• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home
Přílohy:
Stáhnot tento soubor(Traumatologicky plan 2009.doc)Traumatologický plán[Traumatologický plán]34 Kb

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

 

 

Čj.: 1297/2009                                                             Účinnost od:  21.4.2009

Spisový znak:  A.4.                                                      Skartační znak:   A

 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Rooseveltova 600,  362 21  Nejdek

 

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

____________________________________________________________________________________

 

Plán řeší problematiku péče o raněné v období mimořádných událostí.

 

Každé podlaží má určenou osobu, která řídí

-     organizaci zdravých osob do bezpečí mimo budovu

-     ošetření drobných poranění na místě

-     transport raněných do sběrného místa

 

Určená osoba má tyto pravomoci

1.   určit osobu, která bude poskytovat první pomoc a ošetření drobných poranění;

2.   určit osoby, které budou zajišťovat transport raněných;

3.   určit spojku, která doručí informace řediteli školy, zejména v případě poruchy telefonického vedení.

 

Určené osoby – jednotlivá podlaží v hlavní budově a budově II a III, školní jídelně a tělocvičně

 

Hlavní budova -  SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek

Přízemí – V. Přibylová

I. patro -   Bc. Částková

II. patro -  Ing. Dušek

 

Budova číslo II. – OP Karlovy Vary – Stará Role,  Závodu míru 144, 360 17 K. Vary,

t

Přízemí -  O. Kolkusová

I. patro  -  E.  Wittinger

II. patro -  J. Malý

III.patro -  L. Smitková

 

Domov mládeže – Smetanova 1109, 362 21 Nejdek

Přízemí  - službu konající vychovatel

Stanoviště vedení školy je v ředitelně. Zástupce ředitele školy jmenovitě přijímá zprávy určených osob, provádí jejich analýzu, navrhuje řešení a zajišťuje kontakty s okolím školy. Informační centrum je v kanceláři školy, pracovnice J. Dobiášová. přivolává pomoc hasičů, policie a lékařské služby. Zajišťuje telefonické spojení s okolím.

 

Sběrná místa pro raněné – ošetření poskytují – SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600

1. I.  Rusová

2. J. Gregorová

3. Mgr. Jubánková

 

Lehká zranění – učebna : laboratoř č.29

Těžká zranění –  učebna : č.27 (přízemí hlavní budovy)

 

Odloučené pracoviště školy: Karlovy Vary - Stará Role, Závodu míru 144.

Informační centrum je v kanceláři školy, pracovnice O.Kolkusová přivolává pomoc hasičů, policie a lékařské služby. Zajišťuje telefonické spojení s okolím.

 

Sběrná místa pro raněné – ošetření poskytují

1. E. Melicharová

2. L. Smitková

3. J.  Malý

 

Lehká zranění –  vestibul v přízemí

Těžká zranění –   jídelna v přízemí

 

Domov mládeže – Smetanova 1109,  362 21 Nejdek

Informační centrum je v kanceláři domova mládeže,službu konající vychovatel přivolává pomoc hasičů, policie a lékařské služby. Zajišťuje telefonické spojení s okolím.

 

Sběrná místa pro raněné – ošetření poskytují

1. službu konající vychovatel

Lehká zranění – společenská místnost v kuchyňce

Těžká zranění –  velká společenská místnost v přízemí

 

Nejdek dne: 21. 4. 2009                                                             Mgr. Josef Dvořáček

ředitel školy

 

Přílohy:

  1. Přehled důležitých telefonních čísel
  2. Rozmístění nejblíže dostupných skříněk první pomoci

 


Zpět
| Nahoru

 

Přihlášení

    

Aktuálně ...

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
27. září 2018


KONTAKTY | NABÍZÍME VÁM ... | VIDEA ŠKOLY ...ŽIVÝ KRAJ

Škola interaktivněUlti Clocks content

Anketa

Jaký zdroj informací o škole Vás nejvíce oslovuje?