• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

2.5.2017

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ TŘÍDĚ V4
Veřejnosprávní činnost na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Slavnostního předávání závěrečných vysvědčení se ujali ředitel školy Mgr. Josef Dvořáček a třídní vyučující p. Ing. Ivana Schwarzová.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka fotografií: Věra Přibylová

 

29.4.2017

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Vyhodnocení I. kola přijímacích zkoušekSOŠ a SOU Nejdek pro obor veřejnoprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01).
Uchazeči odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek, příspěvková organizace
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek


Přijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Nepřijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení - Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

22.4.2017

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018 - UČEBNÍ OBORY

Všichni uchazeči o studium uvedených učebních oborů otevíraných ve školním roce 2016/2017 splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy a byli rozhodnutím ředitele školy přijati.

Zápisový lístek můžete osobně odevzdat do 10 dnů v kanceláři ředitele školy.

Zájemci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem. 

V rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka bude vyznačen pouze kód a počet získaných bodů, pod kterým byl daný žák veden u přijímacího řízení.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.


Učební obor: 23-52-H/01 Nástrojař

Učební obor: 23-51-E/01 Strojírenské práce


Učební obor: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby


Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

21.4.2017

MLÉKO A VÝROBA DOMÁCÍHO SÝRA - EKOLOGICKÁ FARMA A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOZODOJ 
S2A a S2S (obor Stravovací a ubytovací služby - 65-51-/01) - 21.4.2017

V pátek dne 21. dubna 2017 jsme se vypravili s žáky S2A a S2S na exkurzi na farmě Kozodoj, která se nachází nedaleko naší školy ve Staré Roli směrem po vyznačené cyklostezce do Nové Role. Z nabízených témat pro střední školy jsme si vybrali ekologický výukový program o vzniku mléka a výrobcích z něj s názvem „Mléko a výroba domácího sýra“. Při samotné přednášce jsme se dozvěděli kolik mléka dávají jednotlivé druhy zvířat a jak složitý proces probíhá v jejich těle než se ve vemeni vytvoří mléko. Lektorka studentům předvedla výrobu domácího čerstvého sýra z kravského mléka. Hotový sýr jsme ochutnali. Během výroby sýru nám také přednášející vysvětlila nejen co znamená pasterizace, homogenizace, co je syřidlo, ale také jak se například vyrábí sýry eidamského typu, kolik je potřeba mléka na takový bochník sýru a jak dlouho sýr zraje.
Exkurze byla velice zajímavá a pro pochopení zpracování mléka velice přínosná. Žáci se sami vyptávali přednášejících a o zajímavostech diskutovali. Někteří si nadšeně plánovali, jak si doma vyrobí svůj čerstvý sýr.

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Kateřina Budínová

Autorka článku a fotografií: Kateřina Budínová

 

20.4.2017

WIE KOMME ICH ZUM/ ZUR ? ... DIE STADTORIENTIERUNG
ORIENTACE VE MĚSTĚ V NĚMECKÉM JAZYCE ...

Studenti 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) si připravili příspěvky k nejdůležitějším pamětihodnostem města Nejdek a dne 20. dubna 2017 v němčině a formou překladu prezentovali své připravené materiály. Během prohlídky města si zopakovali fráze pro orientaci a slovní zásobu z oblastí nakupování a služeb.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

14.4.2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2016/2017 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 42 - CIZÍ JAZYK

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě zveřejnilo aktuální číslo Maturitního zpravodaje s pořadovým číslem 42, které je zaměřené na maturitní zkoušku z cizích jazyků.

Maturitní zpravodaj č. 42 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

13.4.2017

PROJEKTOVÝ DEN „VELIKONOČNÍ ZVYKY“
VE STARÉ ROLI - 12.4.2017

Dne 12. dubna 2017 uspořádali učitelé se svými žáky projektový den věnovaný velikonočním zvykům a tradicím. Celé akci předcházely několikadenní přípravy, kdy paní učitelky Hana Petričičová a Eva Faldusová pekly se svými žáky perníčky, bochánky a beránky.
Projektový den odstartovala vědomostní soutěž věnovaná velikonočním zvykům. Nejlépe se umístili žáci třídy S2S. Poté se studenti přesunuli do jídelny, kde se věnovali zdobení perníčků a barvení vajíček. Vedle klasického zdobení perníčků bílkovou polevou si každý mohl vyzkoušet různé techniky zdobení vajíček, např. barvení pomocí krepového papíru nebo cibulových slupek. Zájemcům o pletení pomlázek se věnovala mužská část pedagogického sboru vedená panem učitelem Janem Švandrlíkem. Pomlázky pletené až z 8 vrbových proutků prokázaly zručnost našich žáků a ochotu učit se nové dovednosti.
Do akce se zapojili také klienti Charity, kteří za pomoci žáků V1 (1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí, 68-43-M/01)
vyráběli ozdoby ze skla, navlékali korálky nebo pletli proutěné misky. Vládla zde pohodová, tvůrčí atmosféra, výsledkem byly překrásné drobnosti. Projektový den proběhl v den konání třídních schůzek, proto bylo malé pohoštění připraveno i na odpoledne, aby si rodiče mohli prohlédnout, ale hlavně i ochutnat dobroty připravené žáky naší školy.
Celá akce se povedla a rozhodně si podobné tvůrčí dopoledne v příštím roce zopakujeme.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka článku a fotografií: Mgr. Barbora Zindrová

 

13.4.2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2016/2017 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 41 - MATEMATIKA

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje další tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce, tentokrát zaměřené na maturitní zkoušku z matematiky.

Maturitní zpravodaj č. 41 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

29.3.2017

ŠKOLNÍ KOLO PREZENTIÁDY ...
Komunikační soutěž jednotlivců a týmů v prezentačních dovednostech ...

Umět přesvědčivě komunikovat je dnes silnou konkurenční výhodou každého, kdo prezentuje své představy, plány, projekty, výsledky, produkty či myšlenky. Součástí výuky výpočetní techniky jsou prezentace studentských společností s cílem účinně argumentovat, vyhnout se chybám a vypořádat se s trémou v obtížných situacích.
Z tohoto důvodu se v počítačové učebně č. 8 ve dnech 27.- 29. března 2017 uskutečnilo školní kolo soutěže Prezentiáda. Hodnocení zahrnovalo plynulost a kultivovanost ústního projevu, slovní zásobu, nonverbální komunikaci, nápaditost a originalitu, kooperaci členů týmu, schopnost improvizace i celkový dojem z prezentace. Většina jednotlivců i zúčastněných týmů se snažila o co nejlepší výkony a vybraná témata obhájila zajímavým způsobem. Vítězům blahopřejeme za velikou snahu přesvědčivě prezentovat.

Dov Dov Dov
Výsledky školního kola soutěže (.pdf)
Fotogalerie soutěže ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

27.3.2017

RECEPTURY TRADIČNÍ KRUŠNOHORSKÉ KUCHYNĚ - SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
Normování a ochutnávka s hodnotícím degustačním listem
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL3/ ZIEL3 "KULINÁŘSKÉ KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Pro skupinu žáků 1. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) vedenou p. Michaelou Kaštánkovou Pecháčovou znamenalo pondělí 27. března 2017 den věnovaný ověřování vybraných pokrmů tradiční krušnohorské kuchyně. Žáci se museli vypořádat nejen s přípravou bílé zelné polévky, staročeské sekaniny s vařeným bramborem, zelného salátu a dezertu v podobě jablečného závinu, ale především bylo jejich úkolem pokrmy odpovídacím způsobem prezentovat a vědět základní informace o jejich původu, složení a normování. Šestičlenná porota složená z vyučujících, manažera projektu a vedení školy vyhodnotila nejlepší pokrmy pomocí degustačního listu. 
Akce se uskutečnila v rámci udržitelnosti projektu CÍL3/ ZIEL3 „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge" - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené společné identity v sasko-českém pohraničí", jehož hlavním motem jsou "zděděné pokrmy" v podobě znovuobjevených receptů a skutečností z oblasti kulturních dějin krušnohorského regionu na obou stranách hranice.

Dov Dov

Projektový blog ..., Projektový kalendář ..., Speciální fotogalerie pokrmů 2017 - © Peter Weigel ...
Více informací o projektu ...

Autor článku, propagace projektu: Peter Weigel

 

23.3.2017

PROJEKT REGION V SOŠ A SOU NEJDEK, p. o.

V pátek 17. března 2017 proběhlo terénní botanické cvičení V3, v centru zájmu byly jarní liliovité rostliny. V rámci stanovišť Stezky bylin a dřevin na pozemku Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, Rooseveltova 600. V projektu Region s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pracuje řada žáků a učitelů středních i základních škol Krušnohoří.

Do činnosti se ve čtvrtek 23. března 2017 zapojili i žáci V4. Žáci zkoumali liliovité rostliny, které svým brzkým kvetením v březnu využívají konkurenční výhody, kdy okolní byliny nejsou vzhledem k teplotám schopny růstu. Květy vynikají výškou i zbarvením a jsou opylovány hmyzem, zejména čmeláky a včelami. Na snímcích jsou druhy: sněženka podsněžník (Galanthum nivalis) a bledule jarní (Leucojum vernum), vidět je také nerozvinutý šafrán (Crocus L.). V Krušných horách nejsou původní, ale dostaly se na lokality prostřednictvím vysazování zahrádkáři a byly přenášeny i hlodavci. Jsou jedovaté a savci je ponechávají bez povšimnutí, i když je o účincích obou rostlin nikdo neinformoval :-).

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Kristýna Pospíšilová, V4

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček
Autorka fotografií: Kristýna Pospíšilová

 

21.3.2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2016/2017 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 40

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo první tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce. Vydání s pořadovým číslem 40 je zaměřeno na maturitní zkoušku ve společné části z českého jazyka a literatury, jejíž dílčí zkouška konaná formou písemné práce se koná již 11. dubna 2017.

Maturitní zpravodaj č. 40 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 


Strana 12 z 16

Přihlášení

    Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Aktuálně ...

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
27. září 2018


KONTAKTY | NABÍZÍME VÁM ... | VIDEA ŠKOLY ...ŽIVÝ KRAJ

Škola interaktivněUlti Clocks content

Anketa

Jaký zdroj informací o škole Vás nejvíce oslovuje?