• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home Soutěže SOUTĚŽ V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

SOUTĚŽE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

19.6.2017

SOUTĚŽ V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

Již tradičně proběhla koncem školního roku na naší škole soutěž v technickém kreslení. Zúčastnily se všechny tři ročníky technických oborů nástrojař a strojírenské práce („zámečníci“). Jako podklad pro soutěž jsme již opakovaně použili digitální učební materiál (DUM) „Soutěž v TD a výsledky“, který zpracoval učitel odborných předmětů pan Jiří Malý. Tento DUM lze najít na www.rvp.cz –> Digitální učební materiály –> DUM –> Odborné vzdělávání –> Technická odvětví –> Soutěž v TD a výsledky.

Žáci měli na výběr jednu ze tří součástí nakreslenou v kótovaném 3D pohledu (pro každý ročník jiné obtížnosti). Jejich úkolem bylo nakreslit tuto součást jako technický výkres ve všech potřebných pohledech a se všemi náležitostmi – žáci třídy N3 mohli alternativně použít kreslící program Inventor. Hodnocení prováděli učitelé odborných předmětů – p. Jiří Malý, p. Martin Daněk, p. Milan Kočan, p. Ing. Jan Švandrlík, p.Ladislav Taušner a p. Ing. Roman Zatloukal. Soutěže se zúčastnilo 6 tříd – nástrojaři z N1, N2, N3 a zámečníci z S1S, S2S a S3S. Hodnotila se jak technická správnost provedení výkresu, tak i úroveň grafického projevu žáků.

Vítězové v jednotlivých třídách:
S1S - Michal Beca
S2S - Jaroslav Kučera
S3S - Pavel Sliško
N1 - Tomáš Lát
N2 - Vít Poula
N3 - Jan Roppert


Vítězové obdrží věcné ceny. Smyslem této soutěže je posilování úrovně grafického projevu žáků, neboť jakkoliv postoupila technika a většina technických výkresů se v současnosti vytváří v CAD programech, stále zůstává v platnosti to, že technik se vyjadřuje obrázkem.


Vyhodnocení soutěže ke stažení ...

Autor článku: Ing. Roman Zatloukal

 

29.5.2016

SOUTĚŽ V TECHNICKÉ DOKUMENTACI A ODBORNÉM KRESLENÍ

Na škole proběhla již tradičně soutěž v TD a OK. Tentokrát se zaměřením na tvorbu ŘEZŮ. Vyhodnocení žáci dostanou odměnu a diplom při předávání vysvědčení. Cílem bylo zjistit úroveň našich žáků ve všech ročnících zábavnou formou bez dávání známek. Děkuji všem žákům za spolupráci a pedagogům - strojařům za objektivní hodnocení.

Dov

Vyhodnocení soutěže ke stažení ...

Autor článku: Jiří Malý

 


25.6.2015

SOUTĚŽ V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

Již tradičně proběhla koncem školního roku na naší škole soutěž v technickém kreslení. Zúčastnily se ho všechny tři ročníky technických oborů nástrojař a zámečník. Jako podklad pro soutěž jsme již opakovaně použili digitální učební materiál (DUM) „Soutěž v TD a výsledky“, který zpracoval učitel odborných předmětů naší školy, Jiří Malý. Tento DUM lze najít na www.rvp.cz –> Digitální učební materiály –> DUM –> Odborné vzdělávání –> Technická odvětví –> Soutěž v TD a výsledky. Žáci měli na výběr jednu ze tří součástí nakreslenou v kótovaném 3D pohledu (pro každý ročník jiné obtížnosti). Jejich úkolem bylo nakreslit tuto součást jako technický výkres ve všech potřebných pohledech a se všemi náležitostmi. Hodnocení prováděli učitelé odborných předmětů – Jiří Malý, Martin Daněk, Milan Kočan, Jan Švandrlík, Ladislav Taušner a Ing. Roman Zatloukal.

Soutěže se zúčastnilo 6 tříd – nástrojaři z N1., N2., N3. a zámečníci z S1.S, S2.S a S3.S. Hodnotila se jak technická správnost provedení výkresu, tak i úroveň grafického projevu žáků. Vítězové v jednotlivých třídách:

S1.S Antonín Černý
S2.S Lukáš Kellner
S3.S David Hlaváč
N1. Jan Roppert
N2. Štěpán Čech
N3. Patrik Drábek


Absolutním vítězem se stal David Hlaváč z S3.S. Vítězové obdrželi věcné ceny z programu Ziel 3/Cíl 3 a na oslazení studentského života velkou „Studentskou pečeť“. Absolutní vítěz navíc vyhrál hlavolam „Ježek v kleci“. Smyslem této soutěže je posilování úrovně grafického projevu žáků, neboť jakkoliv postoupila technika a většina technických výkresů se v současnosti vytváří v CAD programech, stále zůstává v platnosti to, že technik se vyjadřuje obrázkem.

Dov

Formát .pdf ke stažení ...

Autor článku: Ing. Jan Švandrlík

 

30.5.2014

SOUTĚŽ V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

Jako již tradičně uspořádala naše škola i letos soutěž v technické dokumentaci pro žáky oborů Nástrojař (23-52-H/01) a Strojírenské práce (23-51-E/01). Vítězem se stal žák třídy S2S. Vyhodnocení žáci dostanou odměnu a diplom při vydávání vysvědčení.
Autor článku: Ing. Roman Zatloukal

 

30.5.2013

SOUTĚŽ V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

V měsících duben a květen proběhla již tradičně soutěž v TD, tentokrát trochu v jiné podobě viz příloha. Vše proběhlo bez problémů a vyhodnocení žáci dostanou odměnu a diplom při vydávání vysvědčení. Děkuji všem pedagogům - strojařům za objektivní hodnocení.

Autor: Jiří Malý

Dov  
Více informací o soutěži ..., Vyhodnocení soutěže ..., Ukázka ...

 

15.6.2010

SOUTĚŽ V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

Dov V měsíci květnu a červnu proběhla soutěž v technické dokumentaci. Zúčastnili ji se všechny třídy strojírenských oborů. Úkolem bylo nakreslit výkres součásti dle 3D předlohy. Výsledky soutěže jsou naleznete. Z každé třídy byla komisí vybrána jedna práce a vítěz dostane sladkou odměnu z fondu SRPŠ. Děkuji žákům, SRPŠ i komisařům za snahu a obětavý přístup.

 

Autor článku: Jiří Malý