře připravené žáky, kteří se v pracovním prostředí firem mohou pochlubit precizností při plnění pracovních úkolů, dochvilností a snahou. Stavba naší expozice byla zahájena před sedmou hodinou raní, prezentace oborů byla ukončena v pozdních odpoledních hodinách. Do školy jsme se vrátili v podvečer. Na setkání Machři roku 2014 jsme měli možnost předvést i své dovednosti, proběhla četná setkání i s kolegy a učni z ostatních škol z celé republiky. Program se vstupy moderátora během celého dne byl zajímavý a poutavý. Expozici naší školy navštívil nezávisle na sobě nejen pan hejtman a radní pro školství ale i zástupci médií - MFD a ČTK, všichni si s velkou pozorností a zájmem prohlíželi co dokáží naši žáci a učitelé. Více ve fotogalerii ...

Dov Dov Dov
Fotogalerie ..., Více na stránkách Česká hlava PROMO s.r.o.

Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

 

19.9.2014

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?  
POZVÁNKA NA VÝSTAVU STŘEDNÍCH ŠKOL V PROSTORÁCH SPŠ OSTROV VE SPOLUPRÁCI S KARLOVARSKÝM KRAJEM

Dov Vážení uchazeči,
prezentaci naší školy najdete na výstavní akci "Kam po základní škole?", která se uskuteční ve dnech 9. - 10. října 2014.

V dopoledních hodinách je pro Vás připravena prezentace všech oborů školy. Zároveň si můžete udělat test profesní orientace. Rovněž se představí zástupci zaměstnavatelů a sociální partneři školy, kteří umožňují praxi a nabízejí po ukončení střední školy absolventům uplatnění nebo možnosti podpory na vysokých školách. 

Prezentace oborů školy 2014-2015 ...
Plakát k výstavě ke stažení (.pdf)více informací o 2. ročníku výstavy ...

Autor článku: Peter Weigel

 

18.9.2014

ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI - POŽÁRNÍ CVIČENÍ NA OP STARÁ ROLE - 18.9.2014

Dov Dne 18. září 2014 se na chodbách školní budovy ve Staré Roli rozezněl hlasitý kovový zvuk, který se šířil celou budovou. Začaly se otevírat dveře učeben a na chodbu vycházeli žáci, po budově se šířil hustý dým. Vyučující počítali své svěřence a postupně se začali přesouvat směrem k východu. Z dálky se začaly ozývat sirény. Asi nějak takto se začalo požární cvičení ve školní budově SOŠ Nejdek ve Staré Roli v Karlových Varech. Po příjezdu požárních vozidel se pro hasiče začala běžná rutina – spočítat evakuované osoby, kontrola seznamů, kontrola vyklizené budovy, vlastní hašení apod. Souběžně začala i evakuace přilehlé budovy Farní charity. Vše proběhlo přesně podle nacvičeného plánu a cvičení potvrdilo, že jsme na případný požár dobře připraveni.

Více ve fotogalerii ...

Autor článku a fotografií: Mgr. et Bc. Tomáš Babický


 

18.9.2014

LABORATORNÍ PRÁCE 1. ROČNÍKU
OBORU VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - 18.9.2014

Dov Pod vedením p. ředitele Mgr. Josefa Dvořáčka si skupiny 1. ročníku postupně ověřují své nabyté znalosti praktickými cvičeními v rámci laboratorních prací. 

Více ve fotogalerii ...

Autor fotografií: Peter Weigel

 

11.9.2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2014 

Dne 11. září 2014 probíhala ústní část maturitních zkoušek oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) v podzimním maturitním termínu.

Dov Dov Více ve fotogalerii ...

Autor: Peter Weigel

 

5.9.2014

EXKURZE - EKOLOGICKÁ FARMA A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOZODOJ 
S2A a S2S (obor Stravovací a ubytovací služby - 65-51-/01)

Dov V pátek dne 5. září 2014 jsme se vypravili se žáky tříd S2A a S2S na exkurzi na farmu Kozodoj, která se nachází nedaleko naší školy ve Staré Roli směrem po vyznačené cyklostezce do Nové Role. Z nabízených témat pro střední školy jsme si vybrali ekologický výukový program o vzniku mléka a výrobcích z něj s názvem „Mléko a výroba domácího sýra“. Žáci se seznámili se zvířaty, která člověku dávají mléko (kráva, koza, ovce). Při prohlídce areálu farmy nám lektorka ukázala i jiná zvířata žijící u nich na farmě (koně, oslíky, muly, lamy, divoké i domácí prase, slepice, krocany, husy). Měli jsme možnost podívat se jak zvířata žijí a jaké mají potřeby. Při samotné přednášce jsme se dozvěděli kolik mléka dávají jednotlivé druhy zvířat a jak složitý proces probíhá v jejich těle než se ve vemeni vytvoří mléko. Lektorka studentům předvedla výrobu domácího čerstvého sýra z kravského mléka. Hotový sýr jsme ochutnali. Během výroby sýru nám také přednášející vysvětlila nejen co znamená pasterizace, homogenizace, co je syřidlo, ale také jak se například vyrábí sýry eidamského typu, kolik je potřeba mléka na takový bochník sýru a jak dlouho sýr zraje.

Exkurze byla velice zajímavá a pro pochopení zpracování mléka velice přínosná. Žáci se sami vyptávali přednášejících a o zajímavostech diskutovali. Někteří si nadšeně plánovali, jak si doma vyrobí svůj čerstvý sýr. Odborný dohled žákům během celé exkurze zajišťovaly učitelky OV Kateřina Budínová, Marie Gersdorfová, Michaela Kaštánková Pecháčová, Eva Joklová.

Více ve fotogalerii ...

Autorka článku: Kateřina Budínová,
Autorka fotografií: Michaela Kaštánková Pecháčová

 

4.9.2014

HARMONOGRAM MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2014


V příloze najdete podrobný harmonogram k průběhu maturitní zkoušky v podzimním termínu 2014.

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

3.9.2014

ROZVRH HODIN OD 4. ZÁŘÍ 2014

V aplikaci Škola online a na webových stránkách školy - viz níže - jsou k dispozici rozvrhy hodin pro školní rok 2014/2015 od 4.9.2014. Změna se především týká tříd V1 - V4, S2A a N3.

Více informací zde ..., Přehled rozvrhů v .pdf

Autor článku: Peter Weigel

 

Zpět | Nahoru