• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

21.12.2017

ROZVRH HODIN OD 1. LEDNA 2018

Na webových stránkách školy - viz odkaz - jsou k dispozici rozvrhy hodin pro školní rok 2017/2018 od 1. ledna. 2018.

Rozvrhy tříd ...
Přehled ve formátu .pdf

Autor článku: Peter Weigel

 

20.12.2017

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ:
ROZDĚLENÍ ORGANIZACE SOŠ A SOU NEJDEK, p. o.
č. j. 1737/ 2017

Zastupitelstvo Karlovarského kraje rozhodlo svým usnesením č. ZK 439/11/17 ze dne 1. listopadu 2017 o rozdělení Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvková organizace, s tím, že nástupnickými organizacemi se stávají Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace, a Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, s účinnosti od 1. ledna 2018.

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, příspěvková organizace uplynutím dne 31. prosince 2017 v důsledku rozdělení zaniká. ...

Dokument ke stažení (.pdf)

 

Mgr. Josef Dvořáček,
ředitel školy

 

20.12.2017

SPORTOVNÍ HRY -  FLORBAL, FOTBAL, VYBÍJENÁ, RINGO ...

Krásnou předvánoční atmosféru doplnily ve středu dne 20. prosince 2017 sportovní hry v prostorách tělocvičny při ZŠ Nejdek, nám. Karla IV. Všem vítězům gratulujeme!

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Jiří Malý ...

Autor fotografií: Jiří Malý

 

14.12.2017

KRÁJENÍ VÁNOČNÍ ŠTOLY V BSZ ANNABERG-BUCHHOLZ
STOLENANSCHNEIDEN IN BSZ ANNABERG-BUCHHOLZ
Prezentace a propagace projektu CÍL3
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Ve čtvrtek 14. prosince se žáci školy opět vydali na území německého projektového partnera, aby se seznámili s tradičními zvyklostmi adventního období v okresním městě Annaberg-Buchholz. Jedinečnou atmosféru adventní doby doplnila návštěva muzea s cílem blíže proniknout do uspořádání krušnohorské kuchyně tradičních horských chalup, ve kterých se v období adventu rozsvěcuje obloukový svícen Schwibbogen a krájí se vánoční štola.

Skupina 41 účastníků pod vedením p. ředitele Mgr. Josefa Dvořáčka, p. Petera Weigela, p. Ing. Jany Mazáčkové, p. Mgr. Barbory Zindrové a p. Hany Petričičové zamířila autobusem nejprve do Mořského akvária u Fichtelbergu, kde žáci obdivovali nejdelší německý korálový útes plný pestré palety tropických ryb a řady ohrožených druhů.

Poté přejeli do "hlavního města Krušných hor" a v srdci Annaberg-Buchholz si žáci prohlédli mimořádné zážitkové muzeum Manufaktura snů - Sbírku Eriky Pohl-Ströherové s nejpozoruhodnějšími ukázkami jedinečného lidového umění Krušných hor. Vrchol programu tvořilo slavnostní krájení štoly v prostorách Berufliches Schulzentrum für Ernährung, Technik und Wirtschaft des Erzgebirgskreises Annaberg-Buchholz, kde se skupina účastnila také hudebního vystoupení německých žáků.

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Peter Weigel ...

 

Autoři článku: Peter Weigel, Mgr. Josef Dvořáček
Autor fotografií: Peter Weigel

 

10.12.2017

KRUŠNOHORSKÉ VÁNOČNÍ TRHY NA HRADĚ LOKET
Prezentace a propagace projektu CÍL3
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

O tomto víkendu jsme s našimi žáky nemohli chybět na hradě Loket. S výrobky žáků oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) jsme již tradičně nabízeli pochoutky z krušnohorské kuchyně v rámci udržitelnosti projektu CÍL3 "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge". Návštěvníci měli možnost ochutnat zelnou polévku bílou, zelnou polévku s houbami a klobáskou, domácí houstičky, koláčky, rybí salát, tvarohovou štolu, jablečný kompot, pečený čaj a šípkový čaj v bio kvalitě.
Všechny tyto dobroty vyrobili žáci prvního ročníku ze tříd S1A a S1S a za svůj výkon si zaslouží velkou pochvalu. Na přípravu dohlížely učitelky odborného výcviku p. Kateřina Budínová, p. Marie Gesdorfová, p. Michaela Kaštánková-Pecháčová a p. Eva Joklová.

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Kateřina BudínováFotogalerie - © Václav Budín

 

Autoři článku a fotografií: Kateřina Budínová, Václav Budín
Publikace projektu: Peter Weigel

 

5.12.2017

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL V MŠ
MATEŘSKÁ ŠKOLA NEJDEK, Nerudoval ul. - ŠKOLKA NA KŘÍŽÁKU
5.12.2017

Nejdeckou mateřskou školu navštívily v úterý dne 5. prosince naše žákyně v kostýmech Mikuláše, anděla a čerta, kterým děti odvážně zazpívaly a zarecitovaly. Jako odměnu dostaly balíčky plné překvapení.

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Anna Husárová ...

Autor článku a fotografií: Anna Husárová, V4

 

21.11.2017

ÚPRAVA OBOROVÉ STRUKTURY STŘEDNÍCH ŠKOl KARLOVARSKÉHO KRAJE


Pro vyjasnění informací o úpravě oborové struktury středních škol radní pro školství Karlovarského kraje Ing. Jaroslav Bradáč sdělil, že se střední školy v žádném případě nezavírají a všichni stávající žáci budou moci školu dokončit tam, kde se v současné době vzdělávají. K tomu je Karlovarský kraj připraven vytvořit potřebné podmínky, včetně finančních a personálních.

Pokud dojde k úpravám v oborové skladbě, bude to proces postupný, racionální a civilizovaný.

Bude vždy řešen ve spolupráci dotčených škol, s cílem zlepšit podmínky a prostředí pro studium včetně výsledků vzdělávacích procesů, a to tak aby nedošlo k poškození zájmů ani žáků ani zaměstnanců. Sdělení bylo provedeno také žákům a učitelům v budově školy Rooseveltova 600, Nejdek. Zájemci o studijní obory se mohou informovat vedoucích pracovníků na všech pracovištích školy.
Prezentace oborů školy  ...

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček,
ředitel SOŠ a SOU Nejdek, p. o.

 

30.11.2017

SASKO – ZA ODLIŠNOSTMI ČESKO-NĚMECKÉ KULTURY A GASTRONOMIE
SACHSEN – VERSCHIEDENHEITEN TSCHECHISCH-DEUTSCHER KULTUR UND GASTRONOMIE
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Ve čtvrtek dne 30. listopadu se žáci školy vydali pod vedením p. ředitele Mgr. Josefa Dvořáčka, p. Petera Weigela a p. Ing. Jany Mazáčkové autobusem do hlavního města Saska na kulturní poznávací výjezd. Ústřední část dopoledního programu tvořila návštěva světoznámé galerie Zwinger, kde si žáci rozdělení do skupin prohlédli Sbírku umění starých mistrů, např. Tiziana, Rembrandta a Raffaela a navštívili expozici skulptur. Byla otevřena v roce 1855 a patří mezi nejvýznamnější německé muzeální projekty 19. století.

V rámci okruhu centrem města žáci shlédli kromě drážďanské dominanty - kostela Matky Boží - Frauenkirche - také interiér Kostela svatého Kříže - Kreuzkirche a prošli se  po nábřeží Labe - tzv. Brühlské terase nazývané "Balkonem Evropy" a kolem drážďanského zámku včetně Semperovy opery.

V dalším průběhu se žáci seznámili s tradičními kulinářskými postupy a ukázkami řemeslné výroby. Závěr exkurze představovala prohlídka Muzea hygieny, kde se žáci vydali interaktivní cestou za znalostmi o lidském těle a jeho hygieně a výživě.

Cestou proběhl výklad technologie výroby energie z hnědého uhlí s ukázkami známých tepelných elektráren v podkrušnohorském zlomu. V inverzním počasí vystupovaly vrcholky komínů chladících věží a technologických celků tepláren.

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Peter WeigelFotogalerie - © Mgr. Josef Dvořáček

 

Autoři článku a fotografií: Peter Weigel, Mgr. Josef Dvořáček

 

20.11.2017

PEČENÍ ŠTOL V BSZ ANNABERG-BUCHHOLZ/ STOLLENBACKEN IN BSZ ANNABERG-BUCHHOLZ
Prezentace projektu a společné ověřování receptů projektu
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

V pondělí dne 20. listopadu 2017 se vydala p. Marie Gersdorfová - učitelka odborného výcviku oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) - do školy našeho německého partnera BSZ Annaberg-Buchholz, aby se seznámila s recepturami vánočních štol v klasických a alternativních variantách a mohla dané zkušenosti ze společného pečení s p. Stiehbergerem - vyučujícím odborného výcviku pekařů - předat i v naší škole v rámci zaměstnání učňů při praktickém vyučování.

"Vlastníma rukama jsme si mohli vyzkoušet, jak vznikají tradiční vánoční štoly. Že se nejedná o lehkou práci, bylo zřejmé již při samotném hnětení těsta. Tamní pekař prokázal, že je opravdovým mistrem svého oboru, když svou zručností potvrdil důležitost nejen přesnosti, ale i rychlosti. Měli jsme možnost nejen vidět, jak vzniká celý produkt od počátečního vážení a odměřování, až po předfinální potření máslem (finální následuje den poté, včetně pocukrování), ale osobně se i zapojit. Rovněž nám naši němečtí kolegové ukázali svoji kuchyň a techniku, se kterou denně pracují jak oni, tak i jejich žáci. Toto na nás udělalo velmi dobrý dojem. Po společném obědě a předání malých darů jsme se rozloučili a vydali směr pracoviště Stará Role, kde byla akce ukončena. My i naši kolegové z Annaberg-Buchholz se těšíme na další přínosná setkání v rámci udržitelnosti projektu CÍL3 Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge."

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Mgr. Aleš Kváča

Autoři článku, propagace projektu: Peter Weigel, Mgr. Aleš Kváča
Autor fotografií: Mgr. Aleš Kváča

 

15.11.2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Prezentace a propagace projektu CÍL 3
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Ve středu dne 15. listopadu 2017 proběhl na všech pracovištích teoretického úseku a praktického vyučování prezentační den školy - budoucí zájemci o studium měli možnost nahlédnout do výuky maturitního oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01), individuálního odborného výcviku v oborech Nástrojař (23-52-H/01) a Strojírenské práce (23-51-E/01) a mohli se seznámit s výukou žáků oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01).

Dov Dov Dov
Fotogalerie ze dne otevřených dveří ..., Videoprezentace aktivit školy ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

2.11.2017

EXKURZE DO FIRMY METALIS v NEJDKU
3. ročník oborů Nástrojař (23-52-H/01) a Strojírenské práce (23-51-E/01)

Metalis - „kolébka všech nástrojářů v širokém okolí“ - nás vřele přivítal v osobě majitele pana Ing. Stanislava Gregora. Prošli jsme hlavně nástrojárnu, kde jsme se zaměřili na měrové středisko, elektroerozivní obrábění, souřadnicovou vrtačku, kalírnu a měření tvrdosti podle Rockwella, broušení nástrojů včetně nůžek u pana Janíčka. Viděli jsme i montáž tvarových vložek a ostřihovacích nástrojů u pana Dudy. Shlédli jsme slévárnu hliníkových odlitků a zastavili se v učňovské dílně u pana Kočana. Za školu a žáky děkuji všem, kteří nás postrčili v našich strojařských znalostech, a přidávám několik fotek.

Foto Foto Foto
Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Jiří Malý

 

2.11.2017

KULINÁŘSKÉ RECEPTY ZE ZELÍ/ SAUERKRAUTREZEPTE
SPOLEČNÉ VAŘENÍ V BSZ ANNABERG-BUCHHOLZ
Prezentace projektu a ověřování receptů projektu
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Ve čtvrtek dne 2. listopadu 2017 se v rámci udržitelnosti projektu CÍL3 uskutečnilo další společné vaření gastronomických specialit krušnohorské kuchyně pro žáky oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) u našeho německého partnera BSZ Annaberg-Buchholz. Nedílnou součást komunikace žáků tvořila orientace v reálném prostředí a zvládnutí různých komunikačních situací s důrazem na porozumnění jednotlivých činností a úkonů v cizím jazyce. Žáci byli společně se zástupcem oboru Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) rozděleni s německými partnery do pracovních skupin. Na vlastní kůži se mohli naši žáci přesvědčit jaké pracovní postupy používají naši projektoví partneři pro přípravu kyselého zelí.

Na závěr všichni navštívili štolu Markuse Röhlinga, jejíž část pro veřejnost zpřístupnil spolek Altbergbau Markus-Röhling-Stolln. Po zhruba 600 metrech jízdy důlním vláčkem si žáci prohlédli působivá svědectví z doby těžby stříbra a kobaltu v letech 1733 až 1857 i těžby uranu podnikem SAG Wismut a především hlavní atrakcí - 9 metrů vysoké vodní kolo, které je přesnou plně funkční kopií originálu.


Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Peter Weigel
, Fotogalerie - © Roman Kalán, V3

Autor článku: Peter Weigel
Autoři fotografií: Peter Weigel, Roman Kalán (V3)

 


Strana 8 z 17



Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module