• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

30.6.2017

TŘÍDY PŘI PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ - V1, V3

Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Mgr. et Bc. Tomáš Babický

 

27.6.2017

VÝLET 2. ROČNÍKU DO ZOOLOGICKÉ ZAHRADY V PRAZE 

Dne 27. června 2017 byla třída V2 oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) na školním výletě v ZOO Praha. Příjemným zpestřením pro ně byla cesta parníkem po Vltavě až do zoologické zahrady. V ZOO se žáci účastnili krmení zvířat a jiných zábavných aktivit. Počasí jim také vyšlo, a proto se mohli z vrchní části objektu kochat krásným výhledem na celou Prahu. Žáci si výlet velmi užili a jeli domů se spoustou krásných vzpomínek.

Dov Dov  Dov
Fotogalerie - © Ing. Jana Mazáčková, Patrick Rau

Autorka článku: Ing. Jana Mazáčková
Autoři fotografií: Ing. Jana Mazáčková, Patrick Rau

 

27.6.2017

SPORTOVNÍ DEN
na hřišti při ZŠ Nejdek, nám. Karla IV.

V úterý dne 27. června 2017 se třída V3 oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) účastnila řady sportovních aktivit na hřišti při ZŠ Nejdek, nám. Karla IV.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor textu a fotografií: Mgr. et Bc. Tomáš Babický

 

26.6.2017

TURISTICKÝ KURZ 3. ROČNÍKU

Turistický kurz proběhl ve dnech 21. a 22. června 2017 na Mariánské u Jáchymova. Zúčastnila se ho třída V3 oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) s pedagogickým dozorem p. Mgr. Hedou Jubánkovou a p. Ing. Marcelou Polcarovou. Děti i paní učitelky si kurz náležitě užily.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka článku a fotografií: Mgr. Heda Jubánková

 

23.6.2017

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ, VYSVĚDČENÍ O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE
A EUROPASSŮ

Slavnostního předávání výučních listů se ujali ředitel školy Mgr. Josef Dvořáček, vedoucí OP Stará Role Ing. Dana Vraná a vedoucí učitelka OUV Ing. Marcela Polcarová. Od největšího zaměstnavatele v Karlovarském kraji žáci obdrželi drobné dárky.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka fotografií: Mgr. Barbora Zindrová

 

20.6.2017

ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU OBORU STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-51-E/01)

Ve středu dne 20. června 2017 se v prostorách OP Stará Role konala ústní část závěrečných zkoušek oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01).

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Jiří Malý

 

19.6.2017

SOUTĚŽ V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

Již tradičně proběhla koncem školního roku na naší škole soutěž v technickém kreslení. Zúčastnily se všechny tři ročníky technických oborů nástrojař a strojírenské práce („zámečníci“). Jako podklad pro soutěž jsme již opakovaně použili digitální učební materiál (DUM) „Soutěž v TD a výsledky“, který zpracoval učitel odborných předmětů pan Jiří Malý. Tento DUM lze najít na www.rvp.cz –> Digitální učební materiály –> DUM –> Odborné vzdělávání –> Technická odvětví –> Soutěž v TD a výsledky.

Žáci měli na výběr jednu ze tří součástí nakreslenou v kótovaném 3D pohledu (pro každý ročník jiné obtížnosti). Jejich úkolem bylo nakreslit tuto součást jako technický výkres ve všech potřebných pohledech a se všemi náležitostmi – žáci třídy N3 mohli alternativně použít kreslící program Inventor. Hodnocení prováděli učitelé odborných předmětů – p. Jiří Malý, p. Martin Daněk, p. Milan Kočan, p. Ing. Jan Švandrlík, p.Ladislav Taušner a p. Ing. Roman Zatloukal. Soutěže se zúčastnilo 6 tříd – nástrojaři z N1, N2, N3 a zámečníci z S1S, S2S a S3S. Hodnotila se jak technická správnost provedení výkresu, tak i úroveň grafického projevu žáků.

Vítězové v jednotlivých třídách:
S1S - Michal Beca
S2S - Jaroslav Kučera
S3S - Pavel Sliško
N1 - Tomáš Lát
N2 - Vít Poula
N3 - Jan Roppert


Vítězové obdrží věcné ceny. Smyslem této soutěže je posilování úrovně grafického projevu žáků, neboť jakkoliv postoupila technika a většina technických výkresů se v současnosti vytváří v CAD programech, stále zůstává v platnosti to, že technik se vyjadřuje obrázkem.


Vyhodnocení soutěže ke stažení ...

Autor článku: Ing. Roman Zatloukal

 

19.6.2017

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ STANTARDIZACÍ A ZLEPŠOVÁNÍM ŘÍDÍCÍCH PROCESŮ VE ŠKOLE

Cíle školy 2016/2017

Politika kvality


Směrnice pro řízení
dokumentů a záznamů

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček

 

14.6.2017

ÚSTNÍ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OBORU NÁSTROJAŘ (23-52-H-/01)

Ve středu dne 14. června 2017 se v prostorách OP Stará Role konala ústní část závěrečných zkoušek oboru Nástrojař (23-52-H/01).

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor fotografií: Jiří Malý

 

8.6.2017

"PO STOPÁCH PŘEDKŮ"
REGION 2017 - UDRŽITELNOST

Dne 8. června 2017 proběhla tradiční exkurze V1 v rámci ŠVP a předmětu Základy přírodních věd nazvaná „Po stopách předků“. Exkurze se zúčastnili žáci třídy V1 a průvodcovství se zhostili pedagogové Mgr. Josef Dvořáček a Mgr. Aleš Kváča. Celá skupina navštívila muzeum těžby cínu v Horní Blatné, kde byly v expozici vysvětleny některé souvislosti a zajímavosti. Pěkná cínová pera z Krušných hor byla nalezena při hledání pokladu v potopených vracích v západních pobřežních vodách Evropy, až sem se dostal cín z Horní Blatné. Následovala návštěva Vlčích jam a několik poznávaček bylin a nerostů. Každý obdržel kousek cínovce přímo z žíly ve Vlčí jámě. Po špionážní hře a návštěvě rozhledny na Blatenském vrchu jsme po žluté turistické trase přešli podél Blatenského vodního příkopu do místa dědičné štoly Vavřinec, kde jsme na ohni opekli maso a hodnotili znalost bylin. Odpoledne jsme si na náměstí zahráli hru - kimovku, pak už konečně přijel náš vlak, totiž autobus, kterým jsme odjeli do Nejdku, kde exkurze začala i končila. Během exkurze proběhlo vše podle plánu, pěkné počasí umožnilo prožít hezké chvíle v revíru těžby cínové rudy.

Dov Dov Dov

Fotogalerie - © Mgr. Josef Dvořáček, Mgr. Aleš Kváča ...

Autor článku a fotografie: Mgr. Josef Dvořáček

 

8.6.2017

JAK NASTARTOVAT SVOJI KARIÉRU?

Dov Společnost LMC, provozovatel pracovních portálů Jobs.cz a prace.cz, pořádá již 17. rokem pod značkou Jobs.cz online veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy - v letošním roce i se zaměřením právě na absolventy středních škol.

Více informací: mesicabsolventu.cz

V rámci online veletrhu si studenti a absolventi mohou od 22. května 2017 vybírat z nabídek zaměstnání či jiné spolupráce u více než 30 firem z celé České republiky. Za zmínku stojí určitě společnosti jako televize Nova, ČEZ, Raiffeisenbank, ŠKODA Auto, Ernst&Young, Valeo, IKEA Česká republika a další.

Autor článku: Mgr. et Bc. Tomáš Babický

 

7.6.2017

STRETECH 2017 - ČVUT PRAHA
Prezentace prací studentů středních škol

Letošní již 11. ročník se konal v obvyklých prostorách školy ČVUT Praha. Účast mnoha škol zaručovala konkurenci, ve které se naši žáci neztratili – naopak úspěšně prezentovali naši školu i svoje znalosti, vědomosti a dovednosti. Žáci N1 (obor Nástrojář - 23-52-H/01) Jan Schuster a Tomáš Lát prokázali, že jsou výborní v oblasti programování v programu F 2000. Naše účast se nesla v duchu ukázky možností CNC frézky Merkur, kterou naši žáci skvěle ovládají. CNC frézka Merkur je didaktická pomůcka, která simuluje práci běžného CNC stroje. Žáci se na ní učí programování i obsluhu strojů CNC, bez kterých se budoucnost neobejde.

O ukázku práce CNC frézky Merkur byl velký zájem, přišlo se podívat mnoho žáků i pedagogů z různých škol i zástupců odborné veřejnosti. Naši žáci byli vedeni pedagogy panem Jiřím Malým a Ladislavem Taušnerem. I my sami jsme se se zájmem podívali na výrobky ostatních škol a celou konferenci vnímáme jako cennou zkušenost. Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci školy i bezproblémový průběh akce
.

Autor článku: Ladislav Tašner
Autor fotografií: Jiří Malý

Dov Dov Dov

Fotogalerie ..., Více informací ...

 


Strana 11 z 17Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module