• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

2.6.2017

VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Vyhodnocení 2. kola přijímacích zkoušekSOŠ a SOU Nejdek pro obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (68-43-M/01).
Uchazeči odevzdají nejpozději do 10 pracovních dnů zápisový lístek v kanceláři ředitele školy na adrese:

SOŠ a SOU Nejdek, příspěvková organizace
Rooseveltova 600
362 21 Nejdek


Přijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Nepřijatí žáci - studijní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal. Testová zadání jsou vytvořena jako fotokopie testů, které uchazeči obdrželi při zkoušce v listinné podobě doplněná o příslušný klíč správného řešení - Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání.

Bližší informace v kanceláři ředitele školy u p. Bc. Řeháčkové - tel.: 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

31.5.2017

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ A EUROPASSŮ
OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST SE ZAMĚŘENÍM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (68-43-M/01)

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autoři fotografií: Peter Weigel, Mgr. Barbora Zindrová

 

26.5.2017

SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O UČEBNÍ OBORY V SOŠ A SOU NEJDEK
VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018 - UČEBNÍ OBORY


Učební obor:
23-52-H/01
Nástrojař

Učební obor:
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby

Všichni zájemci o uvedené učební obory otevírané ve školním roce 2017/2018, kteří splnili kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy, budou přijati.

Rozhodnutí o přijetí Vám bylo odesláno poštou a zápisový lístek můžete osobně odevzdat v kanceláři ředitele školy. Zájemci, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, jsou vyznačeni v tabulkách jednotlivých oborů pořadovým číslem a kódem. Více informací u p. Bc. Řeháčkové - tel. 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ...Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

23.5.2017

MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2017

Ve dnech 22. - 23. května 2017 probíhá ústní část maturitních zkoušek oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) v jarním maturitním termínu.

Dov Dov Dov
Dov Dov Dov
Více ve fotogalerii ...

Autor fotografií: Peter Weigel

 

15.5.2017

JAK SE NA INTERNETU CHOVAT BEZPEČNĚ?

Internet a virtuální komunikace jsou neodmyslitelnou součástí našich životů a pro mnohé z nás i součástí každodenní práce. Ne všichni se dokážeme v dynamickém, spletitém a neustále se měnícím světě internetu dobře orientovat a vypořádávat se s riziky, která tento virtuální svět, komunikace a pohyb v něm, přináší. Jaká jsou s tím spojena rizika?

Dov Dov
Více informací ...

Autoři článku: Mgr. Josef Dvořáček, Peter Weigel

 

JARNÍ PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI - ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY - 5.5.2017
 

14.5.2017

OBOUSTRANNÁ SPOKOJENOST
REHOS A STUDENTKY SOŠ a SOU NEJDEK, příspěvkové organizace

Dov

Dov
V rámci studia na SOŠ a SOU Nejdek, p. o. absolvovaly naše dvě studentky – Tereza a Gabriela (V3) – v dubnu měsíční praxi v REHOS, Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. v Nejdku.

Získávaly zkušenosti nejen v oblasti administrativní (na kterou je studium zaměřeno), ale i sociální. Kromě kancelářských prací pomáhaly studentky třeba se zajišťováním chodu kuchyně, v archívu i na zahradě. Podílely se i na výzdobě společných prostor zařízení. Všechny tyto činnosti je bavily a vykonávaly je s nadšením. Vysoce si však cenily i možností komunikace s pacienty, které navštěvovaly na oddělení.

Se svým působením v zařízení byly velmi spokojeny, navázaly přátelský vztah se zaměstnanci i s pacienty. Se svou vedoucí stále udržují kontakt. Co je velmi důležité, že svým vstřícným a nezištným přístupem ke svým povinnostem a jejich výborným zvládáním udělaly dojem nejen na pacienty a zaměstnance zařízení, ale zároveň i na vedení.

Paní ředitelka REHOS, Olga Pišťejová, DiS., zaslala řediteli SOŠ a SOU Nejdek, p. o. Mgr. Josefu Dvořáčkovi poděkování za odvedenou práci těchto studentek, za jejich aktivitu, chování a jednání při plnění zadaných úkolů, které byly kladně hodnoceny všemi zaměstnanci.

Takováto forma spolupráce s výsledkem oboustranné spokojenosti je to, k čemu se snažíme naše studenty vést a vychovávat.

Autorka článku: Mgr. Heda Jubánková

 

11.5.2017

MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE KE STUDIU NA NAŠÍ ŠKOLE MAJÍ ZÁJEMCI JEŠTĚ V DALŠÍCH KOLECH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ!
JEDNOTNÁ KRITÉRIA PRO UCHAZEČE VE DRUHÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017/2018

Termín druhého kola jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče maturitních oborů a učebních oborů je stanoven na

30. května 2017 od 8:00 hod.


Uchazeč podá vyplněnou přihlášku řediteli školy do 22. 5. 2017 s originálními podpisy.

Uchazeč, který se z objektivních důvodů nemůže dostavit, se omluví u ředitele školy.

Více informací telefonicky u p. Bc. Řeháčkové - 739 550 679.

Mgr. Josef Dvořáček
ředitel školy

Více k přijímacímu řízení 2017/2018 ..., Přehled nabízených oborů ..., Jaké předměty se ve škole vyučují?

 

10.5.2017

KYNUTÉ MOUČNÍKY A LIDOVÉ TRADICE V KRUŠNOHOŘÍ
Prezentace projektu a ověřování receptů projektu
"KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"
a vystoupení žáků SOŠ a SOU Nejdek v léčebně rehabilitačním zařízení Karlovarského kraje REHOS Nejdek v rámci projektu:
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Ve středu dne 10. května 2017 žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) ověřili získanou recepturu kynutého těsta, ze kterého se pokusili zhotovit několik druhů koláčů, které se vhodně použily při návštěvě u pacientů léčebného zařízení Karlovarského kraje REHOS Nejdek, spojené s veřejnou ochutnávkou. Žáci oboru Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) potěšili přítomné poezií, písničkami a svým vystoupením. Žák Kryštof Sewald hrou na saxofon, František Rákosník písničkou s vlastním textem. Pro radost přednášeli básničky žáci Michaela Konopásková a Petr Baťha. Prezentace a dovednosti žáků SOŠ a SOU Nejdek byla úspěšnou ukázkou využití projektu Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge právě mezi rodáky z Krušných hor.

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Ing. Jana Mazáčková

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček
Autorka fotografií: Ing. Jana Mazáčková
Publikace projektu: Peter Weigel

LADCE ROZPUSTILÝ MASOPUST
 

5.5.2017

POKRMY, ZVYKY A TRADICE KRUŠNOHOŘÍ U PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY KARLOVY VARY 2017
(Veřejná prezentace a ověřování tradičních krušnohorských receptur a zvyků. V rámci projektu: UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL 3 "KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE")

V týdnu před pátkem 5. května 2017 si žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) ověřovali některé získané tradiční krušnohorské receptury, připravovali je k veřejné ochutnávce a prezentaci v rámci udržitelnosti projektu „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge“, která byla s Magistrátem města Karlovy Vary plánována k příležitosti zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech. K veřejné prezentaci ověřených receptur krušnohorské kuchyně bylo vybráno krásné místo „Den Evropy“ na ulici T. G. Masaryka. Nabídku našeho informačního stánu rozšířily výrobky žáku oboru veřejnosprávní činnost a ukázky původních krušnohorských tradic s možností nahlédnutí do propagačního sešitu a knihy Krušnohorská kuchařka, která je plná tradičních receptů, mj. byla vydána v Německu v rámci projektu Cíl 3-Ziel 3 ve spolupráci s městem Annaberg v Sasku. Propagační materiály připravené kolektivem učitelů a žáků a malé dárky byly prezentovány široké veřejnosti a návštěvníkům Karlových Varů. Zájemci mohli ochutnat nabízené krušnohorské speciality vytvořené žáky učebního oboru 1. a 2. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby pod vedením učitelů odborného výcviku, specialitou byla staročeská sekanina s houstičkou a kynutá buchta.

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Ing. Jana Mazáčková, Mgr. Josef Dvořáček

Autorka článku: Ing. Jana Mazáčková
Autoři fotografií: Ing. Jana Mazáčková, Mgr. Josef Dvořáček
Publikace projektu: Peter Weigel

LADCE ROZPUSTILÝ MASOPUST
 

5.5.2017

JARNÍ PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI - ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
GRANDHOTEL PUPP KARLOVY VARY
Exkurze 1. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01)

Dne 5. května 2017 v rámci předmětu Stolničení se vyučující paní Eva Faldusová a Hana Petričičová se svými třídami S1A a S1S oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) vydaly ke Grandhotelu Pupp, kde se v rámci zahájení lázeňské sezony konaly Jarní porcelánové slavnosti.

Thun a.s. je největší český výrobce porcelánu. Společnost má ve svém výrobním programu tvary užitkového – hotelového porcelánu, speciální varný program, porcelán pro děti a zakázkové zboží. Součástí výstavy je expozice Prostřených stolů - tabulí v prostorách Grandhotelu Pupp, kde je slavnostně prezentována produkce nádherného porcelánu ve vztahu ke stolování.
Žáci měli možnost vidět prostřené slavnostní tabule zdobené stylovým porcelánem. Výzdoby tabulí vystihly danou příležitost hostiny. Tabule byly nádherné. Velikonoční tabule – vítala jaro svěží pestrobarevnou výzdobou, štědrovečerní tabule přinášela mnoho zajímavých alternativních barevných ladění. Slavnostní tabuli pro křtiny charakterizovala věrná růžová barva s něžnou výzdobou v pastelových barvách, tabule zhotovená k promoci působila velmi důstojně. Viděli jsme také tabuli prezidentskou, svatební, dětskou, hudební a jiné.

Všichni jsme byli nádhernou výstavou nadšeni! Žáci viděli praktické ukázky prostřených slavnostních tabulí k různým příležitostem, což přispělo krásným zážitkem k vědomostem o stolničení!

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorky článku a fotografií: Eva Faldusová, Hana Petričičová

 

 

JARNÍ PORCELÁNOVÉ SLAVNOSTI - ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY - 5.5.2017
 

5.5.2017

HARMONOGRAM ÚSTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY - JARO 2017

Harmonogram ústní části podzimní maturitní zkoušky pro ročníky: V4 (2016-17) ... - viz příloha.

Vedení školy

 

3.5.2017

PŘEDNÁŠKA "FINANČNÍ GRAMOTNOST" - 1. a 2. ročník
Veřejnosprávní činnost na ochranu životního prostředí (68-43-M/01)

Studenti tříd oboru Veřejná správa se zaměřením na ochranu životního prostředí se zúčastnili přednášky s názvem "Finanční gramotnost" se zaměřením na typy účtů a bankovních karet, hypotéky, pojištění, spoření a investování. Ověřili si své teoretické a praktické znalosti v problematice financí, zda jsou schopni orientovat se ve finančních záležitostech a umět se bránit i předlužení.

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 


Strana 11 z 16

Přihlášení

    Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Aktuálně ...

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
27. září 2018


KONTAKTY | NABÍZÍME VÁM ... | VIDEA ŠKOLY ...ŽIVÝ KRAJ

Škola interaktivněUlti Clocks content

Anketa

Jaký zdroj informací o škole Vás nejvíce oslovuje?