• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home Soutěže

JAZYKOVÉ SOUTĚŽE

 

23.11.2018

SOUTĚŽ BEST IN DEUTSCH - NĚMECKÝ JAZYK V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ...
Sprachorientierung und Zukunft ...

Dne 23. listopadu 2018 si přihlášení studenti ověřili úroveň svých znalostí němčiny (první i druhý cizí jazyk) prostřednictvím on-line testu vypracovaného na úrovni B1 – C1 dle evropského referenčního rámce. Test obsahoval gramatiku, poslech a orientaci v textu. Projekt Němčinář roku (Best in Deutsch) organizuje Institut rozvoje kompetencí ve spolupráci s generálním partnerem projektu Czech-us pod záštitou MŠMT.

Dov Dov Dov
Fotogalerie soutěže ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

26.1.2018

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE .../ SOUTĚŽ V PŘEDČÍTÁNÍ
Sich zu den Alltagsthemen und interessanten Ereignissen äußern ...

V prostorách jazykové učebny č. 9 se od 9. do 24. ledna 2018 postupně uskutečnila školní kola konverzační soutěže a soutěže v předčítání německého literárního textu Franze Kafky "Brief an den Vater" s ohledem k jazykovým úrovním A1+, A2, B1 a B2). Žáci absolvovali postupně poslechovou část, porozumění textu a konverzační část na běžná komunikační témata jako Familie, Schule, Reisen und Urlaub apod. Soutěž je postupová do okresního kola.

Dov Dov Dov
Výsledky školního kola konverzační soutěže a školního kola soutěže v předčítání (.pdf)
Fotogalerie soutěže ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

17.1.2017

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE .../ SOUTĚŽ V PŘEDČÍTÁNÍ
Bedeutungen verstehen, eigene Meinungen äußern ...

V prostorách jazykové učebna č. 9 se od 9. do 17. ledna 2017 postupně uskutečnily školní kola konverzační soutěže a soutěže v předčítání německého literárního textu ve všech skupinách (s ohledem k jazykovým úrovním A1+, A2, B1 a B2). Žáci absolvovali postupně poslechová cvičení, porozumění textu a konverzační část na běžná komunikační témata jako Familie, Schulleben, Reisen und Urlaub apod. Soutěž je postupová do okresního kola.

Dov Dov Dov
Výsledky školního kola konverzační soutěže a školního kola soutěže v předčítánní (.pdf)
Fotogalerie soutěže ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

21.1.2016

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE ...
Würde ich mich im Ausland verständingen? ...

Jazyková učebna č. 9 se proměnila ve dnech od 11. do 14. a 18. a 19. ledna 2016 v místnost, kde postupně probíhalo školní kolo konverzační soutěže v Nj ve všech skupinách (s obhledem k jazykovým úrovním A1+ - B2). Žáci absolvovali postupně poslechová cvičení, porozumění textu a konverzační část na běžná komunikační témata. Soutěž je postupové do okresního kola.

Dov Dov Dov
Výsledky soutěže, fotogalerie soutěže ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

15.1.2015

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE ... 
Alltagsthemen und Situationen ...

V prostorách učebny Nj č. 9 se uskutečnilo v týdnu od 11. ledna 2015 školní kolo konverzační soutěže v Nj ve všech skupinách (s ohledem k jazykovým úrovním A1+ - B2). Žáci absolvovali postupně poslechová cvičení a porozumění textu a konverzační část na témata jako např. problémy mládeže, rodina, mezilidské vztahy, příroda a ochrana životního prostředí, cestování, zvyky a tradice apod. Soutěž je postupová okresního kola v prostorách DM Karlovy Vary. Nejlepší žáci dostanou možnost navštívit v příštím roce Das Filmfest v pražském kině Lucerna nebo si budou moci složit základní jazykový certifikát B1-B2.

Dov Dov Dov
Výsledky soutěže, fotogalerie soutěže ...

Garant soutěže: Peter Weigel

 

10.2.2014

ÚČAST NA OKRESNÍM KOLE OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE ...
Gesprächsführung - Niveau B1+

Dne 10. února 2014 měli opět 2 studenti 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) příležitost účastnit se okresního kola soutěže v Nj. V prostorách DDM Karlovy Vary změřili své síly v poslechovém cvičení a konverzaci, 3. část tvořilo kreativní vyprávění na téma vybraného abstraktního obrázku. Náš student se umístil na pěkném 9. místě z celkově 13 soutěžících.

Dov Dov Dov
Více informací o předmětu ..., Fotogalerie soutěže ...

Autor článku: Peter Weigel

16.1.2014

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE/ SOUTĚŽ V PŘEDČÍTÁNÍ ... 
Kommunikatives ...

V prostorách jazykové učebny probíhalo od pondělí 12. ledna 2014 školní kolo konverzační soutěže v Nj ve všech skupinách, které se učí němčinu jako první cizí jazyk. Žáci absolvovali postupně poslechová cvičení a porozumění textu, mluvený projev doplnila soutěž v předčítání německého textu - z pohádek bratří Grimmů. Obě soutěže jsou postupové do okresního a celostátního kola.

Dov Dov Dov
Výsledky soutěže, fotogalerie soutěže ...

Garant soutěže: Peter Weigel

 

10.4.2013

FINÁLE SOUTĚŽE "BÜCHERWURM" V PARDUBICÍCH
Cornelia Funke - "Tintenherz" - fantasy román pro mládež

Žák 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) Michal Halva reprezentoval naši školu dne 10.4.2013 v pardubickém Divadle 29 na celostátním finále Soutěže v předčítání německého textu. V kategorii IV určené pro střední odborné školy dokázal obhájit hezké 5. místo v interpretaci textu. Navštívil také Východočeské muzeum v Pardubicích a prohlédl si nejdůležitější pamětihodnosti s výkladem. Po příjezdu do Prahy následovala prohlídka výstavy fotografické tvorby rakouské fotografky Gerti Deutsch v prostorách Rakouského kulturního fóra na Jungmannově náměstí a knihovny Goethe-Institutu na Masarykově nábřeží s možností seznámení se s aktuálními materiály, audiovizuálními médii určenými pro jazykové zkoušky jednotlivých úrovní.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku: Peter Weigel

 

8.2.2013

ÚČAST NA OKRESNÍM KOLE OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE ...
Alltägliche Themen und Situationen ...

V prostorách DDM Karlovy Vary reprezentovali naši školu úspěšně žákyně a žák 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí, kteří postoupili ze školního kola dne 16.1.2013. V jednotlivých částech - poslech zaměřený na témata bydlení a sociální problémy, konverzace a situační projev (celkem 12 témat) - získal žák naší školy celkem 82 bodů ze 117 možných a umístil se na pěkném 9. místě z celkově 14 soutěžících.

Dov Dov Dov
Více informací o předmětu ..., fotogalerie soutěže ...

Autor článku: Peter Weigel

 

16.1.2013

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE/ SOUTĚŽ V PŘEDČÍTÁNÍ ... 
Sprechen mal anders ...

V prostorách jazykové učebny se dne 16. ledna 2013 uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v Nj. Druhou část tvořila soutěž v předčítání německého textu. Obě soutěže jsou postupové do okresního a celostátního kola.

Dov Dov
Výsledky soutěže, více informací o předmětu ..., fotogalerie soutěže ...

Autor článku: Peter Weigel