• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

20.4.2017

WIE KOMME ICH ZUM/ ZUR ? ... DIE STADTORIENTIERUNG
ORIENTACE VE MĚSTĚ V NĚMECKÉM JAZYCE ...

Studenti 1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí (68-43-M/01) si připravili příspěvky k nejdůležitějším pamětihodnostem města Nejdek a dne 20. dubna 2017 v němčině a formou překladu prezentovali své připravené materiály. Během prohlídky města si zopakovali fráze pro orientaci a slovní zásobu z oblastí nakupování a služeb.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

14.4.2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2016/2017 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 42 - CIZÍ JAZYK

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě zveřejnilo aktuální číslo Maturitního zpravodaje s pořadovým číslem 42, které je zaměřené na maturitní zkoušku z cizích jazyků.

Maturitní zpravodaj č. 42 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

13.4.2017

PROJEKTOVÝ DEN „VELIKONOČNÍ ZVYKY“
VE STARÉ ROLI - 12.4.2017

Dne 12. dubna 2017 uspořádali učitelé se svými žáky projektový den věnovaný velikonočním zvykům a tradicím. Celé akci předcházely několikadenní přípravy, kdy paní učitelky Hana Petričičová a Eva Faldusová pekly se svými žáky perníčky, bochánky a beránky.
Projektový den odstartovala vědomostní soutěž věnovaná velikonočním zvykům. Nejlépe se umístili žáci třídy S2S. Poté se studenti přesunuli do jídelny, kde se věnovali zdobení perníčků a barvení vajíček. Vedle klasického zdobení perníčků bílkovou polevou si každý mohl vyzkoušet různé techniky zdobení vajíček, např. barvení pomocí krepového papíru nebo cibulových slupek. Zájemcům o pletení pomlázek se věnovala mužská část pedagogického sboru vedená panem učitelem Janem Švandrlíkem. Pomlázky pletené až z 8 vrbových proutků prokázaly zručnost našich žáků a ochotu učit se nové dovednosti.
Do akce se zapojili také klienti Charity, kteří za pomoci žáků V1 (1. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí, 68-43-M/01)
vyráběli ozdoby ze skla, navlékali korálky nebo pletli proutěné misky. Vládla zde pohodová, tvůrčí atmosféra, výsledkem byly překrásné drobnosti. Projektový den proběhl v den konání třídních schůzek, proto bylo malé pohoštění připraveno i na odpoledne, aby si rodiče mohli prohlédnout, ale hlavně i ochutnat dobroty připravené žáky naší školy.
Celá akce se povedla a rozhodně si podobné tvůrčí dopoledne v příštím roce zopakujeme.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorka článku a fotografií: Mgr. Barbora Zindrová

 

13.4.2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2016/2017 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 41 - MATEMATIKA

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje další tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce, tentokrát zaměřené na maturitní zkoušku z matematiky.

Maturitní zpravodaj č. 41 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

29.3.2017

ŠKOLNÍ KOLO PREZENTIÁDY ...
Komunikační soutěž jednotlivců a týmů v prezentačních dovednostech ...

Umět přesvědčivě komunikovat je dnes silnou konkurenční výhodou každého, kdo prezentuje své představy, plány, projekty, výsledky, produkty či myšlenky. Součástí výuky výpočetní techniky jsou prezentace studentských společností s cílem účinně argumentovat, vyhnout se chybám a vypořádat se s trémou v obtížných situacích.
Z tohoto důvodu se v počítačové učebně č. 8 ve dnech 27.- 29. března 2017 uskutečnilo školní kolo soutěže Prezentiáda. Hodnocení zahrnovalo plynulost a kultivovanost ústního projevu, slovní zásobu, nonverbální komunikaci, nápaditost a originalitu, kooperaci členů týmu, schopnost improvizace i celkový dojem z prezentace. Většina jednotlivců i zúčastněných týmů se snažila o co nejlepší výkony a vybraná témata obhájila zajímavým způsobem. Vítězům blahopřejeme za velikou snahu přesvědčivě prezentovat.

Dov Dov Dov
Výsledky školního kola soutěže (.pdf)
Fotogalerie soutěže ...

Autor článku a fotografií: Peter Weigel

 

27.3.2017

RECEPTURY TRADIČNÍ KRUŠNOHORSKÉ KUCHYNĚ - SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
Normování a ochutnávka s hodnotícím degustačním listem
UDRŽITELNOST PROJEKTU CÍL3/ ZIEL3 "KULINÁŘSKÉ KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE"

Pro skupinu žáků 1. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) vedenou p. Michaelou Kaštánkovou Pecháčovou znamenalo pondělí 27. března 2017 den věnovaný ověřování vybraných pokrmů tradiční krušnohorské kuchyně. Žáci se museli vypořádat nejen s přípravou bílé zelné polévky, staročeské sekaniny s vařeným bramborem, zelného salátu a dezertu v podobě jablečného závinu, ale především bylo jejich úkolem pokrmy odpovídacím způsobem prezentovat a vědět základní informace o jejich původu, složení a normování. Šestičlenná porota složená z vyučujících, manažera projektu a vedení školy vyhodnotila nejlepší pokrmy pomocí degustačního listu. 
Akce se uskutečnila v rámci udržitelnosti projektu CÍL3/ ZIEL3 „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge" - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené společné identity v sasko-českém pohraničí", jehož hlavním motem jsou "zděděné pokrmy" v podobě znovuobjevených receptů a skutečností z oblasti kulturních dějin krušnohorského regionu na obou stranách hranice.

Dov Dov

Projektový blog ..., Projektový kalendář ..., Speciální fotogalerie pokrmů 2017 - © Peter Weigel ...
Více informací o projektu ...

Autor článku, propagace projektu: Peter Weigel

 

23.3.2017

PROJEKT REGION V SOŠ A SOU NEJDEK, p. o.

V pátek 17. března 2017 proběhlo terénní botanické cvičení V3, v centru zájmu byly jarní liliovité rostliny. V rámci stanovišť Stezky bylin a dřevin na pozemku Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, Rooseveltova 600. V projektu Region s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pracuje řada žáků a učitelů středních i základních škol Krušnohoří.

Do činnosti se ve čtvrtek 23. března 2017 zapojili i žáci V4. Žáci zkoumali liliovité rostliny, které svým brzkým kvetením v březnu využívají konkurenční výhody, kdy okolní byliny nejsou vzhledem k teplotám schopny růstu. Květy vynikají výškou i zbarvením a jsou opylovány hmyzem, zejména čmeláky a včelami. Na snímcích jsou druhy: sněženka podsněžník (Galanthum nivalis) a bledule jarní (Leucojum vernum), vidět je také nerozvinutý šafrán (Crocus L.). V Krušných horách nejsou původní, ale dostaly se na lokality prostřednictvím vysazování zahrádkáři a byly přenášeny i hlodavci. Jsou jedovaté a savci je ponechávají bez povšimnutí, i když je o účincích obou rostlin nikdo neinformoval :-).

Dov Dov Dov
Fotogalerie - © Kristýna Pospíšilová, V4

Autor článku: Mgr. Josef Dvořáček
Autorka fotografií: Kristýna Pospíšilová

 

21.3.2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA V ROCE 2016/2017 - MATURITNÍ ZPRAVODAJ Č. 40

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo první tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce. Vydání s pořadovým číslem 40 je zaměřeno na maturitní zkoušku ve společné části z českého jazyka a literatury, jejíž dílčí zkouška konaná formou písemné práce se koná již 11. dubna 2017.

Maturitní zpravodaj č. 40 ke stažení

Více informací na www.novamaturita.cz

Vedení školy

 

21.3.2017

EKOTOPFILM - MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI
PROJEKCE PRO OBOR STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-51-E/01)

V rámci environmentální výchovy se žáci oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) s vyučujícími p. Hanou Petričičovou a p. Evou Faldusovou zúčastnili v úterý dne 21. března 2017 v kině Drahomíra projekce EKOTOPFILM. Představení bylo zaměřeno na ochranu životního prostředí. Cílem je osvětové úsilí, které má za úkol vést každého k odpovědnosti za současný a budoucí stav přírody, naší země i společnosti. Projekce byla doplněna interaktivní přednáškou, během které studenti pochopili, jak člověk může ovlivňovat přírodu a životní prostředí. Uvědomili si, jakými způsoby se zapojit do aktivit, které zvyšují kvalitu životního prostředí a celého života. SOŠ a SOU Nejdek, p. o. děkuje za pěkné a přínosné představení.

Dov Dov Fotogalerie ..., Stránky festivalu ...

Autorka článku a fotografií: Hana Petričičová

 

17.3.2017

LYŽAŘSKÝ VÝCHOVNĚ VÝCVIKOVÝ POBYT VE SKIAREÁLU KLÍNOVEC ... 

V týdnu od 13. března 2017 probíhá na svazích sjezdovky Dámská (1 400 m) ve Skiareálu Klínovec, největším lyžařském areálu v Krušných horách, zimní lyžařský výchovně výcvikový pobyt. Žáci jsou ubytováni v hotelu Habsburg v Českých Hamrech. Organizačně je akce zaštítěna SOŠ a SOU Nejdek, p. o. - p. Ing. Marcelou Polcarovou, p. Ing. Silvií Flídrovou a p. ředitelem Mgr. Josefem Dvořáčkem

"Mezi nejlepší vzpomínky na střední školu patří bezpochyby lyžařský pobyt, kdy společně jako třída proživáme 5 dnů lyžování na jedné z nejlepších sjezdovek v České republice a je to pro nás neskutečně zábavné. Trávíme zde čas od 13. do 17. března 2017 spolu s vyučujícími p. Ing. Marcelou Polcarovou a p. Ing. Silvií Flídrovou, které nás učí výborně jezdit na lyžích. I ti, kteří na lyžích stojí poprvé, jezdí už druhý den na sjezdovce jako profesionálové. Paní učitelky mají pro nás každý večer připravený vynikající program, při kterém se zasměje i ten největší bručoun. V našem případě jsme si nemohly představit lepší lyžařský pobyt. Ubytování v hotelu je komfortní ve všech směrech, je zde vše, co potřebujeme. Všichni si to tu užíváme a budeme mít na toto místo skvělé vzpomínky!"

Za V2: Denisa Bahulová, Andrea Stárková
Autor článku a fotografií: Mgr. Josef Dvořáček

Dov Dov Dov

Dov Dov Dov
Fotogalerie 1 - © Mgr. Josef Dvořáček ...
, Fotogalerie 2 - © Patrick Rau, V2 ...

 

13.3.2017

EXKURZE ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (65-51-E/01)
TŘÍDY S1S a S1A

Učivo o skladech provází žáky Stravovacích a ubytovacích služeb (65-51-E/01) v teoretickém i praktickém vzdělávání. Skladování je součástí každého stravovacího provozu. Je to spojovací článek mezi výrobou - spotřebou a zákazníkem. Probíhá zde manipulace - přejímka a uskladnění potravin až po expedici. Hlavním úkolem je sladění toku zásob. Provozní pracovníci obchodního řetězce Tesco žákům ochotně vysvětlili logistiku skladování. Žáci měli možnost vidět skladovací prostory, rozdělení skladů, přípravny masa a uzenin i pekárnu s moderním vybavením - rotační pecí a kynárnou pečiva. Závěrem nás v prodejní hale poučili o ošetřování zeleniny a ovoce během prodeje. Mnohokrát děkujeme pracovníkům Tesco

Dov Dov Fotogalerie ...

Autorka článku a fotografií: Hana Petričičová

 

9.3.2017

GRANDHOTEL AMBASSADOR NÁRODNÍ DŮM KARLOVY VARY
Exkurze 1. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01)

Grandhotel Ambassador Národní dům v Karlových Varech poskytuje nadstandartní ubytovací, hotelové, wellnessové a lázeňské služby přímo v centru města a disponuje velkou ubytovací kapacitou. Je proto ideálním místem pro pořádání firemních setkání, školení či různých kongresů. Celkem je v nabíce 83 pokojů katagorie ****Superior. Součástí provozu je i vlastní balneo centrum se špičkovým personálem. Celou exkurzí - hotelovými úseky nás provázel provozní manager p. Vinš. Moc děkujeme za umožnění prohlídky hotelu.

Dov Dov Dov
Fotogalerie ...

Autorky článku a fotografií: Eva Faldusová, Hana Petričičová

 


Strana 10 z 14

Přihlášení

    Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Aktuálně ...

Praktická část MZ
11. září 2018


KONTAKTY | NABÍZÍME VÁM ... | VIDEA ŠKOLY ...ŽIVÝ KRAJ

Škola interaktivněUlti Clocks content

Anketa

Jaký zdroj informací o škole Vás nejvíce oslovuje?