Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Technologie - Stravovací a ubytovací služby

Technologie - Stravovací a ubytovací služby

Tech/kp
Technologie je nauka o přípravě a zpracování surovin, potravin a nápojů. Seznamuje žáky s technologickými postupy při přípravě pokrmů, nápojů a moučníků. Způsob přípravy a technologické zpracování má zásadní význam ve výživě a přímo ovlivňuje zdraví jednotlivce i celých skupin. Technologie vede k profesní přípravě žáků ve společném stravování. Spolu s hygienickými a bezpečnostními předpisy získává žák ucelený přehled vědomostí o přípravě, kořenění a úpravě pokrmů, zásadách správné výživy a estetické úpravě při podávání.

"ZVLÁDNOUT TECHNOLOGII ZNAMENÁ ZVLÁDNOUT ŘEMESLO."