• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

5.5.2017

JARNÍ PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI - ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
GRANDHOTEL PUPP KARLOVY VARY
Exkurze 1. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01)

Dne 5. května 2017 v rámci předmětu Stolničení se vyučující paní Eva Faldusová a Hana Petričičová se svými třídami S1A a S1S oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) vydaly ke Grandhotelu Pupp, kde se v rámci zahájení lázeňské sezony konaly Jarní porcelánové slavnosti.

Thun a.s. je největší český výrobce porcelánu. Společnost má ve svém výrobním programu tvary užitkového – hotelového porcelánu, speciální varný program, porcelán pro děti a zakázkové zboží. Součástí výstavy je expozice Prostřených stolů - tabulí v prostorách Grandhotelu Pupp, kde je slavnostně prezentována produkce nádherného porcelánu ve vztahu ke stolování.
Žáci měli možnost vidět prostřené slavnostní tabule zdobené stylovým porcelánem. Výzdoby tabulí vystihly danou příležitost hostiny. Tabule byly nádherné. Velikonoční tabule – vítala jaro svěží pestrobarevnou výzdobou, štědrovečerní tabule přinášela mnoho zajímavých alternativních barevných ladění. Slavnostní tabuli pro křtiny charakterizovala věrná růžová barva s něžnou výzdobou v pastelových barvách, tabule zhotovená k promoci působila velmi důstojně. Viděli jsme také tabuli prezidentskou, svatební, dětskou, hudební a jiné.

Všichni jsme byli nádhernou výstavou nadšeni! Žáci viděli praktické ukázky prostřených slavnostních tabulí k různým příležitostem, což přispělo krásným zážitkem k vědomostem o stolničení!

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorky článku a fotografií: Eva Faldusová, Hana Petričičová

 

 

JARNÍ PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI - ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY - 5.5.2017
 

5.5.2017

HARMONOGRAM ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY - JARO 2017

Harmonogram ústní části podzimní maturitní zkoušky pro ročníky: V4 (2016-17) ... - viz příloha.

Vedení školy

 

3.5.2017

PŘEDNÁŠKA "FINANČNÍ GRAMOTNOST" - 1. a 2. ročník
Veřejnosprávní činnost na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Studenti tříd oboru Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí se zúčastnili přednášky s názvem "Finanční gramotnost" se zaměřením na typy účtů a bankovních karet, hypotéky, pojištění, spoření a investování. Ověřili si své teoretické a praktické znalosti v problematice financí, zda jsou schopni orientovat se ve finančních záležitostech a umět se bránit i předlužení.

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

2.5.2017

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ TŘÍDĚ V4
Veřejnosprávní činnost na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Slavnostního předávání závěrečných vysvědčení se ujali ředitel školy Mgr. Josef Dvořáček a třídní vyučující p. Ing. Ivana Schwarzová.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka fotografií: Věra Přibylová

 

29.4.2017

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Vyhodnocení I. kola přijímacích zkoušekSOŠ a SOU Nejdek pro obor veřejnoprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01).
Uchazeči odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek, příspěvková organizace
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek


Přijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Nepřijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení - Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

22.4.2017

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018 - UČEBNÍ OBORY

Všichni uchazeči o studium uvedených učebních oborů otevíraných ve školním roce 2016/2017 splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy a byli rozhodnutím ředitele školy přijati.

Zápisový lístek můžete osobně odevzdat do 10 dnů v kanceláři ředitele školy.

Zájemci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem. 

V rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka bude vyznačen pouze kód a počet získaných bodů, pod kterým byl daný žák veden u přijímacího řízení.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.


Učební obor: 23-52-H/01 Nástrojař

Učební obor: 23-51-E/01 Strojírenské práce


Učební obor: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby


Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

21.4.2017

MLÉKO A VÝROBA DOMÁCÍHO SÝRA - EKOLOGICKÁ FARMA A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOZODOJ 
S2A a S2S (obor Stravovací a ubytovací služby - 65-51-/01) - 21.4.2017

V pátek dne 21. dubna 2017 jsme se vypravili s žáky S2A a S2S na exkurzi na farmě Kozodoj, která se nachází nedaleko naší školy ve Staré Roli směrem po vyznačené cyklostezce do Nové Role. Z nabízených témat pro střední školy jsme si vybrali ekologický výukový program o vzniku mléka a výrobcích z něj s názvem „Mléko a výroba domácího sýra“. Při samotné přednášce jsme se dozvěděli kolik mléka dávají jednotlivé druhy zvířat a jak složitý proces probíhá v jejich těle než se ve vemeni vytvoří mléko. Lektorka studentům předvedla výrobu domácího čerstvého sýra z kravského mléka. Hotový sýr jsme ochutnali. Během výroby sýru nám také přednášející vysvětlila nejen co znamená pasterizace, homogenizace, co je syřidlo, ale také jak se například vyrábí sýry eidamského typu, kolik je potřeba mléka na takový bochník sýru a jak dlouho sýr zraje.
Exkurze byla velice zajímavá a pro pochopení zpracování mléka velice přínosná. Žáci se sami vyptávali přednášejících a o zajímavostech diskutovali. Někteří si nadšeně plánovali, jak si doma vyrobí svůj čerstvý sýr.

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Kateřina Budínová

Autorka článku a fotografií: Kateřina Budínová

 

20.4.2017

WIE KOMME ICH ZUM/ ZUR ? ... DIE STADTORIENTIERUNG
ORIENTACE VE MĚSTĚ V NĚMECKÉM JAZYCE ...

Studenti 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) si připravili příspěvky k nejdůležitějším pamětihodnostem města Nejdek a dne 20. dubna 2017 v němčině a formou překladu prezentovali své připravené materiály. Během prohlídky města si zopakovali fráze pro orientaci a slovní zásobu z oblastí nakupování a služeb.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

14.4.2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2016/2017 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 42 - CIZÍ JAZYK

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě zveřejnilo aktuální číslo Maturitního zpravodaje s pořadovým číslem 42, které je zaměřené na maturitní zkoušku z cizích jazyků.

Maturitní zpravodaj č. 42 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

13.4.2017

PROJEKTOVÝ DEN „VELIKONOČNÍ ZVYKY“
VE STARÉ ROLI - 12.4.2017

Dne 12. dubna 2017 uspořádali učitelé se svými žáky projektový den věnovaný velikonočním zvykům a tradicím. Celé akci předcházely několikadenní přípravy, kdy paní učitelky Hana Petričičová a Eva Faldusová pekly se svými žáky perníčky, bochánky a beránky.
Projektový den odstartovala vědomostní soutěž věnovaná velikonočním zvykům. Nejlépe se umístili žáci třídy S2S. Poté se studenti přesunuli do jídelny, kde se věnovali zdobení perníčků a barvení vajíček. Vedle klasického zdobení perníčků bílkovou polevou si každý mohl vyzkoušet různé techniky zdobení vajíček, např. barvení pomocí krepového papíru nebo cibulových slupek. Zájemcům o pletení pomlázek se věnovala mužská část pedagogického sboru vedená panem učitelem Janem Švandrlíkem. Pomlázky pletené až z 8 vrbových proutků prokázaly zručnost našich žáků a ochotu učit se nové dovednosti.
Do akce se zapojili také klienti Charity, kteří za pomoci žáků V1 (1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí, 68-43-M/01)
vyráběli ozdoby ze skla, navlékali korálky nebo pletli proutěné misky. Vládla zde pohodová, tvůrčí atmosféra, výsledkem byly překrásné drobnosti. Projektový den proběhl v den konání třídních schůzek, proto bylo malé pohoštění připraveno i na odpoledne, aby si rodiče mohli prohlédnout, ale hlavně i ochutnat dobroty připravené žáky naší školy.
Celá akce se povedla a rozhodně si podobné tvůrčí dopoledne v příštím roce zopakujeme.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka článku a fotografií: Mgr. Barbora Zindrová

 

13.4.2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2016/2017 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 41 - MATEMATIKA

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje další tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce, tentokrát zaměřené na maturitní zkoušku z matematiky.

Maturitní zpravodaj č. 41 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

29.3.2017

ŠKOLNÍ KOLO PREZENTIÁDY ...
Komunikační soutěž jednotlivců a týmů v prezentačních dovednostech ...

Umět přesvědčivě komunikovat je dnes silnou konkurenční výhodou každého, kdo prezentuje své představy, plány, projekty, výsledky, produkty či myšlenky. Součástí výuky výpočetní techniky jsou prezentace studentských společností s cílem účinně argumentovat, vyhnout se chybám a vypořádat se s trémou v obtížných situacích.
Z tohoto důvodu se v počítačové učebně č. 8 ve dnech 27.- 29. března 2017 uskutečnilo školní kolo soutěže Prezentiáda. Hodnocení zahrnovalo plynulost a kultivovanost ústního projevu, slovní zásobu, nonverbální komunikaci, nápaditost a originalitu, kooperaci členů týmu, schopnost improvizace i celkový dojem z prezentace. Většina jednotlivců i zúčastněných týmů se snažila o co nejlepší výkony a vybraná témata obhájila zajímavým způsobem. Vítězům blahopřejeme za velikou snahu přesvědčivě prezentovat.

Dov Dov Dov
Výsledky školního kola soutěže (.pdf)
Fotogalerie soutěže ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 


Strana 13 z 17Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module