• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home 7/2012 - 6/2013

7/2012 - 6/2013

 

 

4.7.2013

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE ČTVRTÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

Čtvrté kolo přijímacích zkoušek bude probíhat

dne 29. srpna 2013 od 8:00 hod.

formou testů z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka (dotazník), které budou zajištěny firmou SCIO. Kritéria přijímacího řízení zůstávají nezměněna - viz příloha.

Vedení školy

Více k přijímacímu řízení 2013/2014 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

3.7.2013

VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

Vyhodnocení 3. kola přijímacích zkoušek v SOŠ a SOU Nejdek konaných dne 3.7.2013 pro obor Veřejnoprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) (viz příloha ve formátu .pdf). Po obdržení rozhodnutí ředitele školy o přijetí musí uchazeč se zákonným zástupcem nejpozději do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek
Rooseveltova 600
362 21 NejdekStudijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2013/2014 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

27.6.2013

UČEBNA BUDOUCÍHO 2. ROČNÍKU OBORU VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Kreativní inspirace našich žáků ... 27.6.2013

Svoji třídu si vyzdobili sami žáci - na zdech jsou motivy typické pro anglicky a francouzsky mluvící země, najdete tu např. panorama Manhattanu, Harbour Bridge v Sydney, Eiffelovu věž - vše doplněno fotografiemi z aktuálního dění. Díky pomoci p. Ing. Silvie Flídrové vznikl další pěkný prostor plný zajímavých nápadů a inspirace.

Autorka fotografií: Ing. Silvie Flídrová

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

27.6.2013

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Nabízíme ubytování na našem Domově mládeže během školních prázdnin pro maximálně 25 osob. Cena jednoho lůžka na den je 200,-  Kč. Více informací na tel. 603 471 396, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Autor článku: Radovan Němec, vedoucí vychovatel DM

Dov Dov Dov
Více informací ...

 

25.6.2013

NAŘÍZENÍ ŘEDITELE ŠKOLY ZE DNE 24. ČERVNA 2013

Dov Z bezpečnostních důvodů je po dobu rekonstrukce střechy a výměny hromosvodů v OP Stará Role, Závodu míru 144, 360 17 Karlovy Vary, od dnešního dne zakázán pohyb žáků a zaměstnanců v prostoru za budovou školy a pod pracovními plochami, kde je montáž prováděna. Informace sdělí žákům třídní učitel, zaměstnancům nejbližší nadřízený.

Dokument ke stažení (.pdf)

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy


 

24.6.2013

PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"
Zkoušíme rezepty krušnohorské kuchyně ... Wir probieren Rezepte erzgebirgischer Küche ...

Pod vedením p. Michaely Kaštánkové, učitelky odborného výcviku, si žáci 1. a 2. ročníku (tříd S1A, S1B a S2S) měli možnost v rámci projektu „ERZGEBIRGE/ KRUŠNOHOŘÍ KULINARISCH ERLEBEN - Regionale Küche als Ausdruck einer (wiederentdeckten) gemeinsamen Identität im sächsisch-böhmischen Grenzraum“ vyzkoušet přípravu pokrmů krušnohorské kuchyně jako např. brambrdle, husí polévku s fazolemi, houbový guláš nebo bramborové trojhránky apod. Nechyběly ani pokrmy z obyčejných ingrediencí, jako jsou brambory, čočka nebo maso, které se na talíř dostávaly kvůli hospodářské situaci zdejších obyvatel.

Dov Dov Dov
Více informací o projektu ..., Projektový blog ..., Fotogalerie (M. Kaštánková), Fotogalerie (K. Budínová)

Autorka fotografií: Michaela Kaštánková, Kateřina Budínová

 

24.6.2013

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ A VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
OBOR STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-52-E/01)
- 21.6.2013

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

20.6.2013

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ  
OBORY VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01)
A MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ (23-44-L-/01) - 20.6.2013

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

18.6.2013

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ A VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
OBOR NÁSTROJAŘ (23-52-H/01)
- 18.6.2013

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

18.6.2013

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU NÁSTROJAŘ (23-52-H/01) - 14.6.2013

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

17.6.2013

SPORTOVNÍ TURISTICKÝ KURZ V3 - 10.-13.6.2013

Dov Ve dnech 10. - 13.6. 2013 proběhl již tradičně pobytový turistický kurz žáků naší školy v Horské chatě HydroPenzionu Ševčíkovi na Mariánské u Ostrova nad Ohří. Cílem této akce bylo nejen poznávání Krušnohoří, ale také zlepšení mnohdy chabé fyzické kondice žáků - např. pěší tůra a lanovka z Jáchymova na Klínovec, okolí Božího Daru a návštěva bazénu v Jáchymově.

Více ve fotogalerii ...

Autoři článku: Ing. Jana Mazáčková, Ing. Jan Dušek


 

17.6.2013

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-52-E/01)
4. - 12.6.2013

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

16.6.2013

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE PŘIHLAŠOVÁNÍM K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PODZIM 2013

Žáci, kteří se chystají vykonat maturitní zkoušku nebo některou její část v podzimním zkušebním termínu 2013, si musejí podat přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 25. června 2013. Pro tyto žáky byl připraven stručný Průvodce přihlašováním, který obsahuje veškeré důležité informace, které s procesem přihlašování žáků souvisejí.

Dokument ke stažení (.pdf)

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

13.6.2013

STRETECH 2013 NA ČVUT V PRAZE
Prezentace prací studentů středních škol  12.6.2013

České vysoké učení technické v Praze pořádalo ve středu dne 12. června 2013 setkání a prezentaci prací studentů středních škol StreTech 2013. Letos se zúčastnil za učitele Petr Orthacker. Žáci samostatně prezentovali práci naší školy "PORTÁLOVÝ JEŘÁB“. Všem zájemcům trpělivě vysvětlovali jeho funkci, princip a použití. Za odměnu dostali na památku DIPLOM podepsaný organizátorem akce Ing. Karlem Vítkem CSc. Společně jsme si prohlédli i velkou knihovnu technické literatury, která sousedí s ČVUT a slouží hlavně studentům. Je třeba poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili. Informace o konferenci StreTech jsou uvedeny také na internetu: http: //www.fsid.cvut.cz/stretech/.

Autor článku: Petr Orthacker

Dov Dov Dov
Fotogalerie ..., Prezentace ..., Stránky STRETECH ...,  Portálový jeřáb - video ...

 

12.6.2013

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ A VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 4. ROČNÍKU

Dov


Slavnostní předání maturitních vysvědčení a vysvědčení o závěrečné zkoušce se uskuteční v následujících termínech:

Obor: Nástrojař (23-52-H/01)
úterý 18. června 2013 od 9:00 hodin
obřadní síň města Nejdek


Obory: Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) a Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01)
čtvrtek 20. června 2013 od 10:00 hodin
obřadní síň města Nejdek

Obory: Stravovací a ubytovací služby (65-52-E/01)
a Strojírenské práce (23-51-E/01)
pátek 21. června 2013 od 9:00 hodin

OP DM Lidická, Karlovy Vary - Drahovice
ve společenském sále
Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

6.6.2013

PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"
Navštěva představitelů Berufliches Schulzentrum Annaberg-Buchholz v Nejdku - 6.6.2013

Dov


Další setkání v rámci projektu ZIEL 3 se tentokráte uskutečnilo v prostorách budov školy v Nejdku a Karlových Varech - Staré Roli. Naše projektové partnery z německého Berufliches Schulzentrum für Ernährung, Technik und Wirtschaft des Erzgebirgskreises v Annaberg-Buchholz - pana Bechera, zástupce ředitele, paní Eberlein - vyučující odborného výcviku a paní ThielePodpory hospodářského rozvoje okresu Krušnohoří jsme důkladně seznámili s prostory určenými pro výuku odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby a dohodli jsme předběžné termíny a postupy v dalším pokračování projektu.

Znáte-li některý tradiční krušnohorský recept nebo jednoduchý pracovní postup? Prosíme Vás o spolupráci při objevování a hledání kořenů tradiční krušnohorské gastronomie.

Více informací o projektu ...
Projektový blog ..., Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel

 

6.6.2013

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORŮ NÁSTROJAŘ A STROJÍRENSKÉ PRÁCE
V PROSTORÁCH OP PŘI METALIS, s.r.o.

Dov Dov Dov

Fotogalerie ...

Autor fotografií: Petr Orthacker

 

6.6.2013

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: SPOLUPRÁCE PODNIKŮ A ŠKOL
Modely kooperativní spolupráce se zahraničními partnery ... - 4.6.2013

Dov


Za účasti pana Detlefa Lingemanna, velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze, pana Petra Bannerta - vedoucího odboru SŠ MŠMT ČR, zástupce Obchodní a průmyslové komory v Regensburku pana Richarda Brunnera, Řemeslnické komory Dolního Bavorska - Horní Falce pana Ludwiga Rechenmachera a představitelů řady zahraničních firem se v prostorách Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze uskutečnila konference s cílem představit a aplikovat německý duální systém formou kooperativního modelu do prostředí odborného vzdělávání na středních školách v ČR.

Zástupci firem kladli důraz na efektivitu spolupráce se středními školami a zmínili různé příklady z praxe odborného vzdělávání, kterými by rádi umožnili každému žáku profilování se nejen ve školním, ale především ve firemním prostředí, také kladli důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků přímo v daných firmách s cílem vytvořit optimální podmínky pro uplatnění absolventů škol a cílené reagování na podmínky pracovního trhu, motto konference bylo "Vzdělávání mladých lidí dnes je konkurenceschopnost celé Evropy v blízké budoucnosti!" Pokračování článku ...


Více informací o velvyslanectví ...Stránky IHK Regensburg - pobočka v Plzni ..., Fotogalerie ...

Autoři článku: Mgr. Josef DvořáčekPeter Weigel

 

30.5.2013

SOUTĚŽ V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

V měsících duben a květen proběhla již tradičně soutěž v TD, tentokrát trochu v jiné podobě viz příloha. Vše proběhlo bez problémů a vyhodnocení žáci dostanou odměnu a diplom při vydávání vysvědčení. Děkuji všem pedagogům - strojařům za objektivní hodnocení.

Autor: Jiří Malý

Dov  
Více informací o soutěži ..., Vyhodnocení soutěže ..., Ukázka ...

 

27.5.2013

MATURITNÍ ZKOUŠKY 4. ROČNÍKU  

Ve dnech 17. - 24. května 2013 probíhala ústní část maturitních zkoušek oborů Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) a Mechanik (23-44-L/01).

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

Autor: Peter Weigel

 

24.5.2013

INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE JARO 2013 ...

V souvislosti s právě probíhajícími maturitními zkouškami jsou uveřejněny následující materiály - Maturitní zpravodaj č. 19 obsahuje informace pro maturanty, kteří byli úspěšní a méně úspěšní, informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu a odpovědi na nejčastější dotazy žáků k výsledkům písemných zkoušek SČ MZ. 

Více informací na www.novamaturita.cz

Maturitní zpravodaj č. 19 ke stažení (.pdf), Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí (.pdf), Odpovědi na nejčastější dotazy žáků (.pdf)

Vedení školy

 

19.5.2013

EXKURZE DO FIRMY CHODOS s.r.o. V CHODOVĚ - 16.5.2013

Dne 16. května 2013 se uskutečnila exkurze ve firmě Chodos Chodov. Podnikatelským programem je výroba různě velkých lisů na zhotovování pneumatik. Celkem 25 žáků naší školy vidělo mnoho zajímavého z hlediska organizace výroby, skladování polotovarů, pálení plazmou, svařování, třískového obrábění a montáže. Jako strojaře nás zaujalo především: honování, výroba ozubených kol odvalovacím způsobem, dělový vrták (pro délku otvoru až 3,5 metru), horizontální vyvrtávací stroje s průměrem vřetena 160 mm, CNC stroje a další pracovní činnosti. Zjistili jsme, že základní výrobní dokumenty jsou stále výkresy a technologické postupy. Důležití jsou rovněž šikovní řemeslníci – potkali jsme několik absolventů naší školy. Děkuji průvodcům za výklad a žákům za kázeň a zájem. Těšíme se na viděnou za 2 roky. Přidávám ještě několik fotografií.

Autoři článku: Jiří Malý, Ing. Jan Švandrlík

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

 

16.5.2013

PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"
Navštěva p. Prof. Gottharda B. Schickera s chotí - 16.5.2013

Dov


Znáte-li některý tradiční krušnohorský recept nebo jednoduchý pracovní postup? Prosíme Vás o spolupráci při objevování a hledání kořenů tradiční krušnohorské gastronomie.

Setkáním s p. Prof. Schickerem pokračujeme v analýze oblasti gastronomie a hledáme možné uplatnění historických receptů v moderní kuchyni. Chceme co nejvíce navázat na tradiční pokrmy krušnohorské kuchyně, obzvláště zkoušením historických receptů s cílem kooperativních aktivit škol a center odborné přípravy pro stravování na obou stranách hranice - nejen na tradiční pokrmy, ale především na jídla, která byla typická pro chudší obyvatele regionu jako Rauchermad nebo také Raachemaad - šlo o vařené, nastrouhané a na pánvi smažené brambory s trochou mouky.

Více informací o projektu ...Projektový blog ..., Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel

 

15.5.2013

INVESTUJEME DO NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE VYUČOVÁNÍ ...

Z prostředů projektů „Modernizujeme výuku“ a „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí“ je v současnosti ve škole postupně obnovována didaktická technika - vizualizéry, dataprojektory, interaktivní tabule. Další fáze se týká také obnovy počítačové učebny č. 8 a softwaru na odborné učebně č. 10.

Rozšířili jsme nabídku interaktivní výuky o intranet určený pro žáky školy. Po zadání příslušných přihlašovacích údajů si mohou najít aktuální materiály a úkoly k jednotlivým předmětům, případně si interaktivní formou ověřit správnost svých řešení. 

PŘÍSTUP DO INTRANETU ŠKOLY ...
Fotogalerie z instalace interaktivní tabule dne 15.5.2013 ...

 

Autor článku: Peter Weigel

 

 

26.4.2013

KOMBINOVANÁ PÍSEMNÁ A PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA OBORU MECHANIK
(23-44-L/001) 

Ve dnech 22. - 25. dubna 2013 probíhala v prostorách odloučeného pracoviště pro praktické vyučování při firmě Metalis, s.r.o. kombinovaná písemná a praktická maturitní zkouška oboru Mechanik (23-44-L/001).

Autor: Petr Baumann, zástupce pro praktické vyučování

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ..., Video na youtube.com ...

 

25.4.2013

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU VE STŘEDNÍ ŠKOLE
pro školní rok 2013/2014

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU
VE STŘEDNÍ ŠKOLE

FORMÁT .XLS

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ-STUDIU
VE STŘEDNÍ ŠKOLE


FORMÁT .PDF

TISKNOUT OBOUSTRANNĚ NA JEDEN LIST PAPÍRU!

Více k přijímacímu řízení 2013/2014 ..., Přehled nabízených oborů ...

Vedení školy

 

24.4.2013

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

Vyhodnocení I. kola přijímacích zkoušek v SOŠ a SOU Nejdek konaných ve dnech 22. – 23.4.2013 pro obory: Veřejnoprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) (viz příloha ve formátu .pdf) a Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01).

Všichni žáci uvedeni
nad červenou čarou splnili kriteria pro přijetí do shora uvedených oborů a budou přijati. Po obdržení rozhodnutí ředitele školy o přijetí musí uchazeč se zákonným zástupcem nejpozději do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek

Žákům uvedeným pod čarou, kteří kriteria I. kola přijímacích zkoušek nesplnili, nabízíme umístění v našich oborech v rámci náhradního termínu 6. května 2013 a II. kola přijímacího řízení - termín stanovíme v nejbližší době.


Studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)
Studijní obor Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01)

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2013/2014 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

23.4.2013

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 - UČEBNÍ OBORY

Všichni zájemci o uvedené učební obory otevírané ve školním roce 2013/2014, kteří splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy, budou přijati.

Rozhodnutí o přijetí Vám bylo odesláno poštou a zápisový lístek můžete osobně odevzdat v kanceláři ředitele školy. Zájemci, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem vyznačeným červenou barvou - viz příloha v .pdf (Acrobat Reader) a dokument v MS Word

V rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka bude vyznačen pouze kód a počet získaných bodů, pod kterým byl daný žák veden u příjímacího řízení.


Učební obor: 23-52-H/01 Nástrojař

Učební obor: 23-51-E/01 Strojírenské práce


Učební obor: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

 

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2013/2014 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

17.4.2013

OCENĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU OBORU MECHANIK (23-44-L/001) 
1. MÍSTO V SOUTĚŽI V SOUTĚŽI ASTOS MACHINERY A.S. - 16.4.2013

Firma Astos Aš, se kterou spolupracujeme v oblasti vzdělávání žáků SOU v oboru nástrojař, vyhlásila soutěž pro základní a střední školy pro oblast teorie a praxe. Cílem mělo být vytvoření či zhotovení prací souvisejících s výrobním programem firmy a zapojení co největšího počtu okolních škol v regionu Karlovarského kraje do této akce. Pro oblast praktických dovedností to bylo zhotovení makety některého výrobku firmy a to z jakéhokoli materiálu. Akce se mj. zůčastnila i největší škola v regionu - ISŠTE v Sokolově. Naši studenti Petr Juren a Marcel Zahálka se pod vedením pana Petra Orthackera zapojili do akce v oblasti "praktické" a se svým nápadem a výrobkem funkčního modelu portálového jeřábu, vyrobeného na odloučeném pracovišti strojírenském, Závodu míru 340 v Nejdku, se stali bezkonkurenčními vítězi této soutěže a za svoji snahu získal každý z nich tablet Asus v hodnotě 6000 Kč. Vyhlašování vítězů proběhlo v areálu firmy Astos v Aši za účasti sdělovacích prostředků i regionální televize. Můžeme si jen přát, aby nám, mistrům odborného výcviku a učitelům, bylo dál umožněno pracovat a vzdělávat schopné studenty, kteří budou pevným článkem naší společnosti. Více informací o soutěži ...

Autor: Petr Orthacker

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ..., Stránky firmy ASTOS MACHINERY a.s. ...

 

15.4.2013

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

První kolo přijímacích zkoušek bude probíhat ve dvou stanovených termínech 22. a 23. dubna 2013 (vždy od 8:00 hod.) tak, aby bylo všem uchazečům, kteří podali dvě přihlášky, umožněno testy vykonat. Přijímací zkoušky budou probíhat formou testů z obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka (dotazník), které budou zajištěny firmou SCIO. Jejich výsledky budou součástí hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení.

Více k přijímacímu řízení 2013/2014 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

10.4.2013

FINÁLE SOUTĚŽE "BÜCHERWURM" V PARDUBICÍCH
Cornelia Funke - "Tintenherz" - fantasy román pro mládež

Žák 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) Michal Halva reprezentoval naši školu dne 10.4.2013 v pardubickém Divadle 29 na celostátním finále Soutěže v předčítání německého textu. V kategorii IV určené pro střední odborné školy dokázal obhájit hezké 5. místo v interpretaci textu. Navštívil také Východočeské muzeum v Pardubicích a prohlédl si nejdůležitější pamětihodnosti s výkladem. Po příjezdu do Prahy následovala prohlídka výstavy fotografické tvorby rakouské fotografky Gerti Deutsch v prostorách Rakouského kulturního fóra na Jungmannově náměstí a knihovny Goethe-Institutu na Masarykově nábřeží s možností seznámení se s aktuálními materiály, audiovizuálními médii určenými pro jazykové zkoušky jednotlivých úrovní.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel

 

9.4.2013

PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"
Představili jsme naše projektové záměry … 9.4.2013

V prostorách Berufliches Schulzentrum für Ernährung, Technik und Wirtschaft des Erzgebirgskreises v saském městě Annaberg-Buchholz proběhlo dne 9. dubna 2013 zahajovací setkání projektu „ERZGEBIRGE/ KRUŠNOHOŘÍ KULINARISCH ERLEBEN - Regionale Küche als Ausdruck einer (wiederentdeckten) gemeinsamen Identität im sächsisch-böhmischen Grenzraum“. Ředitel školy p. Mgr. Josef Dvořáček, zástupce pro praktickou výuku p. Petr Bauman a vyučující předmětu Německý jazyk p. Peter Weigel představili s podporou žákyň 3. ročníku Lucií Horváthovou a Ivou Žádníkovou plánované záměry ve vztahu k dotačnímu titulu projektu Ziel 3 „Ahoj sousede. Hallo Nachbar“.

Dov Dov Dov
Více informací o projektu  ...Více ve fotogalerii ...

Autor článku: Peter Weigel

 

5.4.2013

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ-UČITELŮ ŠKOL MĚSTA NEJDEK
Občerstvení zajištěné žáky oboru Stravovací a ubytovací služby - 4. 4. 2013

Žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-52-E/01) pod vedením učitelky odborného výcviku paní Kateřiny Budínové připravili občerstvení v rámci akce pořádané Městem Nejdek - Odborem kultury. Pro setkání důchodců-učitelů škol Města Nejdek při příležitosti dne učitelů dne 4. dubna 2013, které se konalo v kinokavárně, je již tradičně zajišťována obsluha žáky naší školy. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli.

Autor článku: Petr Baumann, zástupce ředitele pro praktickou výuku

Dov Dov  Více ve fotogalerii ...

 

26.3.2013

PROJEKT ZIEL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"
Podpořte naše projektové partnerství hledáním starých receptů ...

Součástí turistického potenciálu Krušných hor je specifická regionální gastronomie tradiční krušnohorské kuchyně. Máme snahu objevovat a vracet se ke společným historickým kulturním kořenům, k nímž ty gastronomické náleží. Proto Vás prosíme o spolupráci při objevování a hledání kořenů tradiční krušnohorské gastronomie. Znáte-li některý tradiční krušnohorský recept, zašlete jeho název a jednoduchý pracovní postup na naši adresu: SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek. Uvítáme informační prameny, starý sešit s recepty nebo zapsanou vzpomínku z vyprávění pamětníků. Na obálku napište heslo Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge. Budete-li mít zájem, kontaktní informace Vám poskytneme na adrese www.sosnejdek.cz. Elektronicky na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo můžete přispět do našeho projektového blogu.

Článek žákyně 3. ročníku K. Šulekové
(obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí, 68-43-M/01) ...

Děkujeme, žáci a učitelé školy

Dov Dov Dov
Fotogalerie z prezentace projektu v Karlových Varech 26.3.2013 ...

Dov Dov
Více informací o projektu  ..., Leták ke stažení ...Flugblatt zum Herunterladen ..., Projektblog ...

Autor článku a propagačních materiálů: Peter Weigel

 

25.3.2013

BESEDA VE VĚZNICI V OSTROVĚ NAD OHŘÍ

Dne 25. března 2013 navštívili žáci oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) pod vedením p. Ing. Jany Mazáčkové věznici s dozorem pro výkon trestu odnětí svobody pro dospělé muže.

Autor: Ing. Jana Mazáčková

Dov Dov Dov Více ve fotogalerii ...

 

21.3.2013

NOVÉ PROGRESIVNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Prezentace izraelské firmy ISCAR Ltd.

Dne 21. března 2013 se p. Ing. Roman Zatloukal zúčastnil na IŠŠTE v Sokolově workshopu v oboru strojírenství na téma Nové progresivní materiály a konstrukce obráběcích nástrojů. Lektorem akce byl p. Evžen Horváth, pracovník zastupitelské pobočky firmy ISCAR Ltd. pro ČR. Více informací o firmě ...

Autor: Ing. Roman Zatloukal

Dov Dov  Více ve fotogalerii ...

 

18.3.2013

EXKURZE DO FIRMY WITTE AUTOMOTIVE NEJDEK
1. ročník oboru Nástrojař - 15.3.2013

Nástrojaři z třídy N1 navštívili dne 15. března 2013 partnerskou firmu Witte v Nejdku. Přivítala nás paní Martina Poštová a představila Witte Automotive v tom nejlepším světle. Firma začala s 10 pracovníky v roce 1992 a dnes tu pracuje asi 1 600 lidí. Vyrábí se zde zamykací a uzavírací systémy do automobilů světoznámých značek. Viděli jsme pulzující dílny, kde vznikají nejprve plastové odlitky a ty se montují v technologickém procesu s dalšími díly do konečné podoby výrobku. Jako strojaře nás nejvíce zaujala NÁSTROJÁRNA, kde pracuje mnoho našich absolventů včetně pana Petra Richtera, který nás provedl po dílně. Bylo zajímavé vidět práci elektroerozívních strojů a CNC frézek kde se může „fréza-nástroj“ o průměru 0,5 mm otáčet až 60 000 otáček za minutu. Daleko bližší nám však byly konvenční obráběcí stroje jako soustruhy, frézky a brusky s vodorovným vřetenem. Mohli jsme si prohlédnout rozebranou „formu–nástroj“ na výztuhu dveří, kde byly dobře vidět jednotlivé části jako spodek,vršek, stolička, jádra a vložky, vyhazováky včetně samostatných vstřikovacích jednotek tzv horké vtoky. Celá exkurze byla velice zajímavá a těšíme se na další „díl“ ve 2. ročníku.

Autor: Jiří Malý

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ..., Stránky firmy Witte Automotive Nejdek, spol. s.r.o.

 

8.3.2013

MATT a HURRY
TRÉNINK MATURITNÍCH PÍSEMEK

Občanské sdružení MATT a HURRY, o.s. připravilo projekt na podporu přípravy studentů k maturitním písemkám s názvem Mattův trénink maturitních písemek. Projekt je konstruován tak, aby tréninku písemek mohli využít jak žáci pro svoji individuální přípravu (žáci si písemku napíší doma a pošlou ji k vyhodnocení), tak učitelé jako doplněk předmaturitní přípravy (učitel se žáky napíše písemku ve škole a pošle je k vyhodnocení). Hodnocení písemek provádějí výhradně certifikovaní centrální hodnotitelé, kteří opravovali písemné práce v rámci maturit 2012. Trénink osobně řídí a každé hodnocení kontrolují loňské šéfhodnotitelky maturitních písemek, kterým prošly rukama tisíce maturitních prací. Samo hodnocení písemky obsahuje nejen standardní „maturitní“ bodové ohodnocení, ale i opravenou písemku s vyznačením chyb, komentář k jednotlivým bodům (vysvětlení proč a za co student dostal příslušný počet bodů) a doporučení, v čem je žádoucí se zlepšit a jak se vyvarovat chyb.

Více informací ...Leták ke stažení (.pdf)


Dopis pro rodiče (.pdf)


Dopis pro učitele (.pdf)

Vedení školy

 

27.2.2013

STIPENDIA VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM 2013

V příloze najdete Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech na středních školách zřizovaných Karlovarským krajem.  

Výše motivačního stipendia činí za každé pololetí školního roku
a) v 1. ročníku 1500,- Kč,
b) ve 2. ročníku 2000,- Kč,
c) ve 3. a 4. ročníku 2500,- Kč.

Výše prospěchového stipendia činí za každé pololetí školního roku ve všech ročnících 1000,- Kč.


Dokument ke stažení (.pdf)

Vedení školy

 

 

25.2.2013

EXKURZE PARKHOTEL RICHMOND KARLOVY VARY
STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY - S1.B a S2S - 7.2.2013

V měsíci únoru jsme se žáky tříd S1.B a S2S navštívili PARKHOTEL RICHMOND, který se nachází v klidné části Karlových Varů v blízkosti LETNÍHO KINA a GALERIE UMĚNÍ na břehu řeky Teplé. Hotel byl postaven před více než 160 lety a jeho kapacita je 125 pokojů. Každý pokoj je vybaven satelitní televizí, telefonem, minibarem a trezorem. Hotel má krásnou, moderně zařízenou kuchyni, restauraci, kavárnu s letní terasou, bazén, piano bar a biliárový salonek. Díky ochotným pracovníkům jsme si veškeré prostory s našimi žáky mohli prohlédnout a ochotně jsme naslouchali výkladu provozních pracovníků hotelu a šéfkuchaře. Hotel je obklopen stylovým anglickým parkem, kde je umístěna japonská meditační zahrada a překrásný pavilonek s vlastním pramenem zvaným Štěpánka. Ke společenským akcím slouží sál se stylovou výzdobou, který je velkou chloubou Richmondu, a který má kapacitu pro 200 osob. Žákům se exkurze velmi líbila. Mnozí z nich dosud neměli možnost vidět tak historicky významný, velký a zároveň luxusní hotel. Největším překvapením pro ně bylo však to, že pan šéfkuchař nabídl možnost letní brigády dvěma nejlepším žákům oboru. Vybraní žáci se mohou přihlásit a v letních měsících zdokonalit svojí praxi za finanční odměnu. Za krásnou exkurzi děkujeme všem pracovníkům tohoto nádherného hotelu, kteří se nám s ochotou věnovali.

Autorky: Hana Petričičová, Daniela Rafajová, Eva Melicharová

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

 

19.2.2013

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2013 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 16

Maturitní zpravodaj č. 16 podrobně informuje o maturitní zkoušce z matematiky a povolených pomůckách. Analyzuje úspěšnost v tematických okruzích v didaktickém testu z matematiky na jaře 2012 a přináší několik užitečných rad k přípravě na maturitní zkoušku z matematiky

Maturitní zpravodaj č. 16 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

15.2.2013

MATURITNÍ TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
JARO A PODZIM 2013

Dov Dov Dov

Více informací ..., Maturitní zkouška JARO 2013, Maturitní zkouška PODZIM 2013

Vedení školy

 

14.2.2013

EXKURZE DO FIRMY SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A.S.
M4 (obor Mechanik strojů a zařízení), N2 a N3 (obor Nástrojař)

Ve středu 6. února 2013 se žáci naší školy zúčastnili pod vedením p. Petra Baumana, p. Jiřího Malého a Ing. Jana Švandrlíka exkurze do zpracovatelské části Sokolovské uhelné ve Vředsové. Celkem se zúčastnilo 25 žáků ze tříd M4, N3 a N2. Provázel nás technický ředitel společnosti Ing. Zdeněk Bučko. Nejprve nám pan ředitel nad modelem zpracovatelské části vysvětlil základní technologii zpracování uhlí a vazby mezi jednotlivými provozy. Poté jsme navštívili strojní dílny, kde jsme mj. viděli velký soustruh pro obrobky do průměru 1,4 m a délky 6 m, válcování závitů, WIG a MAG svařovací pracoviště a brusírnu. Následně pokračovala exkurze prohlídkou nové paroplynové energetické jednotky. Prošli jsme halou se dvěma spalovacími turbinami a halou s parní turbinou, kde nám bylo umožněno nahlédnout do akustického krytu na vlastní těleso turbiny. Žáci měli možnost vidět, jak vypadá prostředí turbinové haly při provozu a že provoz je automatický a prakticky bezobslužný. Exkurze končila na velínu paroplynové jednotky.

Autor: Ing. Jan Švanrlík

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

 

8.2.2013

ÚČAST NA OKRESNÍM KOLE OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE ...
Alltägliche Themen und Situationen ...

V prostorách DDM Karlovy Vary reprezentovali naši školu úspěšně žákyně a žák 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí, kteří postoupili ze školního kola dne 16.1.2013. V jednotlivých částech - poslech zaměřený na témata bydlení a sociální problémy, konverzace a situační projev (celkem 12 témat) - získal žák naší školy celkem 82 bodů ze 117 možných a umístil se na pěkném 9. místě z celkově 14 soutěžících.

Dov Dov Dov
Více informací o předmětu ..., fotogalerie soutěže ...

Autor článku: Peter Weigel

 

6.2.2013

MATURITNÍ ZKOUŠKY - PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2013

Podzimní zkušební období: od 2. září do 20. září 2013

Maturitní obory:
68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí
23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení

Maturitní zkouška se řídí zákonem č. 370/2012 Sb. a vyhláškou č. 371/2012 Sb. Uvedené novely najdete na adrese: http://www.msmt.cz/

Změny platné v jarním a podzimním zkušebním období:
zrušena třetí povinná zkouška
zrušeny úrovně obtížnosti
zrušeny zkušební předměty společné části, které byly zamýšleny jako třetí povinný předmět
zrušena možnost konat nejvýše tři nepovinné zkoušky

Žák povinně vykoná ve společné části dvě zkoušky a má výběr ze dvou variant:
český jazyk a literatura a cizí jazyk
český jazyk a literatura a matematika

Současně se žák může přihlásit nejvýše ke dvěma nepovinným zkouškám.

Dokument ke stažení (.pdf), další informace ...

Vedení školy

 

30.1.2013

ŠKOLA ONLINE SPOUŠTÍ OD 2. POLOLETÍ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Informační webové stránky Školy OnLine změní po pěti letech svoji grafickou podobu a strukturu obsahu. Ke změně dojde v pondělí 4. února 2013. Čeká Vás nejen nový informační obsah, ale i rovněž nová grafika a to včetně produktového loga. Publikované informace budou přehlednější, strukturovanější. Strukturovány budou dle jednotlivých rolí uživatelů, kteří nejčastěji pracují se školním informačním systémem. Články ze školského prostředí budou přístupné z adresy portal.skolaonline.cz. Z portálu Školy OnLine se budete moci též přihlásit do vlastního školního informačního systému, kde již uvidíte svůj rozvrh, hodnocení, atd. Zadat své přihlašovací údaje budete moci v pravé horní části. Přesně tak, jak jste byli zvyklí doposud. 

Více informací o SkolaOnline.cz ...Rozvrh od 1.2.2013 ..., Přehled rozvrhů v .pdf

Autor článku: Peter Weigel

 

29.1.2013

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ - HORSKÁ CHATA HYDRO JÁCHYMOV ... 
Aktivně za zimními sporty ...

Lyžařský výcvik se konal v termínu 14. - 18. ledna 2013. Ubytování a stravování bylo objednáno v obci Mariánská u Jáchymova. V pondělí v 9:00 hod. jsme odjížděli objednaným autobusem na Mariánskou, kde v dopoledních hodinách proběhlo ubytování a příprava na odpolední lyžařský výcvik. Na mírném kopci u sjezdovky Náprava bylo provedeno rozřazení do družstev na začátečníky a pokročilé sjezdaře. Třetí družstvo běžkařů, které vedl Ing. Jan Dušek se seznámilo se základy běžeckých stylů a s bezpečností na běžkách na okruhu nad Mariánskou. V úterý a ve čtvrtek jsme vyrazili skibusem na Klínovec na čtyřhodinový výcvik s polední přestávkou. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, sněhová pokrývka dosahovala 80 cm a mrzlo až praštilo. Zato v níže položených městech nebyl žádný sníh a telefonující rodiče ani nechtěli věřit, že lyžujeme jako o závod. Běžkaři vyjeli také v úterý skibusem na Boží Dar, kde si vyzkoušeli připravenou běžeckou stopu na Ježíškově stezce a potom sjeli na běžkách až k chatě na Mariánské. Ve středu byl lyžařský výcvik jen v dopoledních hodinách a po dobrém obědě a poledním klidu jsme navštívili aquacentrum v Jáchymově. Žáci, kteří se nemohli koupat, šli turistický pochod do běžeckého střediska Eduard a zpět. V době volna po večeři probíhal každý den turnaj ve stolním tenise. V pátek vyvrcholily závody na běžkách. Po obědě jsme předali chutné ceny a diplomy všem šikovným a už jsme se loučili s chatou, kde jsme strávili úžasných pět dní. Žákům se lyžařský výcvik líbil a nebudete ani věřit, nechtělo se jim vůbec domů. Autobus nás odvezl do Karlových Varů v 16:15 hod., kde jsme se rozloučili.

Autorka: Ing. Marcela Polcarová - vedoucí lyžařského výcviku

Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

 

29.1.2013

MATURITNÍ PLES V4 a M4

Dne 18. ledna 2013 se uskutečnil v Lidovém domě v Karlových Varech v městské části Stará Role maturitní ples 4. ročníku oborů Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí a Mechanik strojů a zařízení.

Video k nahlédnutí ...

Autor článku: Peter Weigel

 

 

28.1.2013

POZVÁNKA K VÝZKUMU: CERMAT STÁTNÍ MATURITY ...

Žákům 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí je k dispozici v následujících 14 dnech "žákovský" dotazník v rozsahu 10 až 15 minut. Na počátku musí být vyplněno třímístné identifikační číslo školy, které je: 696. Pokud si budete chtít sami prohlédnout žákovský dotazník, použijte stejný odkaz a do kolonky id školy zapište kód 000.

VSTUP DO DOTAZNÍKU ...

Autor článku: Peter Weigel

 

20.1.2013

ROZVRH HODIN OD 1. ÚNORA 2013

Od 1. února 2013 se změní rozvrh hodin u tříd N1 a S1A - změny se týkají vyučujících p. Mgr. Adély Koupé, p. Bc. Dany Vrané a p. učitele Jiřího Malého. V aplikaci Škola online se dané změny projeví až s převodem na druhé pololetí 2012/2013.

Více informací zde ..., Přehled rozvrhů v .pdf

Autor článku: Peter Weigel

 

17.1.2013

ŠKOLENÍ REFERENČNÍCH ŘIDIČŮ ...

Dov

Dne 17.1.2013 proběhlo v prostorách školy školení referenčních řidičů. Po ukončení školení obdržel každý řidič certifikát, že školení úspěšně absolvoval. Toto potvrzení je platné 1 rok.

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček

 

16.1.2013

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE/ SOUTĚŽ V PŘEDČÍTÁNÍ ... 
Sprechen mal anders ...

V prostorách jazykové učebny se dne 16. ledna 2013 uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v Nj. Druhou část tvořila soutěž v předčítání německého textu. Obě soutěže jsou postupové do okresního a celostátního kola.

Dov Dov Dov
Výsledky soutěže, více informací o předmětu ..., fotogalerie soutěže ...

Autor článku: Peter Weigel

 

16.1.2013

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2013 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 15

Maturitní zpravodaj č. 15 informuje o novele maturitní vyhlášky pro maturitní zkoušku JARO 2013 a blíže specifikuje termíny a charakteristiku zkušek jednotlivých předmětů včetně stanoviska MŠMT k úspěšnému ukončení posledního ročníku jako podmínce k připuštění k maturitní zkoušce.

Maturitní zpravodaj č. 15 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček, Peter Weigel

 

8.1.2013

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje jednotné časové schéma (JEZUS) konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ pro jarní zkušební období roku 2013.Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky 2012/2013 - JARO


Model maturitní zkoušky 2013


Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období

Sdělení MŠMT - časový rozvrh konání společné části - 2013 - JARO

Více v informacích o maturitní zkoušce - JARO 2013 ...

Vedení školy

 

8.1.2013

LABORATORNÍ PRÁCE 1. ROČNÍKU - SMĚSI

V hodinách předmětu Základy přírodních věd si žáci 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí pod vedením pana ředitele Mgr. Josefa Dvořáčka osvojili laboratorní dovednosti při určování neznámé směsi

Video k nahlédnutí ...

Autor videa: Mgr. Josef Dvořáček

 

20.12.2012

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE
Soutěžíme ve florbale, vybíjené a šachu

Jako každoročně je na naší škole věnován poslední týden sportovním akcím. Letos byly pro žáky pořádány tři turnaje18. prosince florbalový turnaj pro smíšená družstva. S velkou převahou vyhrálo družstvo M4 posílené děvčaty z V4. Dne 19. prosince byl pořádán turnaj ve vybíjené pro dívky. Opět jednoznačně vyhrály dívky ze 4. ročníku, které obhájily prvenství z loňského roku. Jako poslední byl na 20. prosince vyhlášen šachový turnaj. Zúčastnilo se ho celkem 16 chlapců a 1 dívka z V4. Do závěrečných kol se dostala čtveřice žáků, kteří si zahráli o prvenství vyřazovacím způsobem.

Celkové pořadí: 1. Petr Bača (V3), 2. Lukáš Otcovský (N2), 3. místo - Antonín Sterzik (V2) a 4. místo - Jakub Plechšmíd (V3).

Organizátor turnaje: Ing. Jan Dušek

Dov Dov Dov
Fotogalerie z utkání ve florbale 18.12.2012Vybíjená 19.12.2012 ..., Soutěž v šachu 20.12.2012 ...

 

10.12.2012

NÁVŠTĚVA POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Exkurze 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost - 6.12.2012

Studenti 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí navštívili 6. prosince 2012 pod vedením p. Ing. Ivany Schwarzové a p. Ing. Jany Mazáčkové Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Exkurze začala projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny v informačním středisku, které je umístěno na Malostranském náměstí. Následovala prohlídka významných prostor s výkladem, která zahrnuje návštěvu předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlých prostor.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel
Autorky fotografií: Ing. Ivana Schwarzová, Ing. Jana Mazáčková

 

7.12.2012

PODÍLÍME SE NA TVORBĚ DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH MATERIÁLŮ

Dov Učitelé SOŠ a SOU Nejdek se podílejí na tvorbě Digitálních učebních materiálů v rámci projektu Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje. Digitální učební materiály vytváří pro výuku učitelů v celém Karlovarském kraji. Spolu se správními zaměstnanci se dne 7. prosince 2012 seznámili s prezentací Ing. Stanislava Jambora na téma Školský portál Karlovarského kraje

Fotogalerie ..., Video ze školení ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel, Mgr. Josef Dvořáček

 

4.12.2012

ORIENTACE V MOŽNOSTECH DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PO MATURITNÍ ZKOUŠCE

Dov Studenti maturitních oborů Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí a Mechanik strojů a zařízení se měli možnost informovat nejen o oborech vyučovaných na vyšších odborných a vysokých školách, ale i o přípravných kurzech jednotlivých fakult

Fotogalerie ...

 

20.11.2012

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
"Co vím a umím, mi nikdo nevezme. Je to moje největší bohatství."

V průběhu propagačního dne školy si mohli budoucí uchazeči o studium prohlédnout prostory všech pracovišť teoretického úseku a úseku praktického vyučování. Za pomoci studentů 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost a 1. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby dostali žáči 9. tříd ZŠ příležitost nejen prověřit si své odborné dovednosti a znalosti, ale mohli se také aktivně účastnit výuky v jednotlivých předmětech.

Dov Dov
Fotogalerie ze dne otevřených dveří ..., Videoprezentace jednotlivých oborů školy ...

 

21.11.2012

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2013 - INFORMACE O PŘIHLAŠOVÁNÍ PRO ŽÁKY ŠKOLY

Přihlašováním k MATURITNÍ ZKOUŠCE 2013 provede žáky informační materiál s názvem "Podávám přihlášku k maturitě 2013". Podle platné maturitní vyhlášky je termín předání přihlášek řediteli školy 1. prosince 2012.

Pro přípravu k maturitní zkoušce budou žákům k dispozici, stejně jako v loňském školním roce, ilustrační testy, vydávané budou na konci března 2013. Ilustrační testy budou obsahovat didaktické testy odpovídající základní úrovni obtížnosti dle platných katalogů požadavků pro povinné předměty společné části MZ a rovněž ilustrační zadání písemných prací pro český jazyk a literaturu a cizí jazyky. Již nyní jsou na adrese www.novamaturita.cz, v sekci Testy a zadání, k dispozici ilustrační a ostré testy z předchozích ročníků maturitní zkoušky.

Průvodce žáka přihlašováním k maturitě 2013
Maturitní zpravodaj č. 14

 

20.11.2012

PŘEDÁNÍ ADVENTNÍCH DEKORACÍ LÉČEBNĚ DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH V NEJDKU
Kreativní práce žáků na Domově mládeže - 20.11.2012

Blíží se adventní čas a Vánoce klepou na dveře, kdy se v předstihu začíná s přípravou vánočních ozdob. Tentokrát jsme začali na Domově mládeže již začátkem listopadu. V rámci spolupráce s Léčebnou dlouhodobě nemocných v Nejdku předaly studentky 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost pod vedením pana ředitele Mgr. Josefa Dvořáčka paní ředitelce LDN Olze Pokorné, DiS. vyrobené ozdobné vánoční dekorace.

Autor článku: Radovan Němec
Autoři fotografií:
Peter Weigel, Mgr. Josef Dvořáček

Dov Dov Dov
Předání adventních dekorací LDN ..., Příprava adventních dekorací na Domově mládeže ...Více o LDN ...

 

15.11.2012

UČÍME SE INTERAKTIVNĚ ... CO NABÍZÍME NAŠIM ŽÁKŮM ...
PRAKTICKÉ INFORMACE NEJEN K PODPOŘE VÝUKY ...

Charakteristika předměrů ..., Interaktivní výuka - podklady pro výuku a samostudium ...
Studijní a učební obory ..., Kontaktní formulář ...

Autor článku: Peter Weigel

 

14.11.2012

ZMĚNA TERMÍNŮ PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K MZ 2013

Dov Proces přihlašování bude probíhat dle následujícího harmonogramu:

15. 11. 2012  - termín zpřístupnění přihlašovací aplikace

01. 12. 2012 - poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy i s případným posudkem PUP.

16. 12. 2012 - termín, ve kterém budou školy muset nejpozději ukončit přihlašování, tj. stisknout tlačítko „Ukončit přihlašování“

20. 12. 2012 - poslední možný termín, kdy musí žák obdržet výpis přihlášky k MZ

Informace ke stažení (.pdf)

Vedení školy

 

8.11.2012

PŘEDNÁŠKA "FINANČNÍ GRAMOTNOST"

Dov Studenti tříd oboru Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí se zúčastnili přednášky s názvem "Finanční gramotnost" se zaměřením na portfolia českých bank, pojištění, spoření a investování

Ověřili si své
teoretické a praktické znalostí v problematice peněz, domácích rozpočtů a ochrany spotřebitelů, zda jsou schopni spravovat svůj osobní rozpočet, orientovat se ve finančních záležitostech a umět se bránit i předlužení.

Fotogalerie ...

Autorka fotografií: Ing. Silvie Flídrová

 

8.11.2012

KALENDÁŘ PROJEKTŮ SCIO PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ...

Naše škola je zapojena a ověřuje dosažené výsledky pomocí následujících projektů:


Celorepublikové srovnávací testování, které prověřuje znalosti a studijní předpoklady žáků v 1. a 4. ročníku střední školy

Díky opakovanému testování na začátku a konci studia ukazuje relativní posun každého žáka a celých tříd.

On-line testy z českého jazyka, matematiky, anglického a německého jazyka pro základní úroveň státní maturity
.

Vyhodnocení testu získáte ihned po jeho absolvování.

Vedení školy

 

5.11.2012

MATURITNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY
TÉMATA K ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2012/2013
Anglický jazyk (.doc)
(formát .pdf)Německý jazyk (.doc)
(formát .pdf)
Vedení školy

 

30.10.2012

ZA BRANAMI VĚZENÍ ...
BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY - KINO NEJDEK 30.10.2012

Dov Žáci vyslechli rozhovor sociálního pracovníka občanského sdružení Za branou s ústředním tématem život a návrat z vězení. V 60ti minutové besedě získali základní informace o vězeňském systému a dostali možnost zamyslet se nad svými postoji k právu a trestu. Fotogalerie akce ...

Stránky občanského sdružení Bludiště Karlovy Vary ...,
Občanské sdružení Za branou ...

Autorka fotografií: Ing. Jana Mazáčková

 

30.10.2012

ZA BRANAMI VĚZENÍ ...
BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY - KINO NEJDEK 30.10.2012

Dov Žáci vyslechli rozhovor sociálního pracovníka občanského sdružení Za branou s ústředním tématem život a návrat z vězení. V 60ti minutové besedě získali základní informace o vězeňském systému a dostali možnost zamyslet se nad svými postoji k právu a trestu. Fotogalerie akce ...

Stránky občanského sdružení Bludiště Karlovy Vary ...,
Občanské sdružení Za branou ...

Autorka fotografií: Ing. Jana Mazáčková

 

29.10.2012

PŘIBUDE VÍCE ČTENÁŘŮ?
EXKURZE 1. a 2. ROČNÍKU (OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA) DO KRAJSKÉ KNIHOVNY V KARLOVÝCH VARECH

Dov

Dov
Jako každý rok i letos navštívili žáci 1. a 2. ročníku v rámci exkurze ve dnech 18. a 24. října 2012 Krajskou knihovnu v Karlových Varech. Nejdříve byli v přednáškovém sále seznámeni prostřednictvím krátkého filmu s výstavbou budovy. Také jim byl detailně popsán a ukázán systém www stránek knihovny a výpůjční řád, vysvětlen způsob třídění knižního fondu a způsob vyhledávání v online katalogu.

Poté následovala prohlídka vlastních prostor - A-klub, který zahrnuje i hudební oddělení, oddělení pro nevidomé, dětské oddělení, oddělení periodik, balneologie a regionální literatury a samozřejmě nejvíce času bylo věnováno prohlídce oddělení pro dospělé

Žáci exkurzi ocenili, zejména z toho důvodu, že vzhledem ke státní maturitě jsou nuceni se četbě věnovat ve větší míře, než byli dosud zvyklí, a mnozí z nich zatím nejsou pravidelnými návštěvníky knihoven.

Stránky Krajské knihovny v Karlových Varech ...

Autorka článku: Mgr. Heda Jubánková

 

25.10.2012

"PO STOPÁCH PŘEDKŮ" V KRUŠNÝCH HORÁCH - 16.10.2012

S příchodem prvních povinností na začátku studia v SOŠ a SOU Nejdek nastávají  i okamžiky, kdy  žáci  mají možnost  poznat nová místa, najít nové kamarády, spolužáky a lépe poznat některé kantory. Každý z  žáků a učitelů totiž připravuje část programu pro všechny zúčastněné. Nyní několik informací o pobytu v terénu Krušných hor, kdy jsme poznali hornické stezky předků a navštívili zajímavá místa v okolí Johanngeorgenstadtu, Potůček a Horní Blatné. Sraz byl ve třídě V1  v 7.45 hodin. Následovala kontrola splněných úkolů a seznámení s pedagogickým dozorem na akci, vlak odjížděl v 8.19 hod. z nádraží ČD v Nejdku směr Německo.

Navštívili jsme  muzeum v Horní Blatné, Potůčky, hornické muzeum  a důl v Německu - Johanngeorgenstadtu (platíme si vstup sami), prohlédli jsme skalní terény  Jindřišské skály - známá „Strašidla“, Ledové jámy v Horní Blatné a historická místa v okolí žáci popisují ve vlastním průvodci.

Stravování a pití jsme měli vlastní a počítali s tím, že rozděláme oheň , opečeme vlastní   uzeninu a zahrajeme  hry, například Kimovku, nebo různé poznávačky. Každý měl dobré, teplé oblečení – (v štolách se netopí ale občas prší i ze stropu.) a obuv, aby přežil ve zdraví přesun po  lesní cestě do Horní Blatné. Návrat jsme naplánovali podle odjezdu vlaku z H. Blatné. Do Nejdku jsme jeli s batohem už bez svačin, byl ale o dost těžší, protože obsahoval vzorky nerostů a hornin, které budeme potřebovat do sbírky nerostů  pro svojí seminární práci. Z fotografií máte možnost vidět, že vše vyšlo perfektně!

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autoři: Mgr. Josef Dvořáček, Ing. Jan Dušek

 

25.10.2012

NOVELA STÁTNÍCH MATURIT 2012/2013 PROŠLA HLADCE SENÁTEM ...

Dov Maturity budou mít pouze jednu úroveň se zachováním nabídky povinných předmětů společné části platné na jaře 2012.

Povinně se bude maturovat z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky. V nabídce cizích jazyků bude angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělštinaNepovinné předměty budou také jen dva

Zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka bude nadále sestávat z 3 dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.

Zkouška z matematiky bude mít pouze formu didaktického testu s uzavřenými i otevřenými úlohami.   

Další informace ... 
Více na stránkách www.novamaturita.cz ...

Vedení školy

 

24.10.2012

STIPENDIA VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM

V příloze najdete Pravidla pro poskytování stupendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech ve středních školách zřizovaných Karlovarkým krajem.  

Výše motivačního stipendia činí za každé pololetí školního roku
a) v 1. ročníku 1500,- Kč,
b) ve 2. ročníku 2000,- Kč,
c) ve 3. a 4. ročníku 2500,- Kč.

Výše prospěchového stipendia činí za každé pololetí školního roku ve všech ročnících 1000,- Kč.

Více zde ...
Dokument ke stažení (.pdf)

Vedení školy

 

 

19.10.2012

MATURITNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠKY
SEZNAMY ČETBY K ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2012/2013
Nabídka maturitních
profilových zkoušek 2012/2013 
(.doc)
, formát .pdfSeznam četby k ústní části spol. mat. zkoušky
z Českého jazyka a literatury

ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ ÚROVEŇ (.doc)
,
formát .pdf
Vedení školy

 

19.10.2012

VÝSTAVA A WORKSHOP "ŠKOLA 2013" KARLOVY VARY
Prezentujeme naše obory - 16. - 18.10.2012

V průběhu výstavy Škola 2013 v Lázeňském sanatoriu Thermal připravili žáci a učitelé SOŠ a SOU Nejdek prezentaci vzdělávacích oborů školy a zájemcům o studium v naší expozici zodpověděli řadu dotazů. Příprava výstavního stánku a všech exponátů byla pracná ale pečlivá. Návštěvníci naší expozice měli možnost ochutnat vynikající polévku z receptáře učitelek odborného výcviku. Všem, kteří se podíleli na výstavě Škola 2013 děkujeme za dobrou propagaci všech oborů SOŠ a SOU Nejdek . Atmosféru výstavy přiblíží několik fotografií. Více informací o výstavě: http://vystava-skola-karlovyvary.iplace.cz/.

Dov Dov Dov

Fotogalerie ...

Autor článku: Petr Baumann, zástupce ředitele pro praktickou výuku

 

19.10.2012

PREZENTACE PRACÍ ŽÁKŮ A UČITELŮ SOŠ A SOU NEJDEK
ODBORNÝ VÝCVIK - OBOR: RVP 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Dov Dov Dov

Fotogalerie ...

Autor fotografií: Petr Baumann, zástupce pro praktickou výuku

 

15.10.2012

INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2012/2013 

Dov Dov Dov

Materiál ke stažení (formát .pdf) ...

Vedení školy

 

10.10.2012

FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ V KINĚ ČAS - OP KARLOVY VARY - STARÁ ROLE - 10.10.2012

Odloučené pracoviště v Karlových Varech - Staré Roli navštívilo ve středu dne 10. října 2012 filmové představení v kině Čas. Tentokrát se žáci tříletých učebních oborů i pedagogický dozor pobavili při animovaném filmu Doba ledová IV.

Dov Dov  Fotogalerie ...

Autor fotografií: Ing. Roman Zatloukal

 

10.10.2012

KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU

Dov Dne 5. října 2012 se žáci naší školy účastnili výchovného koncertu Karlovarského symfonického orchestru. Program tvořily symfonická báseň "Polednice" od Antonína Dvořáka a "Fantom opery" od Andrew Loyd Webera.

Fotogalerie ...

Autorka fotografií: Ing. Jana Mazáčková

 

26.9.2012

SPOLUPRACUJEME S ŘADOU FIREM A PREZENTUJEME NAŠE PROJEKTY ...

Dov Dov Dne 13. června 2012 se uskutečnilo setkání a prezentaci prací studentů středních škol "StreTech 2012". Účastnili se jej studenti Jakub Korch (N2)Michal Králík (N1), za učitele Petr Orthacker a Jiří Malý.
Více o StreTech 2012 ...

Dne 12. 4. 2012 proběhla na naší škole krátká prezentace personální firmy Randstad Konzernholding s heslem „Rozhodnout se pro nový job, znamená využít nových šancí“Více informací ...

 

Autor článku: Peter Weigel

 

20.7.2012

VYTVORĚNÍ ČESKÉHO REKORDU V UPEČENÍ NEJVĚTŠÍ PIZZY

Dne 20. července 2012 se žák Lukáš Body (3. ročník oboru Stravovací a ubytovací služby) pokusil o vytvoření českého rekordu v upečení největší pizzy.

Autor článku: Ing. Roman Zatkoukal

Dov Dov Dov

Fotogalerie ...

 

Zpět | Nahoru