Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Odborný výcvik - Stravovací a ubytovací služby

Odborný výcvik - Stravovací a ubytovací služby

OV - K
V odborném výcviku jde o rozvíjení praktických schopností žáka a o správné uplatňování vědomostí v praxi. Žáci využívají teoretické znalosti a rozvíjejí jejich praktické aplikování. Praxe učí žáky pracovat odpovědně, efektivně a dle požadavků hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vyučování směřuje k tomu, aby žák uměl: 
- dodržovat zásady a předpisy BOZP, hygieny práce a ochrany životního prostředí
- orientoval se v technologických postupech přípravy pokrmů
- orientoval se v recepturách teplých a studených pokrmů a používali vhodné technologické postupy
- uplatňoval zásady racionální výživy
- ovládal zásady skladování a ošetřování potravin
- ovládal zásady expedice pokrmů, dbali na estetiku pokrmů
- získal ucelené poznatky a dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné přípravy (úpravy) až po finální výrobu
- využíval poznatky o používaných strojích a zařízeních při zhotovování pokrmu.