Interaktivní podpora výuky
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek - Hospodářské výpočty - Stravovací a ubytovací služby

Hospodářské výpočty - Stravovací a ubytovací služby

HV
Obsah učiva vychází z obsahového okruhu RVP. Probírá se ve dvou ročnících v rozsahu 2 hodin týdně. V prvním ročníku učivo navazuje na látku ze základní školy, prohlubují se jejich znalosti a upevňují se získané. V dalším ročníku učivo navazuje na jejich znalosti, získané v dalších odborných předmětech a navazují i na praxi. V předmětu se používají kalkulačky, interaktivní tabule, výpočetní technika – počítače a odborná literatura – receptury teplé a studené kuchyně.