• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

30.1.2017

JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace, rozhodl, že bude konáno přijímací řízení pro uvedené obory vzdělání, hodnocené v souladu s ustanovením § 60 odst. 4 a 13 písm. a) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): Uchazeč shodně vyplní dvě přihlášky, školy uvede ve stejném pořadí podle místa, kde chce případně konat přijímací zkoušku (pořadí neurčuje přednost pro přijetí na dané školy). Uchazeč přihlášky zašle řediteli školy do 1.  března 2017 s originálními podpisy.

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

24.1.2017

STUDUJ U NÁS A NEMUSÍŠ MATUROVAT Z MATEMATIKY
VŠE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2017/2018

Dov Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 1. března 2017.


JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO MATURITNÍ OBORY

1. KOLO
PRVNÍ ŘÁDNÝ TERMÍN: 12. DUBNA 2017 od 8:00 hod.
DRUHÝ ŘÁDNÝ TERMÍN: 19. DUBNA 2017 od 8:00 hod.

Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a k dispozici je na následujících odkazech.

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2017 (informace CERMAT) ...

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ se blíží ... (informace nakladatelství DIDAKTIS) ...

Informace Školského portálu Karlovarského kraje  ...


VIDEO O OBORU VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST ...

VIDEO - TECHNIKA V KARLOVARSKÉM KRAJI ...

Více o přijímacím řízení ...


Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

 

17.1.2017

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE .../ SOUTĚŽ V PŘEDČÍTÁNÍ 
Bedeutungen verstehen, eigene Meinungen äußern ...

V prostorách jazykové učebna č. 9 se od 9. do 17. ledna 2017 postupně uskutečnily školní kola konverzační soutěže a soutěže v předčítání německého literárního textu ve všech skupinách (s ohledem k jazykovým úrovním A1+, A2, B1 a B2). Žáci absolvovali postupně poslechová cvičení, porozumění textu a konverzační část na běžná komunikační témata jako Familie, Schulleben, Reisen und Urlaub apod. Soutěž je postupová do okresního kola.

Dov Dov Dov
Výsledky školního kola konverzační soutěže a školního kola soutěže v předčítánní (.pdf)
Fotogalerie soutěže ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

17.1.2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 17.1.2017
PREZENTACE STROJÍRENSKÝCH OBORŮ A PROHLÍDKA UČEBEN ŠKOLY ...

V úterý dne 17. ledna 2017 proběhl na všech pracovištích teoretického úseku a praktického vyučování prezentační den školy - budoucí zájemci o studium měli možnost nahlédnout do výuky maturitního oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01), individuálního odborného výcviku v oborech Nástrojař (23-52-H/01) a Strojírenské práce (23-51-E/01) a mohli se seznámit s výukou žáků oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01).

Dov Dov Dov
Fotogalerie ze dne otevřených dveří ..., Videoprezentace aktivit školy ...

Autor článku: Peter Weigel
Autoři fotografií: Mgr. Josef Dvořáček, Peter Weigel

 

17.1.2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - PREZENTACE OBORU STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

V rámci dne otevřených dveří připravili žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) celerovou pomazánku, tvarohové homolky a zelníky. Receptura vybraného tradičního pokrmu:
Zelníky: 200 g nahrubo nastrouhaných brambor, 200 g najemno nastrouhaných brambor, 400 g kysaného zelí,150 ml oleje, 2 vejce, sůl a pepř důkladně smícháme. Vytvarované nebo vykrajované placičky zprudka opékáme na rozehřáté pánvi. Zhotovené pokrmy jsme nabídli k veřejné ochutnávce do prezentačních místností.  

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Mgr. et Bc. Tomáš Babický

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček
Autor fotografií: Mgr. et Bc. Tomáš Babický
Publikace projektu: Peter Weigel

 

11.1.2017

NÁSTROJAŘI A STROJAŘI OBDIVOVALI SVĚT V PLZEŇSKÉ TECHMANII

Ve středu dne 11. ledna 2017 všichni žáci strojírenských oborů školy měli možnost prohloubit si svůj zájem o vědu a techniku v plzeňské TECHMANII. Díky skvěle připraveným expozicím jsme si interaktivní a hravou formou mohli vyzkoušet některé technické i přírodovědné zákonitosti v praxi. Společně jsme putovali od fascinujícího světa chemie a fyziky, přes hladinu moře do překrásného a tajuplného vesmíru, ze kterého se někteří z nás ani nechtěli vrátit. Ti statečnější a neohrožení si zde na vlastní kůži vyzkoušeli náročnou práci kosmonautů, když sebrali odvahu a nechali na sebe působit mocnou sílu gyroskopu. My méně odvážní jsme si naopak nenechali ujít putování do hlubin Země, kde jsme se seznamovali s těžbou rozličných nerostných surovin a poznávali jednotlivé vrstvy zemské kůry. K objevování a poznávání toho bylo opravdu mnoho, nicméně čas plynul neuvěřitelně rychle, a tak nabiti vědomostmi a novými zážitky jsme se nakonec museli vydat zpět k domovu.

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka článku: Ing. Dana Vraná
Autor fotografií: Jiří Malý

 

22.12.2016

KRÁJENÍ ŠTOLY - 22.12.2016
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Poslední vyučovací hodinu se rozezněly nejen tradiční vánoční písně. Žáci a studenti si připravili svůj hudební program s doprovodem p. Mgr. Aleše Kváči na kytaru a Kryštofa Sewalda (V2) na flétnu. Velikou odvahu prokázal i František Rákosník z 1. ročníku oboru Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01), když před celou školou předvedl vlastní skladbu. V průběhu programu byla také p. zástupcem Mgr. et Bc. Tomášem Babickým slavnostně vyhodnocena fotografická soutěž "Lidé a kultura".  

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Peter Weigel

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

21.12.2016

SPORTOVNÍ DEN
Aktivní zapojení žáků ve sportovních disciplínách ...

Jako každý rok se v předvánočním týdnu uskutečnil sportovní den v areálu tělocvičny při Základní škole Nejdek, náměstí Karla IV.  Tento rok se jednotlivé třídy věnovaly sportovním disciplínám jako vybíjená a florbal

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Mgr. Aleš Kváča ...

Autor článku a fotografií: Mgr. Aleš Kváča

 

20.12.2016

PROJEKTOVÝ DEN
Kulturní, jazykové a sportovní aktivity ...

Dov Dne 20. prosince 2016 se žáci účastnili řady aktivit spojených s mnoha soutěžemi. Nedílnou součást tvořily turnaje v šachu,  piškvorky a ping-pong. V odborných učebnách byly promítány filmy z oblasti práva a nechyběla ani beseda o Anglii a konverzační cvičení.

Turnaj v ping-pongu - Fotogalerie - © Mgr. et. Bc. Tomáš Babický ...

Autorka článku: Ing. Jana Mazáčková
Autoři fotografií: Ing. Jana Mazáčková, Mgr. et Bc. Tomáš Babický

 

12.12.2016

VERSUCH´S MAL IN DEUTSCHLAND/ DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU ... 
Deutschkenntnisse erweitern und mit Spaß lernen ...

Jaké jsou možnosti studentů od krátkodobých a střednědobých pobytů až po studium v Německu? Jaké je to být evropským dobrovolníkem nebo pracovat v německy mluvících zemích? Studenti 4. ročníku Nj jako prvního a druhého cizího jazyka oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) se motivační formou plnou jazykových her a komparativních česko-německých cvičení seznámili s možnostmi svého dalšího studia a uplatnění. Prezentaci zajišťovala koordinátorka projektu sl. Barbora Benešová.

Dov Dov
Fotogalerie - © Peter Weigel, Více o projektu ..., Video ..., Profil na facebook.com ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

11.12.2016

KRUŠNOHORSKÉ VÁNOČNÍ TRHY NA HRADĚ LOKET - 10.-11.12.2016
Prezentace práce žáků oboru Stravovací a ubytovací služky (65-51-E/01)
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Již tradičně se účastníme této krásné vánoční akce. I letos jsme se žáky S1A a S1S oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) připravili staročeské vánoční pochoutky: pečený čaj, staročeskou čočkovou polévku, domácí houstičky, tvarohovou vánoční štolu a vánoční rybí salát. Zájem návštěvníků hradu o ochutnávky byl opravdu veliký.

Spokojené výrazy na tvářích ochutnávajících naší „krušnohorskou kuchyni“ v rámci udržitelnosti projektu Cíl 3 „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge", nás ujistily, že se nám naše práce zase povedla a lidem tyto staročeské pochoutky opravdu chutnají. Zájemcům jsme rozdali recepty, aby si je mohli doma sami připravit a dál tak šířit tradici.   

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Kateřina Budínová, Fotogalerie - © Eva Joklová

Autorka článku a fotografií: Kateřina Budínová
Publikace projektu: Peter Weigel

 

10.12.2016

18. KRUŠNOHORSKÝ JARMARK - NEJDECKÁ VÁNOČNÍ TRADICE
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

V pátek 9. prosince 2016 jsme se žáky S1A a S1S oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) vyrobili celkem 500 koláčů, které si u nás objednali zástupci města Nejdku. Každoročně tak mají naši žáci možnost vyzkoušet si „pečení ve velkém“ a získat za svoji práci zaslouženou odměnu. Někdo se snaží více, někdo méně. Důležitý je výsledek a spokojenost objednavatele. Tak snad se nám to i letos povedlo.

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Kateřina Budínová

Autorka článku a fotografií: Kateřina Budínová
Publikace projektu: Peter Weigel

 


Strana 15 z 17Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module