Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Potraviny a výživa - Stravovací a ubytovací služby

Potraviny a výživa - Stravovací a ubytovací služby

PAV
Učivo předmětu je rozděleno do tří ročníků. Žáci se postupně seznamují se všemi druhy potravin, jejich složením, vlastnostmi, skladováním a použitím v gastronomii. Dále pak s jejich výživnou hodnotou, konzervací, racionální výživou. Porozumí souvislostem mezi správnou výživou, spojenou se zdravým životním stylem a předcházení nemocem. Tyto poznatky žáci využívají při přípravě pokrmů a sestavování jídelních lístků. Na jejich základě pak připravují pokrmy nutričně vyvážené a technologicky vhodně upravené odpovídající zdravému životnímu stylu.