Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Zařízení závodů - Stravovací a ubytovací služby

Zařízení závodů - Stravovací a ubytovací služby

ZZ
Obsah předmětu vychází u obsahového okruhu RVP – Stravovací a ubytovací služby. Výuka probíhá v prvním a ve druhém ročníku.

Témata prvního ročníku seznamují žáka s výrobním střediskem, jeho vybavením, zařízením, stroji, nádobím a náčiním pro zpracování, výrobu a přípravu pokrmů. Dále s hygienickými a bezpečnostními předpisy.

Výuka druhého ročníku přechází k tématům zařízení pro ošetření pokrmů a nápojů za tepla, dále k chladícím a mrazícím zařízení, skladům a odbytovému středisku.

Čím lépe bude žák ovládat příslušnou techniku a zařízení teoreticky, tím spíše ji bude umět efektivně používat v praxi.