• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home 3/2014 - 8/2014

3/2014 - 8/2014

 

19.8.2014

PŘÍPRAVY PŘED ŠKOLNÍM ROKEM 2014/2015

Dov V průběhu dovolené učitelů školy a zasloužených prázdnin žáků probíhaly v prostorách školy úpravy a malování, pilná práce kolegů z pracovního týmu je zřejmá z ilustračního fota.

Oprava síťového rozvodu informační soustavy v učebně 10 v SOŠ a SOU Nejdek je nyní v realizaci . Věříme, že hezky opravené prostory budou dlouho v pěkném stavu. 

Autor článku a fotografie: Mgr. Josef Dvořáček

 

18.8.2014

MATURITA 2014 - INFORMACE K PODZIMNÍMU ZKUŠEBNÍMU OBDOBÍ


INFORMACE O PRŮBĚHU MATURITNÍCH ZKOUŠEK PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2014

MATURITNÍ ZKOUŠKA
V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ  - OBECNÉ INFORMACE

 


JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ – PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2014PODROBNÉ JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ
PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2014
STANOVENÍ NABÍDKY PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/15 PRO OBOR STUDIA 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Více informací na novamaturita.cz

Vedení školy

 

15.8.2014

UČITELÉ ZÍSKÁVÁJÍ ZKUŠENOSTI V PRAXI
PROJEKT POSPOLU - PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - 15.8.2014

Dov "Nejdek (15.08.2014) – Prázdniny jsou čas, kdy žáci i učitelé obvykle odpočívají. To neplatí o účastnících projektu POSPOLU. V rámci tohoto projektu využili nabídky odborných stáží ve WITTE Automotive v Nejdku dva vyučující technických předmětů – Ing. Stark ze SPŠ Ostrov a Ing. Švandrlík ze SOŠ a SOU Nejdek. Další dvojici pedagogů ze SOŠ logistické Dalovice a ISŠTE Sokolov odborná stáž v oblasti logistiky a elektrotechniky čeká na podzim. 

Pokračování tiskové zprávy ..., Tisková zpráva ve formátu .pdf ..., O projektu POSPOLU ...

Autorka článku: Mgr. Martina Poštová, Witte Automotive Nejdek

 

3.7.2014

UKÁZKY PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ OBORU STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY - BSZ ANNABERG
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

Ve čtvrtek 3. července 2014 měli žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) i všichni účastníci projektu možnost vydat se do německého města Annaberg-Buchholz a podniknout společný výlet k rozhledně a hotelu na vrcholu Pöllberg (834 m n.m.). Protože jsou ve spolkové zemi Sasko hlavní prázdniny až od 13. července, bylo umožněno opět nahlédnout do výuky odborných předmětů a zhodnotit jednotlivé činnosti v rámci projektu ZIEL 3 Erzgebirge/ Krušnohoří kulinarisch erleben dotovaného z prostředků Evropské unie. Většina receptů dosud ověřovaných pokrmů krušnohorské kuchyně je k nahlédnutí v projektovém kalendáři. V průběhu srpna se postupně připravuje vydání německo-české publikace Prof. Gottharda B. Schickera, který projekt vědecky zaštiťuje.

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ..., Fotogalerie 1 - © Petr Baumann, Fotogalerie 2 - © Peter Weigel

Autor článku, publikace projektu: Peter Weigel

 

2.7.2014

PROJEKT POSPOLU
PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - 2.7.2014

Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (zkráceně POSPOLU) je systémový, individuální, národní projekt, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt MŠMT a zaměstnavatelských svazů realizují jednotlivá partnerství škol a firem od prosince 2012 do ledna 2015. Hlavním cílem projektu je dospět k návrhům legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení.

V Karlovarském kraji se do projektu POSPOLU v rámci jednoho partnerství zapojily čtyři školy a jeden sociální partner, konkrétně Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nejdek, Střední průmyslová škola Ostrov a firma WITTE Automotive v Nejdku. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na obory Nástrojař, Strojírenství, Elektrotechnika a Provoz a ekonomika dopravy.WITTE AUTOMOTIVE - SPOLUPRACUJEME SE ŠKOLAMI ...Více informací ...

Autor článku: Petr Baumann

 

2.7.2014

ŠKOLENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - MODUL I
Podpora interaktivní výuky

Dov Dne 2. července proběhlo pro zaměstnance školy úvodní školení v oblasti informačních a komunikačních technologií - modul I - aplikace ICT ve výuce v prostorách počítačové učebny č. 8 a učebny s interaktivní tabulí. 

Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel

 

25.6.2014

GESCHICHTEN DER KARLSBADER GASTRONOMIE … GEMEINSAM DEN KURORT ENTDECKEN
PŘÍBĚHY KARLOVARSKÉ GASTRONOMIE … SPOLEČNÉ OBJEVOVÁNÍ LÁZNÍ
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

Dne 25. června se opět uskutečnilo další společné vaření německých a českých žáků - tentokráte opět s výběrem z BSZ Annaberg-Buchholz. Žáci se snažili ověřit původní recept kopřivové polévky (Brennesel-Suppe), ševcovskou pánev (Schuster-Pfanne) a upekli také karlovarský koláč (Karlsbader Kuchen) dle receptu Magdaleny Dobromily Rettigové z její "Domácí kuchařky". Po společném vaření se žáci účastnili opět řady her a v průběhu odpoledne využili příležitosti prohlédnout si gastronomický provoz hotelu Imperial v Karlových Varech. Kromě gastronomického servisu mohli nahlédnout do práce místních kuchařů, kteří byli oceněni na několika mezinárodních kulinářských soutěžích. Činnost v rámci projektu ZIEL 3 Erzgebirge/ Krušnohoří kulinarisch erleben dotovaného z prostředků Evropské unie bude pokračovat již 3. července v Annabergu společným výletem k rozhledně a hotelu na vrchol Pöllberg (834 m n.m.).

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ..., Fotogalerie 1 - © Peter Weigel, Fotogalerie 2 - © Kateřina Budínová

Autor článku, publikace projektu: Peter Weigel

 

1.7.2014

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE ČTVRTÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2014/2015

Přijímací řízení bude zahájeno dne 2. července 2014. Přihlášky mohou být zasílány na adresu školy nejpozději do

25. srpna 2014

Vedení školy

Více k přijímacímu řízení 2014/2015..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

24.6.2014

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ, VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
A EUROPASSŮ - OBOR NÁSTROJAŘ (23-52-H/01)
- 24.6.2014

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Peter Weigel

 

24.6.2014

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ  
OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST SE ZAMĚŘENÍM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (68-43-M/01)
- 24.6.2014

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Peter Weigel

 

23.6.2014

SPORTOVNÍ TURISTICKÝ KURZ V3 - 16.-19.6.2014

Dov Ve dnech 10. - 13.6. 2013 proběhl již tradičně pobytový turistický kurz žáků naší školy v Horské chatě HydroPenzionu Ševčíkovi na Mariánské u Ostrova nad Ohří.

Více ve fotogalerii ...

Autoři fotografií: třída V3


 

19.6.2014

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ A VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
OBOR STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-52-E/01)
- 19.6.2014

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka fotografií: Kateřina Budínová

 

17.6.2014

ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK OBORU STROJÍRENSKÉ PRÁCE (23-51-H/01) - 17.6.2014

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Petr Baumann

 

14.6.2014

ZWEI LÄNDER MITEINANDER ... - DVĚ ZEMĚ SPOLEČNĚ ... - BÄRENSTEIN/ VEJPRTY 
PREZENTACE PŘI 1. VÝROČÍ "GEMEINSAME MITTE" - PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

V sobotu dne 14. června 2014 byla prohloubena další vzájemná spolupráce německých a českých projektových partnerů v oblasti krušnohorské gastronomie při příležitosti slavnosti piva pořádané společným centrem Gemeinsame Mitte. Sjednocujícím prvkem vzájemného přibližování mezi oběma národy na obou stranách krušnohorského hraničního regionu byla především radost z dobrého jídla a znovuobjevení společných gastro-kulturních kořenů. Nabídku jídel - především receptur z pivní kuchyně Krušnohoří - vhodně doplnila další nabídka ze strany lead partnera WFE - Hospodářské podpory Krušnohoří a byla představena síť partnerských krušnohorských hotelů a pohostinství. Společné vaření a ověřování receptur čeká žáky BSZ Annaberg-Buchholz a SOŠ a SOU Nejdek v projektu ZIEL 3 Erzgebirge/ Krušnohoří kulinarisch erleben dotovaného z prostředků Evropské unie tentokráte již 25. června 2014.

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ..., Fotogalerie ...

Autor článku, publikace projektu: Peter Weigel

 

13.6.2014

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY OBORU NÁSTROJAŘ (23-52-H/01)
V PROSTORÁCH OP PŘI METALIS, s.r.o.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autoři fotografií: Petr OrthackerPetr Baumann

 

12.6.2014

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE TŘETÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2014/2015

Přijímací řízení bude zahájeno dne 12. června 2014. Přihlášky mohou být zasílány na adresu školy nejpozději do

30. června 2014

Vedení školy

Více k přijímacímu řízení 2014/2015..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

12.6.2014

KONFERENCE STRETECH 2014 - ČVUT PRAHA
Prezentace prací studentů středních škol  11.6.2014

České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, stejně jako každý rok i letos, pořádala dne 11.6. 2014 konferenci žáků středních škol. Žáci a jejich učitelé z celé republiky přivezli na tuto akci více než 150 exponátů a bylo vskutku co obdivovat. Od návrhů a modelů energeticky ekologických domů, přes elektronicky řízené „hračky“ všeho druhu až po různé výrobky z kovu. Velmi zajímavé byly modely šatů vyráběných ve zcela netradičním designu. Cílem této konference je poznávání jiných forem vzdělávání, poznávání jiných škol a jejich činnost a v neposlední řadě i k nalezení nových kontaktů a případných setkání v rámci jednotlivých škol.

Naší školu na této konferenci zastupovali žáci druhého ročníku oboru Nástrojař (23-52-H/01). Se svým dopravníkem ocelových třísek, se kterým zvítězili v nedávno pořádané soutěži v Aši, uspěli i v Praze a jejich výtvor byl pro ostatní návštěvníky příjemným překvapením a inspirativním dílem. Svědčí o tom i pozvání našich úspěšných žáků na několikadenní pobyt na fakultu strojní v Praze, anebo pozvání z VOŠ a SŠSE v Praze 9, na pracovně společenské setkání se sportovním zápolením.

Všichni účastníci se snažili svá díla předvést v nejlepším světle a odměnou za jejich práci a v nesnesitelném vedru, byly drobné dárky všem, včetně krásných diplomů. Závěrečné losování o pěkné ceny jen podtrhlo úspěšnost našeho díla a Jakub Grűnbauer, byl na konci konference vylosován a odměněn dalšími hodnotnými cenami. Akce se podařila a my všichni, kteří se snažíme vzdělávat a předávat letité zkušenosti, si můžeme jen přát, abychom se i příští rok s úspěchem prezentovali nejen na konferenci STRETECH 2015.

Informace o konferenci StreTech jsou uvedeny také na internetu: http: //www.fsid.cvut.cz/stretech/.

Autor článku: Petr Orthacker

Dov Dov Dov
Fotogalerie ..., Stránky STRETECH ..., Fotogalerie STRETECH 2014 ..., Film STRETECH 2014 ..., Sborník 2014 ...

 

10.6.2014

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU STROJÍRENSKÉ PRÁCE (23-51-H/01)
V PROSTORÁCH OP PŘI METALIS, s.r.o. - 9.-
10.6.2014

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Petr Orthacker, Petr Baumann

 

6.6.2014

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY TÝKAJÍCÍ SE ODCHODŮ ŽÁKŮ Z VÝUKYSdělení ředitele školy týkající se odchodů žáků z výuky
(formát .pdf)


Vydáno: 6.6.2014
Platnost: od 1.9.2014
Č.j.: 1192/2014
Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

6.6.2014

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY TÝKAJÍCÍ SE ODCHODŮ ŽÁKŮ Z VÝUKYSdělení ředitele školy týkající se odchodů žáků z výuky
(formát .pdf)


Vydáno: 6.6.2014
Platnost: od 1.9.2014
Č.j.: 1192/2014
Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

3.6.2014

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY OBORU STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-52-E/01)

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Petr Baumann

 

5.6.2014

VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2014/2015

Vyhodnocení 2. kola přijímacích zkoušek v SOŠ a SOU Nejdek konaných dne 3.6.2014 pro obor Veřejnoprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) (viz příloha ve formátu .pdf). Po obdržení rozhodnutí ředitele školy o přijetí musí uchazeč se zákonným zástupcem nejpozději do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek


Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2014/2015 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

4.6.2014

GENUSSREICHTUM ERZGEBIRGISCHER KÜCHE, TECHNIK UND WIRTSCHAFT GEMEINSAM ENTDECKEN - SPOLEČNĚ OBJEVUJEME BOHATSTVÍ POŽITKŮ KUCHYNĚ KRUŠNOHOŘÍ, TECHNIKU A HOSPODÁŘSTVÍ
BSZ ZSCHOPAU - PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

Ve středu dne 4. června 2014 čekalo na 3 skupiny žáků napříč obory pokračování činností v projektu ZIEL 3 Erzgebirge/ Krušnohoří kulinarisch erleben dotovaného z prostředků Evropské unie tentokráte v prostorách Berufsschulzentrum für Ernährung, Technik und Wirtschaft Zschopau. Z podpory projektu se žákům opět podařilo přiblížit oblast krajského města, aktivně se zapojit do činností spojených nejen s vařením a vyzkoušet si práci v odborných dílnách. Skupina oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) tvořená ze žáků 1. a 2. ročníku ověřovala pod vedením odborných učitelek p. Michaely Kaštánkové a p. Evy Joklové společně s učiteli a 8 žáky z německé školy 3 recepty krušnohorské kuchyně – variantu houbové polévky (Schwamme-Suppe/ Pilzsuppe), českého pivního masa (Böhmisches Bierfleisch) a bramborového pokrmu s názvem “frackové“ (“Fratzen“). Žáci oborů Nástrojař (23-52-H/01) a Strojírenské práce (23-51-E/01) vyráběli materiál ze tří dílů měděného drátu (měření, ohýbání, pájení) a plechovou krabičku složenou ze dvou částí (měření, stříhání plechu a pájení). Skupinu vedli p. Petr Orthacker, p. Milan Kočan a p. Jiří Malý. Poslední skupina tvořená studenty oboru Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) zavítala na zámek Wildeck, kde si pohlédla výstavu motorek, renesanční prostory a plnila řadu skupinových úkolů v kreativní dílně, historickém muzeu knihtisku s knihárnou a lisovnou i v mincovně.

Ověřené a zpracované recepty najdou zájemci k dispozici na stránkách projektového kalendáře nebo na projektovém blogu, v případě zájmu Vám škola může poskytnout kalendář s krušnohorskými recepty na rok 2014 a další propagační předměty, v průběhu měsíce srpna 2014 vyjde ve dvojjazyčném vydání speciální projektová kuchařka s názvem „Erb-Gerichte“, jejíž autorem je Prof. Gotthard B. Schicker, odborný garant projektu.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ..., Fotogalerie 1 - © Mgr. Josef Dvořáček, Fotogalerie 2 - © Michaela Kaštánková,
Fotogalerie 3 - © Jiří Malý, Fotogalerie 4 - © Petr Orthacker, Fotogalerie 5 - © Peter Weigel

Autor článku, publikace projektu: Peter Weigel

 

30.5.2014

SOUTĚŽ V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

Jako již tradičně uspořádala naše škola i letos soutěž v technické dokumentaci pro žáky oborů Nástrojař (23-52-H/01) a Strojírenské práce (23-51-E/01). Vítězem se stal žák třídy S2S. Vyhodnocení žáci dostanou odměnu a diplom při vydávání vysvědčení.
Více informací ...

Autor článku: Ing. Roman Zatloukal

 

26.5.2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2014 

Ve dnech 19. - 23. května 2014 probíhala ústní část maturitních zkoušek oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) v jarním maturitním termínu.

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

Autor: Peter Weigel

 

26.5.2014

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2014/2015 - UČEBNÍ OBORY

Všichni zájemci o uvedené učební obory otevírané ve školním roce 2014/2015, kteří splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy, budou přijati.

Rozhodnutí o přijetí Vám bylo odesláno poštou a zápisový lístek můžete osobně odevzdat v kanceláři ředitele školy. Zájemci, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem - viz příloha v .pdf (Acrobat Reader)

V rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka bude vyznačen pouze kód a počet získaných bodů, pod kterým byl daný žák veden u přijímacího řízení.


Učební obor: 23-52-H/01 Nástrojař

Učební obor: 23-51-E/01 Strojírenské práce


Učební obor: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2014/2015 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

21.5.2014

PIVOVAR KYNŠPERK
Exkurze 2. ročníku žáků oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01)

Dov V rámci ŠVP odborných předmětů Stolničení, Potraviny a výživa se žáci druhých ročníků (S2.A a S2.S) oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, OP Stará Role zúčastnili exkurze do pivovaru v Kynšperku.

Pivovar byl založen v roce 1595, kdy bylo městu uděleno samostatné várečné právo císařem Rudolfem II. Vítěz soutěže REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2013 v Karlovarském kraji.

V rámci exkurze se žáci seznámili s:
1. historií pivovaru,
2. kompletní výrobou piva, 
3. tradičním staročeským prostředím původního pivovaru
4. kompletním sortimentem výrobků pivovaru a nabídky podnikové prodejny
5. a s restaurací pivovaru.

Za krásnou exkurzi děkujeme všem odborným pracovníkům, kteří nám umožnili navštívit tento nádherný pivovar.

 

Více o pivovaru v Kynšperku ...

Autorky článku: Hana Petričičová, Daniela Rafajová
Autor fotografie: krusnohorci.net

 

19.5.2014

"GOETHE CHODIL PO KRAJI A KRESLIL"

Zkuste to také a nakreslete malebná zákoutí svého města! U příležitosti odhalení pamětní desky Johanna Wolfganga Goetha uspořádá spolek JoN výstavu vašich kreseb.

Výstava bude vernisáží zahájena ve fotogalerii ZELENÁ SEDMA dne 26.června 2014 od 17.00 a potrvá do konce září 2014.

Více informací ...

Autor článku: JoN Nejdek

 

8.5.2014

EXKURZE DO FIRMY WITTE AUTOMOTIVE NEJDEK
3. ročník oboru Nástrojař - 7.5.2014

Zdařilá exkurze proběhla dne 7. května 2014 v naší partnerské firmě Witte Automotive. Viděli jsme vše co bylo požadováno, od konstrukce výkresů pomocí programu „SolidWorks“, přes opravy forem, konvenční obráběcí stroje, CNC frézky a elektroerozivní obrábění. Jako bonus jsme prošli nad lisovnou, kde bylo vidět kolik automatizace a mechanizace tato firma používá, opravdu to na nás zapůsobilo. Logistickým skladem jsme exkurzi ukončili, ale právě tady pro „wiťáky“ vše začíná i končí. Děkuji paní Mgr. Martině Poštové a panu Sovovi za věnovaný čas. Nejvíce mě potěšil fakt, že jsem všude a na všech pracovištích potkával naše absolventy - nástrojaře. Naše práce mistrů a učitelů tak není vůbec marná.

Autor: Jiří Malý (třídní učitel N3)
Autoři fotografií: Mgr. Martina Poštová (PR a interní komunikace WITTE Automotive), Jiří Malý

Dov Dov
Více ve fotogalerii ..., Stránky firmy Witte Automotive Nejdek, spol. s.r.o.

 

8.5.2014

EXKURZE DO FIRMY WITTE AUTOMOTIVE NEJDEK
3. ročník oboru Nástrojař - 7.5.2014

Zdařilá exkurze proběhla dne 7. května 2014 v naší partnerské firmě Witte Automotive. Viděli jsme vše co bylo požadováno, od konstrukce výkresů pomocí programu „SolidWorks“, přes opravy forem, konvenční obráběcí stroje, CNC frézky a elektroerozivní obrábění. Jako bonus jsme prošli nad lisovnou, kde bylo vidět kolik automatizace a mechanizace tato firma používá, opravdu to na nás zapůsobilo. Logistickým skladem jsme exkurzi ukončili, ale právě tady pro „wiťáky“ vše začíná i končí. Děkuji paní Mgr. Martině Poštové a panu Sovovi za věnovaný čas. Nejvíce mě potěšil fakt, že jsem všude a na všech pracovištích potkával naše absolventy - nástrojaře. Naše práce mistrů a učitelů tak není vůbec marná.

Autor: Jiří Malý (třídní učitel N3)
Autoři fotografií: Mgr. Martina Poštová (PR a interní komunikace WITTE Automotive), Jiří Malý

Dov Dov
Více ve fotogalerii ..., Stránky firmy Witte Automotive Nejdek, spol. s.r.o.

 

8.5.2014

EXKURZE DO FIRMY WITTE AUTOMOTIVE NEJDEK
3. ročník oboru Nástrojař - 7.5.2014

Zdařilá exkurze proběhla dne 7. května 2014 v naší partnerské firmě Witte Automotive. Viděli jsme vše co bylo požadováno, od konstrukce výkresů pomocí programu „SolidWorks“, přes opravy forem, konvenční obráběcí stroje, CNC frézky a elektroerozivní obrábění. Jako bonus jsme prošli nad lisovnou, kde bylo vidět kolik automatizace a mechanizace tato firma používá, opravdu to na nás zapůsobilo. Logistickým skladem jsme exkurzi ukončili, ale právě tady pro „wiťáky“ vše začíná i končí. Děkuji paní Mgr. Martině Poštové a panu Sovovi za věnovaný čas. Nejvíce mě potěšil fakt, že jsem všude a na všech pracovištích potkával naše absolventy - nástrojaře. Naše práce mistrů a učitelů tak není vůbec marná.

Autor: Jiří Malý (třídní učitel N3)
Autoři fotografií: Mgr. Martina Poštová (PR a interní komunikace WITTE Automotive), Jiří Malý

Dov Dov
Více ve fotogalerii ..., Stránky firmy Witte Automotive Nejdek, spol. s.r.o.

 

6.5.2014

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE DRUHÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2014/2015

Přijímací řízení bude zahájeno dne 15. května 2014. Termín druhého kola jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče maturitních oborů je stanoven na

3. června 2014 od 8:00 hod.

formou testů z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka (dotazník), které budou zajištěny firmou SCIO. Jejich výsledky budou součástí hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení.

Vedení školy

Více k přijímacímu řízení 2014/2015..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

24.4.2014

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2014/2015

Vyhodnocení I. kola přijímacích zkoušek v SOŠ a SOU Nejdek konaných ve dnech 22. – 23.4.2014 pro obory: Veřejnoprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01).

Všichni žáci uvedeni
nad červenou čarou splnili kriteria pro přijetí do shora uvedených oborů a budou přijati. Po obdržení rozhodnutí ředitele školy o přijetí musí uchazeč se zákonným zástupcem nejpozději do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek

Žákům uvedeným pod čarou, kteří kriteria I. kola přijímacích zkoušek nesplnili, nabízíme umístění v našich oborech v rámci II. kola přijímacího řízení - termín stanovíme v nejbližší době.


Studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)
Studijní obor Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01)

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2014/2015 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

23.4.2014

OCENĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ OBORU NÁSTROJAŘ (23-52-H/01) 
1. MÍSTO V SOUTĚŽI V SOUTĚŽI ASTOS MACHINERY A.S. - 23.4.2014

Stejně jako v loňském školním roce se i v tom letošním zúčastnili naši žáci učebního oboru Nástrojař (23-52-H/01) soutěže, vyhlašované Ašskou firmou ASTOS. Ta i letos pro úspěšné připravila hodnotné ceny. Žáci měli možnost výběru některého z produktu firmy a měli zhotovit model z libovolného materiálu a v jakékoli velikosti.
A protože jsme strojaři, tak se po krátké úvaze vybraní soutěžící z druhého ročníku spolu se svým učitelem odborného výcviku panem Petrem Orthackerem rozhodli, že z kovu zhotoví funkční model dopravníku ocelových třísek. Ovšem ne jen tak ledajaký. Zvolený dopravník třísek sice firma Astos nevyrábí, ovšem o to větší úspěch se svým výrobkem sklidili. Překvapením i pro samotného ředitele firmy pana Ondraschka, byl zvolený systém posunu ocelových třísek. Ten byl navrhnut tak, že v ocelové trubce byl v kluzných ložiscích uložen 400 mm dlouhý hliníkový šnek, který otáčivým pohybem posouvá od násypky až k výstupnímu otvoru odpad, odvezený následně na speciálním kolečkovém kontejneru. Tento kontejner žáci také zhotovili a ten byl vlastně druhým modelem z produktu firmy. Vrcholem pak bylo provedení povrchové úpravy ve "firemní" modré s logem firmy Astos machinery. Slavnostního vyhlašování výsledku byli přítomni nejen ředitelé základních škol, ale i pan Blažek, starosta města Aš a další hosté. To vše pod dohledem regionálních novin i televize. Po zásluze si žáci za svoji práci odnesli z rukou ředitele pana Ondraschka nejen diplomy za první místo, ale každý si ještě Aše odvezl tablet v hodnotě šesti tisíc korun.
Pracovitost, úspěch i odměna za dobrou práci patří k sobě a my všichni si jen můžeme přát, aby pracovitých, úspěšných a dobře odměněných bylo stále víc.

Autor článku a fotografií: Petr Orthacker

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ..., Stránky firmy ASTOS MACHINERY a.s. ...

 

22.4.2014

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2014/2015 - UČEBNÍ OBORY

Všichni zájemci o uvedené učební obory otevírané ve školním roce 2014/2015, kteří splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy, budou přijati.

Rozhodnutí o přijetí Vám bylo odesláno poštou a zápisový lístek můžete osobně odevzdat v kanceláři ředitele školy. Zájemci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem. 

V rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka bude vyznačen pouze kód a počet získaných bodů, pod kterým byl daný žák veden u příjímacího řízení.


Učební obor: 23-52-H/01 Nástrojař

Učební obor: 23-51-E/01 Strojírenské práce


Učební obor: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2014/2015 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

16.4.2014

POKRMY, ZVYKY A SYMBOLY KRUŠNOHORSKÝCH VELIKONOC 
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Dne 16. dubna 2014 proběhla na Velikonočních trzích v Karlových Varech opětovná prezentace projektu s dotačním titutem CÍL3 Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge podporovaného Evropskou unií. Zájemci z řad veřejnosti se mohli seznámit s rituály a zvyky typickými pro krušnohorské vesničky - se symbolikou čísla devět a s původní recepturou polévky devíti bylin, s koledováním o červené vejce a používáním tzv. "velikonoční vody". Nedílnou součást prezentace tvořily především nabízené pokrmy jako velikonoční nádivka, beránek, mazanec či různě kreativně nazdobené tvary z lineckého těsta.

Prosíme Vás o spolupráci při objevování a hledání kořenů tradiční krušnohorské gastronomie. Znáte-li některý tradiční krušnohorský recept, zašlete jeho název a jednoduchý pracovní postup na naši adresu: SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek. Uvítáme informační prameny, starý sešit s recepty nebo zapsanou vzpomínku z vyprávění pamětníků. Budete-li mít zájem, kontaktní informace Vám poskytneme na adrese www.sosnejdek.cz. Elektronicky na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo můžete přispět do našeho projektového blogu.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov

Fotogalerie ... Leták ke stažení ...Flugblatt zum Herunterladen ...
Projektový blog ..., Kalendář pokrmů ...Více informací o projektu  ...

Autor článku a propagačních materiálů: Peter Weigel

 

13.4.2014

INTENZIVNÍ ŠKOLA PRO PEDAGOGY - "100 VĚDCŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL"
ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR - 11. - 13.4.2014

Ve dnech 11. a 12. dubna 2014 se ředitel školy p. Mgr. Josef Dvořáček a učitel p. Ing. Roman Zatloukal účastnili Intenzivní školy pro pedagogy projektu "100 vědců do středních škol", která proběhla v Praze v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Přednášející: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.,  RNDr. Libor Brabec, CSc.,  Mgr. Ján Žabka, CSc.,  Ing. Pavel Janda, CSc.,  Ing. Jan Plšek, Ph.D.,  Mgr. Monika Klusáčková - všichni z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Intenzivní školu tvořil zajímavý program organizovaný po skupinách s tématy jako studium katalytických materiálů a membrán rastrovacím elektronovým mikroskopem, použití hmotnostní spektrometrie pro sledování chemických reakci probíhajících v ionosféře Titanu , mikroskopie rastrovací sondou studuje nanosvět - metody AFM a STM mikroskopie a analýza povrchově aktivních látek fotoelektronovou spektroskopií. Odpoledne následoval workshop "Chemie není nuda", při kterém jsme řešili několik úloh vhodných pro žáky. Druhý den pokračoval přednáškami K. Stejskalové Moderní směry fyzikální chemie – nad čím dnes bádají vědci v ÚFCH J. Heyrovského a M. Klusáčkové: Chromatografie – královna analýz - její metody jsme si prakticky vyzkoušeli. Nakonec jsme si prohlédli výzkumné pracoviště nanomateriálů - ty mají před sebou zřejmě velkou budoucnost v praxi.

Nejvíce oceňuji neformální a velmi lidskou atmosféru, která bourá mylné představy o jakýchsi šílených vědcích uzavřených někde v laboratořích před okolním světem. Naopak - věda je zde v rámci různých projektů i díky nadšení a obětavosti popularizována a tím i šířena mezi žáky a studenty vysokých, středních i základních škol. Jejich učitelé nemohou tudíž zůstávat bez zájmu a pozadu.

Autor článku a fotografií: Ing. Roman Zatloukal

Dov Dov Dov
Více o Intenzivní škole pro pedagogy ...", Více ve fotogalerii ...

 

2.4.2014

NEINKREITERSUPP, SCHIB(B)ÖCKER KÄSE ODER BUCHTELN ...? PŘEDNÁŠKA PROF. GOTTHARDA B. SCHICKERA
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Ve středu dne 2. dubna 2014 se uskutečnila za přítomnosti pana JUDr. Václava Sloupa, náměstka hejtmana Karlovarského kraje a paní Ing. Jany Trantinové - vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje a dalších významných hostů z řad gastronomů, sociálních partnerů a pamětníků již druhá přednáška p. Prof. Gottharda B. Schickera - odborného garanta projektu s dotačním titulem CÍL3/ ZIEL3"Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge" se záměrem získat další partnery z oblasti gastronomie a hotelnictví nejen na české straně Krušných hor a vytvořit stabilní projektovou síť gastronomických zařízení. Vedle vybraných pokrmů krušnohorské kuchyně byly také představeny společně s řadou kulturních tradic, historických pramenů a receptů nadregionální projektové indikátory pro rozvoj marketingové strategie pro zájemce z řad gastronomických zařízení a hotelů na české straně Krušných hor a ukázány příklady ověřených krušnohorských pokrmů a jejich marketingové uplatnění.

V souvislosti s projektem již proběhla řada společných ověřování pokrmů dle odborných receptur v prostorách SOŠ a SOU Nejdek a BSZ Annaberg-Buchholz, utvořily se nové přeshraniční kontakty mezi pedagogy a žáky. Společné aktivity doplnily informace o projektovém blogu, o literárně-historické části studie, o kalendáři pro rok 2014 a především ověřené ukázky receptur původních pokrmů jako polévky devíti bylin, sýru "Trakaře", pagáčů s kysaným zelím a českých buchet s různými náplněmi. O dokreslení a přiblížení původních krušnohorských tradic se také zasloužil pan Josef V. Nečas z Ostrova nad Ohří s interpretací písní Antona Günthera, nejpopulárnějšího lidového písničkáře Krušných hor, který skoro celý svůj život žil na Božím Daru.

Věříme, že se nám  podaří co nejvíce přiblížit historický vývoj Krušnohoří s přihlédnutím na možnosti a podmínky tradiční krajiny, na historii stravovacích návyků našich předků, zahrnout širokou škálu ověřených regionálních pokrmů do menu v restauracích a hotelech a tím přiblížit přeshraniční region Krušných hor turistům a návštěvníkům i po gastronomické stránce.

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ..., Projektový blog ..., Fotogalerie ...

 

Autor článku: Peter Weigel
Autoři fotografií: Petr Baumann, Peter Weigel 
Projektové propagační materiály si lze objednat v elektronické podobě na adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

2.4.2014

INFORMACE K PROJEKTU
EU - III/2 - INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Naše škola zpracovala v rámci projektu EU – peníze školám, v rámci šablony III/2 následující sady výukových materiálů:

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

EU-1-1-20            Základy přírodních věd

EU-1-21-40          Anglický jazyk

EU-1-41-60          Anglický jazyk

EU-2-1-20            Tělesná výchova

Více informací ..., Databáze šablon ...
Autor článku: Peter Weigel

 

27.3.2014

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ-UČITELŮ ŠKOL MĚSTA NEJDEK
Občerstvení zajištěné žáky oboru Stravovací a ubytovací služby - 27. 3. 2014

Dov Pod vedením paní Kateřiny Budínové připravili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-52-E/01) opět občerstvení v rámci akce pořádané Městem Nejdek - Odborem kultury: Setkání důchodců-učitelů škol Města Nejdek v kinokavárně. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

Více ve fotogalerii ...

Autor článku: Peter Weigel
Autorka fotografií: Kateřina Budínová

 

27.3.2014

OSTERSPAZIERGANG DURCH ERZGEBIRGE ... - SPOLEČNÉ VAŘENÍ V BSZ ANNABERG-BUCHHOLZ
PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE" ...

Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) se měli možnost aktivně podílet na přípravě původních a současných saských pokrmů - předkrmu s názvem "Lososová růže s koprovo-medovou omáčkou" (Lachs mit Dill-Honig-Senf-Soße) a "Falešný králík s mangoldem" (Falsches Kaninchen mit Mangoldbällchen).

Společně s učni z německého BSZ für Ernährung, Technik und Wirtschaft des Erzgebirgskreises Annaberg-Buchholz za přítomnosti učitelek odborného výcviku paní Michaely Kaštánkové a Marie Gersdorfové, paní Eberleinové s paní Fischerovou z BSZ Annaberg-Buchholz prokázali vybraní žáci 1. ročníku své znalosti z odborné části výuky a dokázali vytvořit gastronomické kreace, velmi zajímavá byla především kombinace teplé a studené kuchyně. Žáci si měli možnost vyrobit také vlastní velikonoční ozdoby, závěr tvořila řada sportovních her a aktivit, při kterých byli žáci za své sportovní výkony bohatě odměněni.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ..., Fotogalerie 1 - © Peter Weigel,
Fotogalerie 2 - © Petr Baumann, Fotogalerie 3 - © Michaela Kaštánková

Autor článku, publikace projektu: Peter Weigel
Autoři fotografií: Peter Weigel, Petr Baumann, Michaela Kaštánková

 

26.3.2014

NOVÍ NÁSTROJAŘI - PŘIJĎTE MEZI NÁS!

Naše škola se může pochlubit moderní výukou. Kreslíme technické výkresy nejen tužkou, ale i na počítači pomocí programu INVENTOR 12. Žáci k nám chodí bez znalostí kreslení, ale po 3 letech odchází s dobrou úrovní vědomostí. Ti nejlepší mají veliké šance na uplatnění a dobrou práci v oboru a během studia obdrží prospěchové a motivační stipendium - viz charakteristika oboru Nástrojař (23-52-H/01).

Podívejte se na ukázku tvorby součástky „VIDLICE“. Sledujte několik obrázků, jak žáci tvoří a učí se nejprve vytvořit MODEL 3D a potom VÝROBNÍ VÝKRES 2D, případně další modifikace, např. ŘEZY.

Autor článku a fotodokumentace: Jiří Malý

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

 

24.3.2014

BESEDA SE ZÁSTUPCI PREVENTIVNĚ INFORMAČNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR KARLOVARSKÉHO KRAJE
Jaké podmínky jsou nutné pro přijetí k Policii ČR? - 24.3.2014

Dne 24. března 2014 uspořádala škola ve spolupráci s Policií ČR - panem por. Ing. Bc. Pavlem VALENTOU - besedu na téma práce u Policie ČR. Studenti 3. a 4. ročníku oboru Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) byli seznámeni s podmínkami a předpoklady k přijetí do služebního poměru, limity testování nejen po fyzické stránce, ale i řadou faktů o současné práci policie v Karlovarském kraji.

Autor článku: Peter Weigel
Autor fotografií: Ing. Jan Dušek

Dov Fotogalerie ...

 

19.3.2014

ÚČAST NA ODBORNÉ KONFERENCI "ICT VE ŠKOLSTVÍ" V PRAZE - 19.3.2014
“MÁ-LI SE ČLOVĚK STÁT ČLOVĚKEM, MUSÍ SE VZDĚLAT“ – J. A. KOMENSKÝ

Ve středu dne 19. března 2014 se v prostorách Malostranského paláce v Praze uskutečnila odborná konference ICT ve školství s přispěním řady firem a za podpory MŠMT ČR. Úvodní slovo patřilo p. Ing, Bc. et Bc. Petru Bannertovi, Ph.D., řediteli odboru vzdělávání MŠMT ČR, který v krátkosti představil Strategii digitálního vzdělávání 2020. Řadu podnětů pro práci s tablety, WiFi technologiemi a informačními systémy doplnily ukázky aktuálních trendů a tendencí ve školních informačních systémech pro výuku žáků, vzdělávání a školení učitelů. Několik příspěvků se zaměřilo také na aktivizaci žákovských dovedností a činností během výuky – používání interaktivních prvků, projektory ovládané dotykem prstů, projekční interaktivní brýle a projektory s funkcí moderátora pro BYODIng.

Autor článku: Peter Weigel

Dov Dov Dov

Fotogalerie ...

 

18.3.2014

EXKURZE DO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V NEJDKU
... SE ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD V TERÉNU – 1. ROČNÍK (V1) – 18.3.2014

V úterý dne 18. března 2014 proběhla exkurze do podnikové Čistírny odpadních vod v areálu společnosti VLNAP Nejdek. Žáci prvního ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zaměření na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) byli seznámeni panem Sýkorou technologií úpravy odpadních vod v Nejdku. Technologická úprava odpadní vody je finančně náročná a ročně stojí ČOV před 10 milionů korun. Je zde 600 tun odpadů ročně. Od roku 1997 až do roku 1999 byla prováděna rekonstrukce, vody byly vypouštěny do Rolavy. Od roku 1999 se vše čistí zde v Nejdku. Produkty čištění: voda, dusík, oxid uhličitý, biomasa s bakterií, síran železnatý – sráží chemické části. Hodnota PH činí 8 – 10. Jsou zde dvě stoky vedoucí přes město - první stoka "9. květen" a "Rolavská". Druhá stoka "Lipová", "Gagarinova a Okružní" – voda přetéká přes měrné objekty, začíná u silně znečištěné vody a končí čistou vodou.

Autorka článku: Adriana Dotzauerová, V1
Autoři fotografií: studenti třídy V1

Dov Dov Fotogalerie ...

 

12.3.2014

PODPORA KARLOVARSKÉHO KRAJE ... 
PŘEDÁNÍ STIPENDIÍ ŽÁKŮM OBORU NÁSTROJAŘ (23-52-H/01) - 11.3.2014

Žáci tříletého učebního oboru Nástrojař (23-52-H/01), který má na naší škole dlouholetou tradici, obdrželi z rukou p. ředitele Mgr. Josefa Dvořáčka, p. Ing. Marcely Polcarové z OP Stará Role a třídního učitele p. Jiřího Malého pamětní listy za udělená motivační a prospěchová stipendia. Atraktivitu oboru zvyšuje také spolupráce s řadou odborných firem a sociálních partnerů, ve kterých si žáci osvojují v rámci odborných praxí práci s nejmodernějšími technologiemi a mohou nalézt budoucí pracovní uplatnění.

Autor článku: Peter Weigel
Autorka fotografií: Kateřina Budínová, Ing. Marcela Polcarová

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

7.3.2014

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU PROF. GOTTHARDA B. SCHICKERA
Projekt ZIEL 3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge" - 2.4.2014

Dov


Poznejte kulturu a gastronomii Krušných hor na obou stranách hranice
a recepty, které již byly málem zapomenuty ...

V rámci přeshraničního projektu ZIEL3 Vás zveme
dne
2. dubna 2014 na odbornou přednášku:

Prof. Gotthard B. Schicker
"NEINKREITERSUPP, SCHIB(B)ÖCKER ODER BUCHTELN? 
aneb krušnohorská kuchyně“

Přednáška s ochutnávkou, kterou zajištují žáci
odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01), se uskuteční v budově školy SOŠ  a SOU v Nejdku (Rooseveltova 600), od 14 hodin v učebně č. 1.

Potvrzení účasti lze zaslat i elektronicky pomocí kontaktního formuláře (Peter Weigel).
Děkujeme Vám a těšíme se na Vaši účast.

Plakát ke stažení (.pdf), Projektový blog ...Projektový kalendář ...

Autor článku: Peter Weigel

 

4.3.2014

KDYŽ ZAÚTOČÍ, NENÍ ÚNIKU ... 
O LÁSCE A VĚRNOSTI - VIRUS HIV - 4.3.2014

Žáci prvních ročníků SOŠ a SOU Nejdek a někteří učitelé se 3. - 4. března 2014 zúčastnili poutavé přednášky populárního kazatele Tomáše Řeháka. O čem byla přednáška? O nepřetržité dvouhodinové pozornosti žáků, kteří se dozvěděli potřebné informace pro svůj život o HIV pozitivních lidech na Zemi. O tom, že v JAR v Africe bylo 6 milionů HIV pozitivních osob. O tom, že v Irkutsku (Rusko) bylo (rok/ počet nakažených HIV): 1998/36, 1999/1 900, 2000/12 000 osob. O tom že v tamních středních školách jsou HIV pozitivní žáci. O tom, že ve městech Kraslice, Nejdku, Karlovy Vary, Sokolov jsou taky HIV pozitivní lidé a nemají to napsané na čele - možná to neví ...
Můžeme se nakazit i my? Tyto HIV nakažené osoby nemusí podle zákona informovat spolužáky, rodiče ani zaměstnavatele ... V ČR je přes 10 000 HIV pozitivních jedinců.

Hádanka pro tebe: Virus HIV je přítomen: ve slinách, slzách, stolici, krvi, zvratcích, moči, pokožce, mateřském mléce, vlasech, potu? (Ve dvou položkách není...). Krevní test je anonymní a bezplatný. Přednáška se nám všem líbila.

Autoři článku: Žáci SOŠ a SOU Nejdek
Autor fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

 

Zpět | Nahoru